Landskapsarkitektur - master

Landskapsarkitektur - master

Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativitet som skaper bærekraftig og robuste løsninger for omgivelser i by og land. Vår master kombinerer og forener design, planlegging, forvaltning og naturkunnskap.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

Foto
Jan Bernigeroth
Hva blir du?
Du får en yrkesutdannelse som landskapsarkitekt og du er med på å formgi omgivelsene våre. Arbeidsfeltet er variert innen planforvaltning- og formgivingsoppgaver for private firmaer eller i offentlige virksomhet. Arbeidet skjer ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.
Hva lærer du?

Studiet er bygget rundt forståelse av landskap, naturgrunnlaget, formgivning og design. Arbeidsoppgavene er omfangsrike og spennende. Her lærer du om alt fra langsiktige vurderinger til detaljplanlegging. Og dessuten om alt fra overordnet landskaps- og arealplanlegging til utforming av detaljer i gater, plasser og parker.

I studiet får du kunnskap om bærekraftig planlegging av gode boligområder, ulike grøntanlegg og uteområder til opplevelse, aktivitet og rekreasjon.

Kort om studiet

Utdannelsen er bygd opp med en kombinasjon av teori og praktisk oppgaveløsning. De tre første årene har obligatoriske fagkombinasjoner. De to siste årene kan du velge å spesialisere deg i ulike fagprofiler, og får større valgfrihet.

Vi tilbyr eksempelvis retninger innen design og detaljprosjektering. Her handler det mye om formgivingsaspekter ned til detaljnivå med stor vekt på designkompetanse. Det arbeides kreativt med funksjon og form, og ikke minst med materialforståelse. I retningen for overordnet landskapsplanlegging legges det vekt på planlegging og utvikling av landskapet på et overordnet nivå med utforming og planlegging av byen, bygda og kulturlandskapet.

Siste semester avsluttes med en masteroppgave over et selvvalgt tema.

- Studieplan

Studenter forteller
- Landskapsarkitektstudent Kristiane Holter forteller
- Det ligger mye helse i landskapet. Katja Terzic forteller 
- Hva er landskapsarkitektur for meg? Alexander Tjaberg forteller
- Jeg har ikke angret et sekund. Tanita Guldbrandsen forteller

 

Beste masteroppgaven 2018, NMBU, ble oppgaven til landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali. Les mer her