By- og regionplanlegging

Master / By- og regionplanlegging

By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse og du får mange og varierte jobbmuligheter over hele landet. Som by- og regionalplanlegger er du med på å forme framtidas samfunn.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2018
By- og regionplanlegging

By- og regionplanlegging

Foto
Morten Normann Almeland, Shutterstock
Hva blir du?
Etter endt utdanning blir du en ekspert i by- og regionutvikling. Du har en solid utdanning og tverrfaglig kunnskap om samfunn og omgivelser. I tillegg har du kunnskap om prosesser og metoder i planlegging. Kort fortalt blir du en tilrettelegger for fremtidas samfunn. Og jobbene finner du både innenfor det offentlige og i private firmaer.
Hva lærer du?

Du får kunnskaper om naturfag, samfunnsfag og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, og å se muligheter og konsekvenser. Etter endt utdanning vil du kunne bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS), mye om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser. Du får et solid verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med arkitekter, jurister, ingeniører og geografer.

Kort om studiet

Du får en kombinasjon av teori og praktisk prosjektarbeid. Hovedvekten legges på prosjektutvikling og planlegging etter Plan- og bygningsloven. De første to årene har obligatoriske innføringsfag. Tredje og fjerde år gir større valgfrihet, spesialisering og muligheter

for utveksling til andre studiesteder i inn- og utlandet. Den avsluttende mastergradsoppgaven tilsvarer ett semesters arbeid. Her viser du hvordan du behersker faget med utgangspunkt i et selvvalgt aktuelt tema.

- Studieplan for 5-årig master i By- og regionplanlegging 

Faglig/sosial forening for studenter er Jordskiftelaget

Programmet er med i finalen over fremragende utdanningssentre i Norge