Veileder bedriftskunder i DNB

Julie fikk et bein innenfor DNB-konsernet da hun fikk jobb som sommervikar året før hun skulle fullføre bachelorgraden. Hun hadde tydeligvis gjort et godt inntrykk i løpet av sommermånedene, for da sommervikariatet var over, ble hun tilbudt fast deltidsstilling på kveldstid som kunderådgiver. Det siste året på bachelorprogrammet kombinerte hun økonomistudier ved NMBU og jobb i DNB. Etter å ha fullført bachelorgraden våren 2017 fortsatte hun i stillingen som kunderådgiver i DNB.

Vi tok en prat med Julie for å høre litt mer om jobben hennes, hvorfor hun startet å studere ved NMBU og hva slags utbytte hun har hatt av utdanningen.

- Hva går jobben din ut på?

- Jobben min går ut på å hjelpe og veilede bedriftskundene til DNB i det meste som har med dagligbank å gjøre. Det vil si alt fra betalinger i nettbanken til oppstart av en bedrift eller forenkling av regnskapsføringen gjennom tilleggstjenester som DNB tilbyr. I mitt team er vi rundt 25 stykker, og det er vi som overtar DNBs servicekanal for alle bedriftskundene etter at de som jobber dagtid er ferdig ved 16-tiden. Kommunikasjonskanalene er telefon, chat og e-post. Ingen henvendelse er helt lik, og det å raskt avdekke kundens problem og deretter løse det er viktig.

- I tillegg er det jo viktig å være litt proaktiv, og kanskje kunne tipse kunden om løsninger som kan gjøre at de slipper å begå samme feil igjen, eller som kan gjøre hverdagen til deres bedrift litt lettere.

Julie Rønne veileder bedriftskunder fra sitt kontor i Bjørvika.

Foto
Privat

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

- Jeg kom jo til NMBU rett etter videregående og helt fra Gjøvik, og kjente ingen andre som gikk på universitetet, eller hadde gått der tidligere. Jeg husker at det kom noen studenter fra NMBU til den videregående skolen vår og snakket om universitetet, og de fortalte at det skulle være en åpen dag på NMBU i mars. Jeg avspaserte fra skolen og kjørte 2,5 time fra Gjøvik og ut til Ås for å være med på åpen dag. Det var viktig for meg å få en følelse for universitetet og miljøet før jeg bestemte meg for å flytte til et sted helt alene. Jeg husker jeg at fikk et veldig godt inntrykk da jeg var der, både av området og av folkene som viste oss rundt på campus. Det lå jo ganske landlig til, men det synes jeg egentlig bare virket veldig trygt og lite masete. Alle vi hilste på og snakket med virket også så avslappet og genuint hyggelige. Jeg fikk rett og slett et veldig godt inntrykk av studentmiljøet, og det var vel i hovedsak derfor valget falt på NMBU fremfor andre høgskoler eller universitet.

Julie (til høyre) fikk et godt inntrykk av NMBU da hun deltok på Åpen dag i 2014 sammen med Vilde Lund Aarskog

Foto
Solveig Wessel/Østlandets Blad

- Det skal også sies at fagene NMBU kunne tilby tiltrakk meg, da jeg følte disse skilte seg litt ut i forhold til de fagene andre skoler tilbudte og at de var litt mer dagsrelevante, særlig de fagene rettet mot miljø.

- Kan du si litt om utdanningen du tok ved NMBU?

- Jeg gikk på bachelorprogrammet i økonomi- og administrasjon. Jeg valgte å ta en veldig diversifisert bachelorgrad med mange ulike valgfag fremfor en ren profil, rett og slett fordi jeg var veldig usikker på hvilken retning innenfor økonomi som var riktig for meg. Jeg bestemte meg da heller for å bruke bacheloren og det mangfoldet av fag man kunne velge mellom, til å prøve ut litt av hvert og prøve å komme frem til hva som virkelig interesserer meg.

-Innføring i økonometri (ECN202) er jeg veldig fornøyd med at jeg tok, da jeg følte det faget hadde en mer analytisk og praktisk fremgangsmåte enn de andre fagene jeg hadde hatt tidligere på bacheloren. Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder (ECN271) synes jeg også var veldig interessant da det ga et godt bilde på hvordan man faktisk arbeider i det virkelige arbeidsliv når det kommer til å ta valg om hvilke prosjekter som er lønnsomme å gjennomføre. Forretningsjus 2 (JUS103) likte jeg også veldig godt og det var spennende å jobbe på en litt annen måte med stoffet enn i de andre økonomifagene.

- Jeg prøvde altså litt av hvert, og er veldig glad for det i dag. Jeg fant ut av hva jeg interesserer meg for innenfor økonomi, og hva jeg ikke interesserer meg for. Det gjorde også at valget om hvilken master jeg ønsker å ta videre ble lettere.

- Hva er dine erfaringer med NMBU?

- Jeg stortrivdes som student på NMBU! Jeg tror ikke jeg kunne valgt et bedre studiested å komme til uten å kjenne noen og flytte for seg selv for første gang. Studentmiljøet var veldig, veldig bra og jeg følte at alle studentene som gikk der sammen med meg var imøtekommende, kontaktsøkende og hyggelige. Er det en ting jeg angrer på, så er det at jeg ikke meldte meg inn i noen studentforening. Jeg tror de finner på ekstremt mye gøy, og at man gjennom det knytter nære vennskap veldig lett.

Julie bodde i kollektiv da hun startet studiene ved NMBU

Foto
Anette Karlsen/Aftenposten

- Jeg er også utrolig fornøyd med det faglige innholdet og føler at jeg sitter igjen med kunnskap som ikke alle andre økonomistudenter i Norge har, da særlig fra valgfagene mine. Lærerne og professorene var også veldig tilgjengelige for hjelp og veiledning, noe jeg også tror er unikt for NMBU.  

- Hvor relevant er utdanningen i forhold til jobben du har nå?

- Den generelle økonomiske forståelsen som jeg føler jeg forbedret mange nivå gjennom bacheloren på NMBU har vært veldig relevant og hjelpsom i den jobben jeg har i dag. Kunnskaper jeg har tilegnet meg gjennom for eksempel makro- og mikroøkonomi har hjulpet mye til å kunne sette seg inn i både en bedrifts daglige drift og operasjoner, men også deres eksterne miljø og det markedet de må tilpasse seg og som er i stadig endring. Organisasjonsteori og -psykologi har også vært relevant, kanskje særlig når det kommer til intern problemløsning på arbeidsplassen, nye utfordringer i jobbhverdagen og ikke minst i sosial sammenheng med kollegaer.

Published 3. April 2018 - 14:47 - Updated 3. April 2018 - 14:51