Oppbygging av studiet med eksempelplaner - Vann- og miljøteknikk

Kort om studieprogrammet

De første årene består av fellesemner i matematikk, fysikk, informatikk og statistikk. I andre klasse begynner man med fluidmekanikkkurs, og kommer etterhvert inn på mer spesialiserte emner.  I siste semester skriver man mastergradsoppgave på 30 sp innen valgt tema.                        

Studiet består av tre hoveddeler; grunnemner for sivilingeniørutdanningene, fellesemner for Vann og Miljøteknikk og emner i valgt spesialisering. Totalt må graden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

Hva er eksempelplaner?

Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være sikret slik at timeplanen for de ulike fagene ikke kolliderer. Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner om man følger en annen plan. Eksempelplanene dekker alle krav til studieretningen og er satt sammen på en slik måte at den gir riktig oppbygging av emner. Du kan velge å bytte om på rekkefølgen på emner i eksempelplanen, eller endre hvilke og når du tar valgfag. Dersom du tenker deg på utveksling kan det være lurt å gjøre små justeringer på eksempelplanen slik at det blir lettere å få inn et utvekslingssemester. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin.

Eksempelplaner for ulike kull

Grunnet endring i emneporteføljen til REALTEK skjer det små endringer i studieprogrammenes oppbygging fra kull til kull. Bruk menypunktene øverst på siden til å finne det kullet du følger. Der vil du finne informasjon om hvordan studieprogrammet ser ut for deg, hvilke emner du skal ta og vårt forslag til eksempelplan. Dersom det skjer endringer i porteføljen som også vil påvirke de eldre kullene vil dette bli skrevet på hver av kullsidene. Dette gjelder for eksempel når emner legges ned eller bytter semester. 

Trenger du veiledning

Dersom du har spørsmål angående ditt studieløp, fagsammensetninger eller annet, ta kontakt med studieveilederne på mail studieveileder-realtek@nmbu.no eller kom innom oss på studieveiledning. Du finner mer informasjon om studieveiledningen her.

Vurderer du utveksling

Vurderer du utveksling, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Sjekk ut vår samleside om utveksling her eller SiT sine sider.

Andre relevante sider

Usikker på oppmeldingsfrister og når eksamensperiodene blir? Sjekk akademisk kalender her.

Skal du ta emner med antallsbegrensning - finn listen over hvilke emner det gjelder og hva som er oppmeldingsfristen her

Fakta

Slik er mastergraden bygget opp

Obligatorisk grunnpakke100/105*sp
Fellesemner vann- og miljøteknikk90 sp
Anfalte valgfrie emner/ Spesialisering50/ 45* sp
Mastemner (300-nivå)30 sp
Masteroppgave30 sp
  
Totalt300 sp

Enkelte fagkombinasjoner kan gjøre at summen blir varierende

Til masterstudenter

Se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek her

Publisert - Oppdatert

Del på