Robotikk og automasjon

  • Thorvald
    Foto
    Pål Johan From

Roboter er intelligente maskiner som interagerer med omgivelsene. De benytter store mengder data og avanserte algoritmer til forstå omgivelsene samtidig som de påvirker de samme omgivelsene gjennom fysisk interaksjon. Industriroboter er raske og presise, og må bearbeide data enormt fort og presist. Bruken av mobile roboter øker kraftig i mange industrier, disse må forholde seg til mange ulike omgivelser, ofte med dynamiske objekter som mennesker og dyr.

Robotikk og automasjon

Landbruksrobotikk

Roboter kan operere kontinuerlig i felt og hente inn enorme mengder data. Kontinuerlig data i tid og sted gir verdifull informasjon om hvordan plantene vokser, næringsbehov, plantestress og mye mer. Samtidig kan roboter presist tilføre den nødvendige næringen eller sprøytemidler. Mengden beregnes ut fra plantenes behov slik at veksten optimaliseres. Roboter vil derfor spille en viktig rolle i fremtidens presisjonslandbruk.

Masterveiledere

Published 18. januar 2018 - 10:46 - Updated 20. February 2018 - 15:08