By- og regionplanlegging - master

By- og regionplanlegging - master

Master (femårig) 5 år heltid

By- og regionplanlegging

By- og regionplanlegging

Foto
Morten Normann Almeland, Shutterstock

By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse og du får mange og varierte jobbmuligheter over hele landet. Som by- og regionalplanlegger er du med på å forme et fremtidig bærekraftig samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / 1. mars 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-landsam@nmbu.no 
Tlf: 67 23 12 04
Studentenenes infotorg:
sit@nmbu.no
tlf: 67 23 01 11

 

Du får en kombinasjon av teori og praktisk prosjektarbeid. Hovedvekten legges på prosjektutvikling og planlegging etter Plan- og bygningsloven. De første to årene har obligatoriske innføringsfag. Tredje og fjerde år gir større valgfrihet, fordypning og muligheter for utveksling til andre studiesteder i inn- og utlandet. I det femte og avsluttende året av studiet arbeider du med masteroppgaven. Her viser du hvordan du behersker faget med utgangspunkt i et selvvalgt aktuelt tema.

Hva blir du?

Etter endt utdanning blir du en ekspert i by- og regionutvikling. Du har en solid utdanning og tverrfaglig kunnskap om samfunn og omgivelser. I tillegg har du kunnskap om prosesser og metoder i planlegging. Kort fortalt blir du en tilrettelegger for fremtidas samfunn. Og jobbene finner du både innenfor det offentlige og i private firmaer.

Hva lærer du?

Du får kunnskaper om naturfag, samfunnsfag og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, og å se muligheter og konsekvenser. Du vil kunne bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS), mye om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser. Du får et solid verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med arkitekter, jurister, ingeniører og geografer og andre arbeidslivsaktører.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn: Har du tidligere relevant høyere utdanning kan du søke opptak til høyere årstrinn på det 5-årige masterprogrammet. Er du i tvil om du fyller kravene, søk både høyere årstrinn og 1. studieår.

Som byplanlegger utarbeider jeg bla. ulike plandokumenter. Jeg inkluderes i tidligfase-arbeid med utvikling av konsepter for hvordan prosjektene skal utformes, f.eks plassering av bygninger og funksjoner. Martin Rasch Ersdal, byplanlegger.

Flere yrkes eksempler øverst på siden!

Om programmets oppbygging

Studiets oppbygning