Prosessteknikk

  • Mikrobiell olje
    Foto
    Olga Shapaval

Prosessindustrien er den mest allsidige av industrigreinene i Norge, og omfatter i dag alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer.

Prosessteknikk

Prosessindustrien er den mest allsidige av industrigreinene i Norge, og omfatter i dag alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer. Ved å studere maskin- og prosessteknikk lærer du om prosessveien fra råvare til ferdig produkt, hvordan teknisk utstyr bygges opp og fungerer, og hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og optimeres med hensyn til kvalitet, økonomi og miljø.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Du arbeider med masteroppgaven din i et aktivt forskningsmiljø. Her er noen eksempler på slike forskningsprosjekter:

Produksjon av mikrobiell olje for biodrivstoff, for og human bruk

I Bioraffineri laboratoriet ved RealTek NMBU skjer aktiv forskning om produksjon av mikrobiell olje som brukes videre til biodrivstoff, for og human bruk. Forskning aktiviteter relatert til mikrobiell olje går i tett samarbeid med KBM. I tillegg, en del av forskning aktiviteter fokusert på etablering at-line og on-line overvåking av biologiske prosesser ved bruk av moderne spektroskopiske utstyr.

Produkt utvikling med lab-on-chip teknologi

Flere forsknings aktiviteter går på lab-on-chip teknologi: Organ on Chip (NMBU prosjekt), Lab on Chip (minituariszation av lab prosesser), Lab on Chip – Micrbial Fuel cell.

Organ on chip

Foto
Olga Shapaval

Innovasjonslaben “Eik Ideverksted”

Teknologiutviklingsprosjekter med industrien gjennom fagene "Digital Produksjon og Designteknologi” og “Elektronisk Protoyping”. Dette er fag som gir studentene et overblikk over kjernekompetansen som utgjør Industri 4.0 samtidig som studenter får arbeidserfaring gjennom praktisk prosjektarbeid med industrien.

Temaer er: 

  • Industriell Maskinlæring og IOT.
  • Embedded Systems og sensorikk 
  • Digital Manufacturing  som er bruk av 3D printing, CNC-maskiner etc.
Published 18. januar 2018 - 11:13 - Updated 20. February 2018 - 15:13