Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur - master

Master (femårig) Heltid

Credit: Tove Rømo Grande / NMBU

Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativt arbeid som skaper gode uteomgivelser. Skjønnhet, bærekraft, funksjonalitet og tilgjengelighet er viktige mål. I dette masterstudiet lærer du å arbeide for disse målene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Landskapsarkitekten utformer, planlegger og forvalter våre omgivelser. Som landskapsarkitekt kan du designe parker og byrom, planlegge landskap, jobbe med by- og stedsutvikling, være med på planlegging av vei- og vindkraftanlegg, forvalte verdifulle natur- og kulturmiljø eller utarbeide miljø- og landskapsstrategier, i tillegg til mye mer.

Landskapsarkitekten har en særlig kompetanse innen landskapsarkitektur, landskaps- og stedsforming. Yrket har en lang tradisjon, fra antikkens naturmotiver via verdens hagekunst til dagens landskapsplanlegging. I dag styres faget av de overordnete idealene i FNs bærekraftmål og Den europeiske landskapskonvensjonen. Landskapsarkitekter kan dermed bidra til å løse mange av dagens klima- og miljøutfordringer, og til å utvikle steder og landskap til gode sosiale arenaer.

I løpet av landskapsarkitekturstudiet vil du lære å gi samspillet mellom natur og kultur en form. Studiet vil forberede deg på å innta en aktiv påvirkerrolle og arbeide kreativt og løsningsorientert med dagsaktuelle designoppgaver og planutfordringer gjennom demokratiske beslutningsprosesser for klimatilpasning og bærekraft. Du vil lære å arbeide med både språklige og visuelle virkemidler for å oppnå målene.

Fullfører du det femårige studiet i landskapsarkitektur, blir du landskapsarkitekt, og du får rett til medlemskap i Norske landskapsarkitekters forening (NLA). Du kan jobbe på private landskapsarkitekt- og arkitektkontor, i konsulentfirmaer, i kommunenes planavdelinger, miljøetater, park- og friluftsavdelinger o.l., i fylkeskommunene og i statlige virksomheter som direktorater og departementer.

 

Hva blir du?

Du får en yrkesutdannelse som landskapsarkitekt og du er med på å formgi omgivelsene våre. Arbeidsfeltet er variert innen planforvaltning- og formgivingsoppgaver for private firmaer eller i offentlige virksomhet. Arbeidet skjer ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.

Hva lærer du?

Studiet er bygget rundt forståelse av landskap, naturgrunnlaget, formgivning og design. Arbeidsoppgavene er omfangsrike og spennende. Her lærer du om alt fra langsiktige vurderinger til detaljplanlegging. Og dessuten om alt fra overordnet landskaps- og arealplanlegging til utforming av detaljer i gater, plasser og parker.

I studiet får du kunnskap om bærekraftig planlegging av gode boligområder, ulike grøntanlegg og uteområder til opplevelse, aktivitet og rekreasjon.

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling? Se hvordan studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling på NMBU jobber sammen med tomteutvikling i Oslo.

Les studentenes egne tanker om studiet: 

Professor og arkitekt Elin Børrud om landskapsarkitektur: 
– Landskapsarkitektur er framtidens yrke (arkitektnytt.no)

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn: Har du tidligere relevant høyere utdanning, kan du søke opptak til høyere årstrinn på det 5-årige masterprogrammet.
Alle søker til høyere årstrinn må levere  et motivasjonsbrev - en A4 side. Søkere med bachelorgrad/ karakterer med kun bestått/ikke bestått må i tillegg leverer en portfolio ( maks 15 MB - men ingen begrensninger i antall filer) 

Er du i tvil om du fyller kravene, søk både høyere årstrinn og 1. Studieår.

Som landskapsarkitekt er jeg med på å formgi omgivelsene, fra det små til det store. Det estetiske og tekniske knyttes sammen med menneskers oppfattelse og bruk av ulike områder

Even Reinsfelt Krogh

Oppbygging

- Studieplan

Studenter forteller
- Landskapsarkitektstudent Kristiane Holter forteller
- Det ligger mye helse i landskapet. Katja Terzic forteller 
- Hva er landskapsarkitektur for meg? Alexander Tjaberg forteller
- Jeg har ikke angret et sekund. Tanita Guldbrandsen forteller

 

Beste masteroppgaven 2018, NMBU, ble oppgaven til landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali. Les mer her