Datavitenskap

Datavitenskap - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Masterprogrammet i datavitenskap ved NMBU ble kåret til Norges beste masterprogram innen informasjons- og datateknologi i Studiebarometeret 2019.

Foto
Alexander Benjaminsen

Hvordan finne verdifull innsikt i store og komplekse datasett? Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene til å finne mønstrene i havet av data, og kunnskapen til å kunne forstå og utnytte dem.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 64 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:

Tlf: 67 23 16 70
Drop-in studieveiledning

Vårt moderne samfunn produserer enorme mengder informasjon og data innen de fleste områder. Dette kan være alt fra miljø, energi, medisin og økonomi, til digitale og sosiale medier. Datavitenskap vil ha enorm betydning for samfunnsutviklingen og næringslivet i årene som kommer. Vi er stolte av å ha Norges første femårige sivilingeniørutdanning innen datavitenskap her ved NMBU. Det første studentkullet begynte høsten 2018, og allerede i 2019 ble programmet kåret til Norges beste masterprogram innen informasjons- og datateknologi i Studiebarometeret

I de første årene av mastergraden er statistikk, matematikk og fysikk kjernen av studiene dine. Informatikk og datafag er en viktig del av studiet i alle fem årene. Fra andre studieår og utover velger du en spesialisering innen ett av disse fagområdene: 

I fjerde og femte studieår tar du kurs på masternivå knyttet opp mot spesialiseringen din. Det siste halvåret gjennomfører du en masteroppgave i datavitenskap innen spesialiseringen din, med tett oppfølging og veiledning fra forskere på området.

Det er rom for individuell tilpasning. Dersom du har tatt fag fra før eller har spesielle interesser, kan studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet.

Vi har også «professorgaranti». Fagmiljøet innen datavitenskap har en kjerne av dedikerte datavitere og tilgang til mange engasjerte professorer, forskere og teknikere innen hver av spesialiseringene. Vi tar godt vare på studentene våre, og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag. 

Hva blir du?

Datavitenskap har fått mye oppmerksomhet de siste årene og regnes som et av fremtidens viktigste nye fagområder. Det er store muligheter for en spennende og meningsfylt jobb etter studiene. Med den femårige mastergraden i datavitenskap får du en solid og ettertraktet sivilingeniørutdannelse.

Arbeidsmarkedet er allerede svært godt. Arbeidsgivere søker etter ansatte med kompetanse innen datavitenskap innen alt fra prosessindustri, robotikk, telekommunikasjon og energibransjen til bank, forsikring, medisin og konsulentbransjen.

Eksempler på arbeidssteder for nyutdannede kandidater fra vår toårige mastergrad i «data science»: 

  • Industri: Statkraft, Statnett, Equinor, IBM 
  • IT og Telekommunikasjon: Telenor, Telia, Computas 
  • Finans, bank og forsikring: DnB, If Skadeforsikring, Gjensidige 
  • Mediahus: NRK, Schibsted Media Group 
  • Forskning: Sintef, Simula, Uni Research 
  • Konsulentvirksomhet: Accenture, KPMG, Capgemini, Bouvet, iKnow, Arundo Analytics, Acando, Sopra Steria

Hva lærer du?

I datavitenskap kombinerer vi informatikk, matematikk, statistikk og dataanalyse med anvendelser i andre fagfelt. Du kan velge spesialisering innen ett av disse fagområdene: 

Du lærer å samle og organisere data, analysere komplekse datasett, jobbe med mønstergjenkjenning og maskinlæring, og å vurdere kvalitet av data og resultater. Du får også kjennskap til datasikkerhet, juss og etikk. Spesialiseringen du velger gir deg praktisk erfaring med bruk av verktøy og tverrfaglig kompetanse i prosjektarbeid. 

Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse praktiske utfordringer. Prosjektbasert læring og praktisk problemløsning er viktige elementer i dette studieprogrammet. 

Det er også mulig å skrive masteroppgaven hos en bedrift. På denne måten får du virkelig testet den teoretiske kunnskapen din og kan bygge arbeidskompetanse og relasjoner i arbeidsmarkedet i god tid før du skal begynne å søke jobb.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Mange studenter i datavitenskap velger å ta ett semester eller ett år av studiet ved et utenlandsk universitet. Dette kan være i for eksempel Storbritannia, USA, Canada, Australia, Spania, Frankrike, Tyskland, eller Danmark. Vil du reise til andre land har vi avtaler med gode universiteter i alle verdensdeler. 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

NMBU har svært god kompetanse innen datavitenskap-feltet fordi mange ulike fagmiljøer på universitetet jobber med datadrevet forskning og praktiske anvendelser.

Jon Opedal Nordby. Konsulent, Internet of Things. Flowhub.io

Oppbygging