Datavitenskap

Datavitenskap - teknologi (sivilingeniør) - master

Master (femårig) 5 år heltid

Datavitenskap

Datavitenskap

Foto
Shutterstock

Datavitenskap vil få en enorm betydning for næringsliv og for samfunnsutvikling i årene som kommer. Studiet gir deg verktøyene til å finne mønstrene i havet av data og kunnskapen til forstå og utnytte dem.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no Tlf: 64 96 61 00

Studieveileder:
studieveileder-realtek@nmbu.no
Tlf: 67 23 16 70

Sivilingeniørstudiet i Datavitenskap ved NMBU er helt nytt (opprettet desember 2017) og har første opptak i 2018. Det er Norges første integrerte femårige sivilingeniørutdanning innen fagfeltet.

Hva blir du?

Datavitenskap er virkelig i vinden og regnes som et av fremtidens viktigste nye fagområder. Arbeidsmarkedet er allerede svært godt! Det søkes etter kvalifisert arbeidskraft innen alt fra prosessindustri, robotikk, telekommunikasjon og energibransjen til bank, forsikring, medisin og konsulentbransjen.

Hva lærer du?

Datavitenskap kombinerer informatikk, matematikk, statistikk og dataanalyse med anvendelser i andre fagfelt (se fordypning). Du lærer å samle og organisere data, utføre multivariat analyse av høydimensjonale data, mønstergjenkjenning og maskinlæring, vurdere kvalitet av data og resultater. Du får også kjennskap til datasikkerhet, jus og etikk. Spesialiseringen du velger gir deg praktisk erfaring med bruk av verktøy og tverrfaglig kompetanse i prosjektarbeid.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

NMBU har svært god kompetanse innen datavitenskap-feltet fordi mange ulike fagmiljøer på universitetet jobber med datadrevet forskning og praktiske anvendelser. Jon Opedal Nordby. Konsulent, Internet of Things. Flowhub.io

Om programmets oppbygging

Oppbygging

Informatikk og datafag utgjør stammen i alle fem år i studiet, mens statistikk, matematikk og fysikk de første årene legger grunnlaget for dybde og forståelse.

Fra andre studieår og utover velger du en anvendt spesialisering innen et av fagområdene i listen nedenfor.

I fjerde og femte studieår tar du avanserte kurs på masternivå knyttet mot spesialiseringen din og du leverer en prosjektoppgave. Det siste halvåret gjennomfører du en masteroppgave i datavitenskap anvendt innen spesialiseringen din, med veiledning av aktive forskere på området.

 

Utenlandsopphold

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Mange studenter velger å ta et semester eller et år av studiet ved et utenlandsk universitet i for eksempel Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, eller Danmark. Vil du reise til andre land, har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler.
Les mer om delstudier i utlandet.

Individuell tilpasning

Dersom du har tatt fag fra før eller du har spesielle interesser, kan studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og med fagmiljøet i Datavitenskap.

Høyere årstrinn

Studiet har ikke opptak til høyere årstrinn. Men i tillegg til den femårige masteren i datavitenskap har vi også en toårig master for de som har treårig relevant utdanning. Les mer om det toårige studiet her. 

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås.

Professorgaranti

Fagmiljøet innen Datavitenskap har en kjerne av dedikerte datavitere og tilgang til en stort ressurs av engasjerte professorer, forskere og teknikere innen hver av spesialiseringene. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Jobb
Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater fra data science:

  • Industri: Statkraft, Statnett, Statoil, IBM,
  • IT og Telekommunikasjon: Telenor, Telia, Computas
  • Finans, bank og forsikring: DnB, If Skadeforsikring, Gjensidige
  • Mediahus: NRK, Schibsted Media Group
  • Forskning: Sintef, Simula, Uni Research
  • Konsulentvirksomhet: Accenture, KPMG, Capgemini, Bouvet, iKnow, Arundo Analytics, Acando, Sopra Steria

Hvorfor studere Datavitenskap?

Du vil være med på å utvikle framtidens løsninger innen din valgte spesialisering

Du får en solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse innen datavitenskap

Du studerer i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse praktiske utfordringer innen en rekke anvendelser

Du vil ha en spennende og meningsfylt jobb etter studiene

Studiets oppbygning