Landskapsarkitektur - master

Landskapsarkitektur - master

Master (femårig) Heltid

Credit: Tove Rømo Grande / NMBU

Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativitet som skaper bærekraftig og robuste løsninger for omgivelser i by og land. Vår master kombinerer og forener design, planlegging, forvaltning og naturkunnskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
50
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Utdannelsen er bygd opp med en kombinasjon av teori og praktisk oppgaveløsning. De tre første årene har obligatoriske fagkombinasjoner.

De to siste årene kan du velge å spesialisere deg i ulike fagprofiler, og får større valgfrihet. Vi tilbyr eksempelvis retninger innen design og detaljprosjektering. Her handler det mye om formgivingsaspekter ned til detaljnivå med stor vekt på designkompetanse. Det arbeides kreativt med funksjon og form, og ikke minst med materialforståelse.

I retningen for overordnet landskapsplanlegging legges det vekt på planlegging og utvikling av landskapet på et overordnet nivå med utforming og planlegging av byen, bygda og kulturlandskapet.

Siste semester avsluttes med en masteroppgave over et selvvalgt tema.

Hva blir du?

Du får en yrkesutdannelse som landskapsarkitekt og du er med på å formgi omgivelsene våre. Arbeidsfeltet er variert innen planforvaltning- og formgivingsoppgaver for private firmaer eller i offentlige virksomhet. Arbeidet skjer ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.

Hva lærer du?

Studiet er bygget rundt forståelse av landskap, naturgrunnlaget, formgivning og design. Arbeidsoppgavene er omfangsrike og spennende. Her lærer du om alt fra langsiktige vurderinger til detaljplanlegging. Og dessuten om alt fra overordnet landskaps- og arealplanlegging til utforming av detaljer i gater, plasser og parker.

I studiet får du kunnskap om bærekraftig planlegging av gode boligområder, ulike grøntanlegg og uteområder til opplevelse, aktivitet og rekreasjon.

Les studentenes egne tanker om studiet: 

Professor og arkitekt Elin Børrud om landskapsarkitektur: 
– Landskapsarkitektur er framtidens yrke (arkitektnytt.no)

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn: Har du tidligere relevant høyere utdanning, kan du søke opptak til høyere årstrinn på det 5-årige masterprogrammet.

Er du i tvil om du fyller kravene, søk både høyere årstrinn og 1. Studieår.

Som landskapsarkitekt er jeg med på å formgi omgivelsene, fra det små til det store. Det estetiske og tekniske knyttes sammen med menneskers oppfattelse og bruk av ulike områder

Even Reinsfelt Krogh

Studiets oppbygging

- Studieplan

Studenter forteller
- Landskapsarkitektstudent Kristiane Holter forteller
- Det ligger mye helse i landskapet. Katja Terzic forteller 
- Hva er landskapsarkitektur for meg? Alexander Tjaberg forteller
- Jeg har ikke angret et sekund. Tanita Guldbrandsen forteller

 

Beste masteroppgaven 2018, NMBU, ble oppgaven til landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali. Les mer her