Byggeteknikk og arkitektur

Byggeteknikk og arkitektur - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

På NMBU blir du del av et aktivt og engasjert fagmiljø. Vi legger vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

Foto
Benjamin Ward/NMBU

Vil du skape bygg som er tilpasset fremtidens klima- og miljøutfordringer? I denne mastergraden lærer du å planlegge og prosjektere funksjonelle og miljøvennlige bygninger og konstruksjoner som beriker steder og landskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Til fakultetet: 
Tlf: 67 23 16 70

Studieveiledning på REALTEK

Ved mastergraden i byggteknikk og arkitektur hos NMBU legger vi vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

I første del av studiet har du undervisning i matematikk, fysikk, statistikk, informatikk og ex. phil. I tillegg får du en innføring i de profesjonsfagene du velger å spesialisere deg innen. Du kan velge mellom de to studieretningene byggkonstruksjon og arkitektur, og husbyggingsteknikk.

Siste semester skriver du masteroppgave. 

Studentene ved NMBU kan velge fagemner også fra andre institutter og fakulteter. Dette gir deg frihet til å komponere din egen studieplan.

Hva blir du?

Mastergraden i byggteknikk og arkitektur gir deg muligheten til å kunne jobbe som for eksempel:  

  • ingeniør for konstruksjon av nye bygg 
  • prosjektleder eller anleggsleder i entreprenørselskap 
  • prosjektleder eller byggeleder i større utbyggingsselskap 
  • planlegger på ingeniør- eller arkitektkontor 
  • rådgiver eller planlegger i en kommune eller fylkeskommune 

Studiet gir deg oppdatert kunnskap og ferdigheter innen byggteknikk og arkitektur sett i lys av miljø- og bærekraft, en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsliv

Hva lærer du?

I denne mastergraden kan du velge mellom to ulike studieretninger: 1) bygningskonstruksjon og 2) bygningsplanlegging.  

  • I studieretning Bygningskonstruksjon får du innsikt i statikk og konstruksjon. Det gir deg en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder.
  • Studieretning Bygningsplanlegging gir innsikt i å planlegge og formgi miljøvennlige og funksjonelle bygninger av høy kvalitet som beriker steder og landskapet rundt bygget. 

Du blir del av et aktivt og engasjert fagmiljø, hvor ekspertene ofte uttaler seg i media om fagområdene sine. Les for eksempel denne saken:  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. 
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

 

Utdanningen har vært veldig relevant for jobben jeg gjør i dag. NMBU er et unikt studiested som jeg anbefaler på det sterkeste.

Ingvild Hovstein Haugen, rådgivende ingeniør hos Hjellnes Consult AS.

Oppbygging