By- og regionplanlegging

By- og regionplanlegging - master

Master (femårig) Heltid

Som by- og regionplanlegger utvikler du fremtidens byer, regioner og samfunn. Jobbmulighetene for deg som byplanlegger er mange, både i privat og offentlig sektor. Behovet for planleggere er stort i hele landet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Antall studieplasser
45
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
tlf: 67 23 01 11

 

Som student i by- og regionplanlegging vil du få muligheten til å bli ekspert på noe alle bryr seg om: steder hvor folk bor og oppholder seg, og hvordan disse skal utvikles for fremtiden. Byplanlegging spenner bredt fra juss, samfunnsvitenskap, arkitektur og kreative fag, noe som vil gi deg et bredt grunnlag for videre karrierevalg. I løpet av studiet vil du jobbe med både teoretiske og reelle problemstillinger. Prosjektarbeid, individuelt arbeid, seminarer, forelesninger og andre gruppeaktiviteter står sentralt i undervisningen. Som student vil du også få muligheten til å bli en del av en aktiv linjeforening, og delta i mangfoldige aktiviteter og foreninger i Ås-studentenes egen organisasjon, Samfunnet.

Hva blir du?

Etter endt utdanning blir du ekspert i by- og regionutvikling. Kort fortalt blir du en tilrettelegger for fremtidas samfunn. Med kunnskaper om metoder for planlegging og analysearbeid, i tillegg til god tverrfalig kompetanse, er karrieremulighetene for deg som byplanlegger mange, i både privat og offentlig sektor. 

 

Les mer om hva tidligere studenter jobber med i dag: 

Hva lærer du?

Du får kunnskaper om naturfag, samfunnsfag, juss og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, og å se muligheter og konsekvenser. Du vil kunne bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS), mye om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser. Du får et solid verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med arkitekter, jurister, ingeniører og geografer og andre arbeidslivsaktører.

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling? Se hvordan studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling på NMBU jobber sammen med tomteutvikling i Oslo.

Video: Se student Hanna Foss Sahmi fortelle om studiene i by- og regionplanlegging

Les om hva dagens studenter sier om sitt studievalg: 

Andre nyheter fra BYREG-studentene:

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Samordna opptak: 
Det kreves generell studiekompetanse for opptak til den 5-årige master-utdanningen i By- og regionplanlegging.  
Hvis du er kvalifisert, blir du poengberegnet av Samordna opptak og du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din.

Opptak til høyere årstrinn:
Har du tidligere gjennomført relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, kan du søke opptak til høyere årstrinn på det 5-årige masterprogrammet.
Du må kunne vise til et snitt på C eller bedre på tidliger utdanning. 

Opptak til høyere årstrinn er ikke det samme som opptak til 2-årig master. Dersom du får opptak, vil du få en individuelt tilpasset studieplan på 2,5 til 3 år (dette avhenger av bakgrunnen din).

Følgende bachelor-grader kan være relevante bakgrunner for opptak til høyere årstrinn: 
- Bachelor i samfunnsgeografi/geografi
- Bachelor i samfunnsplanlegging 
- Bachelor i landskapsplanlegging
- Bachelor i landskapsingeniør
- Bachelor i landskapsarkitektur
- Bachelor i arkitektur
- Bachelor i ingeniørfag m/planleggingsfag 
- andre planrelaterte utdanninger

Du kan søke opptak til høyere årstrinn via NMBUs SøknadsWeb. Er du i tvil om du fyller kravene, søk både høyere årstrinn og 1. studieår.

Det stilles krav til at studenter med studierett ved studieprogrammet By- og regionplanlegging har sin egen bærbare datamaskin i forbindelse med læringsaktiviteter og vurderingsformer.

 

Jeg har fått veldig mange muligheter og mye ansvar i løpet av kort tid hos min arbeidsgiver. Akkurat nå er jeg fagansvarlig, og bidrar også inn i ulike mulighetsstudier og diskusjoner knyttet til strategisk by- og arealplanlegging.

Johannes Aicher, planlegger i Asplan Viak

Oppbygging

Studiet gir kunnskap om naturfaglig, samfunnsfaglig og arkitekturfaglig emner og problemstillinger som berører de fysiske omgivelsenes kvaliteter og egenskaper. Studentene lærer om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser. By- og regionutvikling inkluderer ulike arealbruksinteresser, miljøinteresser, eierinteresser, utbyggerinteresser, naboskapsinteresser og samfunnsinteresser. Gjennom hele studiet er det fokus på relevante problemstillinger og praktisk planarbeid. Det tilbys spesialiseringer i by- og stedsutvikling, regional planlegging, natur- og miljøplanlegging, kyst- og vassdragsplanlegging og gjennomføring av planer.

Utvekslingsmuligheter 
Det er tilrettelagt for utveksling i 3.året av studiet ved by- og regionplanlegging.
NMBU har mange spennende utvekslingsavtaler som du kan lese mer om: UTVEKSLING

Les flere artikler om studiet: