Byggeteknikk og arkitektur

Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) 5 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du planlegge bygg som beriker sted og landskap og som er tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer? I studiet lærer du å planlegge og prosjektere og gjennomføre miljøvennlige bygninger, konstruksjoner og broer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder: 
studieveileder-realtek@nmbu.no
Tlf: 67 23 16 70

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Karriereintervjuer

I studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk og ex. phil., og i tillegg en innføring i dine egne valgte profesjonsfag. Deretter tar du en del verktøyemner og to hovedemner innenfor spesialiseringsområdet for studieprofilen du har valgt.

Siste semester skriver du masteroppgave.

Merk at valgfriheten ved NMBU gjør at du får muligheten til å komponere din egen studieplan. Det gjør at andre fagemner ved NMBU kan inngå som en del av din utdanning.

Hva blir du?

Utdanningen gir deg mulighetene til å arbeide som rådgivende ingeniør i byggkonstruksjoner, som prosjektleder eller anleggsleder i entreprenørselskap eller, som prosjektleder eller byggeleder i større utbyggingsselskap, som planlegger på ingeniør- eller arkitektkontor.

Forvaltningen i både kommuner og fylker trenger mange planleggere og rådgivere.

 

Hva lærer du?

  • I studieprofil byggkonstruksjon og arkitektur lærer du å planlegge og formgi miljøvennlige og funksjonelle bygninger av høy kvalitet som beriker stedet eller landskapet.
  • I studieprofil husbyggingsteknikk gir innsikt i bygningsmaterialene, klimapåkjenninger og ulike byggemåter som er energivennlige, miljøvennlige og varige konstruksjoner.
  • I studieprofil byggkonstruksjon får du innsikt i statikk og konstruksjon. Det gir deg en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Utdanningen har vært veldig relevant for jobben jeg gjør i dag. NMBU er et unikt studiested som jeg anbefaler på det sterkeste.

Ingvild Hovstein Haugen, rådgivende ingeniør hos Hjellnes Consult AS.

Om programmets oppbygging

Opptak til høyere årstrinn: er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. 
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Normert studietid er to år, men søkere med delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid.

Søknadsfrist 1. juni (for deg med bachelorgrad)
Søk høyere årstrinn på SøknadsWeb

 

Studiets oppbygning