Anvendt robotikk - teknologi (sivilingeniør) - master

Anvendt robotikk - teknologi (sivilingeniør) - master

Stadig flere prosesser blir robotisert. Dette kan være fysiske prosesser som produksjon og pakking, eller algoritmer som tar beslutninger eller analyserer data. Studiet gir en praktisk introduksjon til robotikk med fokus på applikasjoner.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Anvendt robotikk.

Anvendt robotikk.

Foto
Gorm K. Gaare
Hva blir du?
Vi finner i dag automasjon og robotisering i nær sagt alle industrier, noe som er gjenspeilet i bredden av arbeidsoppgaver man er skikket til å løse etter å ha studert anvendt robotikk. Studiet er rettet mot dem som ønsker å jobbe med å drifte, utvikle eller forske på automasjon og robotikk.
Hva lærer du?

Anvendt robotikk gir en grundig innføring i robotikk og automasjon. Studiet har sterkt fokus på de anvendte fagene. Dette er fag som er viktige for å kunne designe, bygge og implementere robotsystemer i den virkelige verden. Studentene vil lære å designe nye systemer, bygge disse systemene fysisk, samt å implementere og teste systemene ute i industrien eller andre steder. Studentene vil jobbe med virkelige systemer på lab og i industrien fra dag én, noe som vil gi verdifull praktisk erfaring.

Kort om studiet

Robotiseringen vil gå fortere de neste årene og benyttes innen stadig nye sektorer. Anvendt robotikk forbereder studentene på denne nye hverdagen. Fremtiden vil bestå av langt flere roboter enn i dag, og det vil være behov for langt flere ingeniører som kan utvikle og drifte disse systemene. I studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, exphil og i tillegg en innføring i robotteknikk og automasjon med et sterkt fokus på applikasjoner og praktisk erfaring fra lab. Læring vil i stor grad foregå på lab og ved å implementere teori på virkelige systemer ute i industrien. Robotisering utgjør i stadig større grad en positiv forskjell ved å effektivisere og forbedre prosesser. Eksempler er pakkeroboter som effektiviserer fiskeindustrien, automatisering i fabrikker, melkeroboter som gir bedre dyrehelse, miljøvenlige landbruksroboter, kirurgiske roboter som redder liv og roboter som benyttes i krisesituasjoner.