Byggeteknikk og arkitektur

Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

På NMBU blir du del av et aktivt og engasjert fagmiljø. Vi legger vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

Foto
Benjamin Ward/NMBU

Vil du skape bygg som er tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer? I denne mastergraden lærer du å planlegge og prosjektere funksjonelle og miljøvennlige bygninger og konstruksjoner som beriker steder og landskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11 

 

Kontakt studieveileder

67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Ved mastergraden i byggeteknikk og arkitektur hos NMBU legger vi vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

I første del av studiet har du undervisning i matematikk, fysikk, statistikk, informatikk og ex. phil. I tillegg får du en innføring i de profesjonsfagene du velger å spesialisere deg innen. Du kan velge mellom de to studieretningene byggkonstruksjon og arkitektur, og husbyggingsteknikk.

Siste semester skriver du masteroppgave. 

Studentene ved NMBU kan velge fagemner også fra andre institutter og fakulteter. Dette gir deg frihet til å komponere din egen studieplan.

Hva blir du?

Mastergraden i byggeteknikk og arkitektur gir deg muligheten til å kunne jobbe som for eksempel:  

  • ingeniør for konstruksjon av nye bygg 
  • prosjektleder eller anleggsleder i entreprenørselskap 
  • prosjektleder eller byggeleder i større utbyggingsselskap 
  • planlegger på ingeniør- eller arkitektkontor 
  • rådgiver eller planlegger i en kommune eller fylkeskommune 

Studiet gir deg oppdatert kunnskap og ferdigheter innen byggeteknikk og arkitektur sett i lys av miljø- og bærekraft, en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsliv

Hva lærer du?

I denne mastergraden kan du velge mellom to ulike studieretninger: 1) bygningskonstruksjon og 2) bygningsplanlegging.  

  • I studieretning Bygningskonstruksjon får du innsikt i statikk og konstruksjon. Det gir deg en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder.
  • Studieretning Bygningsplanlegging gir innsikt i å planlegge og formgi miljøvennlige og funksjonelle bygninger av høy kvalitet som beriker steder og landskapet rundt bygget. 

Du blir del av et aktivt og engasjert fagmiljø, hvor ekspertene ofte uttaler seg i media om fagområdene sine. Les for eksempel denne saken:  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For byggeteknikk og arkitektur  er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180  studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense  C for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging .  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.  

Utdanningen har vært veldig relevant for jobben jeg gjør i dag. NMBU er et unikt studiested som jeg anbefaler på det sterkeste.

Ingvild Hovstein Haugen, rådgivende ingeniør hos Hjellnes Consult AS.

Oppbygging