Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør) - master

Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør) - master

Vil du planlegge bygg som beriker sted og landskap og som er tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer? I studiet lærer du å planlegge og prosjektere og gjennomføre miljøvennlige bygninger, konstruksjoner og broer.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
Utdanningen gir deg mulighetene til å arbeide som rådgivende ingeniør i byggkonstruksjoner, som prosjektleder eller anleggsleder i entreprenørselskap eller, som prosjektleder eller byggeleder i større utbyggingsselskap, som planlegger på ingeniør- eller arkitektkontor. Forvaltningen i både kommuner og fylker trenger mange planleggere og rådgivere. 
Hva lærer jeg?

I studieprofil Byggkonstruksjon og arkitektur lærer du å planlegge og formgi miljøvennlige og funksjonelle bygninger av høy kvalitet som beriker stedet eller landskapet. Studieprofil Husbyggingsteknikk gir innsikt i bygningsmaterialene, klimapåkjenninger og ulike byggemåter som er energivennlige, miljøvennlige og varige konstruksjoner. I byggkonstruksjon får du innsikt i statikk og konstruksjon. Det gir deg en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder.

Kort om studiet

I studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk og ex. phil., og i tillegg en innføring i dine egne valgte profesjonsfag. Deretter tar du en del verktøyemner og to hovedemner innenfor spesialiseringsområdet for studieprofilen du har valgt. Siste semester skriver du masteroppgave. Merk at valgfriheten ved NMBU gjør at du får muligheten til å komponere din egen studieplan. Det gjør at andre fagemner ved NMBU kan inngå som en del av din utdanning.

Opptak til høyere årstrinn: er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. 
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Normert studietid er to år, men søkere med delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid.

Søknadsfrist 1. juni (for deg med bachelorgrad)
Søk høyere årstrinn på SøknadsWeb

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?