Meny
Eiendom
Yrkeseksempel

Åge Emanuel Rovik, seniorrådgiver i Plan og Eiendom AS

Jeg jobber som seniorrådgiver i Plan og Eiendom AS, et privat konsulentselskap som leverer tjenester innen jordskifte, eiendomsforvaltning, grunnerverv og utvikling av eiendommer.

Åge Emanuel Rovik, seniorrådgiver i Plan og Eiendom AS

 1. Hvor jobber du nå?
  Plan og Eiendom AS avd. Stavanger
  Jeg startet karrieren min med å være utleid til et mobilselskap for å jobbe med reforhandling og inngåelse av nye av avtaler for basestasjoner, opprydding i uklare eiendomsforhold, fremstilling av kart, tinglysning og forvaltning av eksisterende leieforhold.

  Etter hvert fikk jeg mulighet til å bli med i prosjekter for utbygging av det overordnede strømnettet, regional- og sentralnettet. I disse prosjektene har jeg blant annet vært ansvarlig for å etablere oversikt over grunneiere og andre som blir berørt av prosjektene, ivareta den løpende kontakten mellom prosjektene og berørte parter, samt forhandlinger om nødvendige avtaler på vegne av prosjektene.

  Den siste tiden har jeg vært leid inn som grunnerverver i forbindelse med utbygging av ny E 39.
  Noe av det som er spennende med å jobbe i et privat konsulentselskap, er at det går an å ha oppdrag for forskjellige kunder og selskaper, uten å skrifte arbeidsgiver. I tillegg liker jeg at jeg får mulighet til å jobbe med mersalg og profilering av selskapet for å sikre nye kunder og nye kandidater.
 2. Hvilken utdanning tok du?
  Jeg tok det 5-årige masterprogrammet eiendomsfag. 
   
 1. Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
  Etter min mening er master i eiendomsfag den mest relevante utdanningen det går an å ha når man skal jobbe med grunnerverv. Sammensetningen av emner innen juss, arealplanlegging, økonomi, verdsetting og forhandlinger gir en solid teoretisk bakgrunn når man skal jobbe med grunnerverv, samtidig som kandidatene læres opp til å tenke praktisk for å løse ulike problemstillinger.
   
 1. Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
  Grunnen til at jeg valgte å studere ved NMBU var at jeg hadde et ønske om å jobbe med fast eiendom, og da var det master i eiendomsfag ved UMB som skilte seg ut som den mest relevante utdanningen. 
   
 1. Hvilke råd har du til kommende studenter?
  Det viktigste med studietiden er å tilegne seg faglig kunnskap, men det er også viktig å delta i sosiale og faglige tilstelninger utenom forelesningene. Slike sammenkomster gjør at man trives bedre mens man studerer og bidrar til å stifte bekjentskaper man kan dra nytte av senere i livet. 
   
 1. Erfaringer med NMBU?
  Jeg har mange positive erfaringer med NMBU. Det var et godt og inkluderende studentmiljø. Som student opplevde jeg det som positivt at det var kort avstand fra foreleser til student, særlig i de emnene som var spesialtilpasset oss på eiendomsfag, som skapte rom for god faglig dialog. Det var også positivt at vi som studenter ble inviterte med på forskjellige arrangementer hvor vi kunne komme i kontakt med offentlig og privat næringsliv innen våre fagområder.

 

Published 17. mars 2014 - 11:11 - Updated 25. mars 2019 - 10:50