Anvendt robotikk

Anvendt robotikk - sivilingeniør

Master (femårig) Heltid

Vil du være med og utvikle morgendagens robotteknologi? Stadig flere prosesser blir automatisert og robotisert. En mastergrad i anvendt robotikk vil gi deg ettertraktet kompetanse innen et fremtidsrettet fagfelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + SIVING.

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11 

 

Kontakt studieveileder:

67 23 16 70
Drop-in studieveiledning

 

Robotisering av samfunnet vårt er økende. I dag foregår robotisering og automasjon i nær sagt alle industrier, fra helsevesenet til landbruk, og utviklingen vil gå fortere i årene fremover. Med en mastergrad i anvendt robotikk vil du få ettertraktet kompetanse i arbeidslivet. Studiet er lagt opp slik at du får mye praktisk erfaring og kunnskap som kan overføres mellom ulike typer industrier, sektorer og næringsliv.  

I mastergradens første del studerer du matematikk, fysikk, statistikk og informatikk. I tillegg får du en innføring i robotteknikk og automasjon, med vekt på applikasjoner og praktisk erfaring fra lab. Du får god tid til å prøve deg fram og lære på laben for deretter  å teste teorien på virkelige systemer ute i industrien.  Den siste delen av studiet går til fordypning og spesialisering innen robotprogrammering og maskinlæring eller robotdesign. 

Som robotikkstudent ved NMBU blir du del av et aktivt og anerkjent forskningsmiljø som er tilknyttet flere internasjonale forskningsprosjekter.

Klikk her for å lese mer om robotikkmiljøet på NMBU. Du kan også bli bedre kjent med oss på Instagram og Facebook.

Hva blir du?

Med en mastergrad i robotikk har du en utdannelse som gir deg videre muligheter i et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner, med varierte arbeidsoppgaver.   For eksempel kan du jobbe med pakkeroboter som effektiviserer fiskeindustrien, automatisering i fabrikker, melkeroboter som gir bedre dyrehelse, miljøvennlige landbruksroboter, kirurgiske roboter som redder liv og roboter som brukes i krisesituasjoner. 

Mastergradstudiet i anvendt robotikk er rettet mot deg som ønsker å jobbe med å drifte, utvikle eller forske på automasjon og robotikk.  

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

Mastergraden i anvendt robotikk gir en grundig innføring i robotikk og automasjon, og vi legger vekt på de praktiske, anvendte fagene. Dette er fag som er viktige for å kunne designe, bygge og implementere robotsystemer i den virkelige verden.  
 
Som robotikkstudent vil du lære å designe og bygge nye systemer. Du vil også lære å implementere og teste systemene ute i industrien eller andre steder. Våre studenter jobber med virkelige systemer på lab og i industrien fra dag én. Dette gir verdifull praktisk erfaring.  

De første to årene får du den teoretiske grunnpakken innen matematikk, informatikk og fysikk i tillegg til en innføring i robotikk og automasjon. Fra tredje studieår begynner du på en av disse to spesialiseringene: 

  • Robotprogrammering og maskinlæring 
  • Robotdesign

Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglige hjem for våre studenter. Klikk her for å lese mer om NMBUs læringsfilosofi. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted. Eksempler på universiteter som er aktuelle for robotikkstudenter er:  

  • Technische Universität München, München, Tyskland 
  • University of California, Berkeley, USA 
  • Ateneo de Manila University, Manilla, Filippinene 
  • Charles Darwin University, Australia 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING)

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For anvendt robotikk er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene må tilsvare MATH111, MATH112 og MATH113. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak. 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. 

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging. Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år. 

Oppbygging