Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør)

Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du skape bygg som er tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer? I denne mastergraden lærer du å planlegge og prosjektere funksjonelle og miljøvennlige bygninger og konstruksjoner som beriker steder og landskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11 

 

Kontakt studieveileder

67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

I mastergraden i byggeteknikk og arkitektur legger vi vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet. Du bruker kreativitet og logikk i bygningsdesign og formgir godt fungerende hus som beriker by og bygd. I tillegg får du kompetanse som er nødvendig for å løse fremtidens miljøutfordringer. 

De første årene av mastergraden gir deg det grunnlaget du trenger innen i bygningsanalyse og -historie, prosjekteringsmetodikk, matematikk, statistikk, fysikk og informatikk. I tillegg får du en innføring i de profesjonsfagene du velger å spesialisere deg i: enten bygningskonstruksjon eller arkitektur og bærekraft.

Du kan også velge fagemner fra andre institutter og fakulteter. Dette gir deg frihet til å sette sammen din egen studieplan.

Hva blir du?

Med en mastergrad i byggeteknikk og arkitektur kan du for eksempel jobbe som:  

 • sivilingeniør for konstruksjon, bygningsfysikk, energi eller miljøpåvirkning av nye bygg 
 • arkitekt eller prosjektleder på et arkitektkontor
 • prosjektleder eller byggeleder i entreprenørselskap
 • prosjektleder i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • rådgiver eller planlegger i en kommune eller fylkeskommune 
 • forsker innenfor innovativ bygningsteknologi på en forskningsinstitusjon

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter innen byggeteknikk og arkitektur sett i lys av miljø og bærekraft, en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsliv.

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

Hva lærer du?

I denne mastergraden kan du velge mellom to ulike studieretninger: 1) bygningskonstruksjon og 2) arkitektur og bærekraft.  

 • I studieretning Bygningskonstruksjon lærer du om statikk og konstruksjon. Det gir deg en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder.
 • I studieretning Arkitektur og bærekraft lærer du å designe og planlegge miljøvennlige og funksjonelle bygninger av høy kvalitet som beriker steder og landskapet rundt bygget. 

Du blir del av et aktivt og engasjert fagmiljø, hvor ekspertene ofte uttaler seg i media om fagområdene sine. Les for eksempel denne saken:  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet. 

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted.

Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • University of California - Davis, USA
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • James Cook University, Australia

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her.  

 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For byggeteknikk og arkitektur  er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180  studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene skal være tilsvarende  kursene våre MATH111, MATH112, MATH113 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense  C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging .  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.  

Oppbygging