Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
20. april / (1. mars) 

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i ernæring, avl, genombiologi, fysiologi eller atferd hos dyr? 

Du lærer blant annet hva dyrene trenger av næringsstoffer, og hvordan vi velger ut de beste produksjonsdyrene slik at dyrevelferd og dyrehelse ivaretas. Utdanningen passer for deg som er interessert i å være med på å forme morgendagens matproduksjon.

Studiet starter med et innføringskurs i norsk husdyr- og akvakulturproduksjon. Videre fokuserer studiet på de husdyrbiologiske kjerneområdene som ligger til grunn for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

Du lærer videre om:

 • Avl og genetikk
 • Ernæring
 • Etologi/dyreatferd
 • Fysiologi
 • Genombiologi

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Du oppfordres til å ta delstudier i utlandet.

Mary Ueland studerer husdyrvitenskap. I studiet sitt er Mary med på forsøk med nye bærekraftige fôringredienser. Greenfeederen i fjøset måler hvor mye metan kua slipper ut. Målet er å finne nye fôringredienser som gjør kua mer klimavennlig (kort video).

______

 Studieplan 2021 pdf  ( 2022 kommer)

Hva blir du?

Etter en avsluttet bachelorgrad kan du kvalifisere til rådgiver- eller konsulentstilling i landbruksnæringene, i landbrukets organisasjoner, bedrifter innen matproduksjon og i offentlig sektor som i en kommune. 

Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.

Fortsetter du på master i husdyrvitenskap har du også mulighet til å jobbe som fagrådgiver, faglærer eller fortsette med en stipendiatutdanning innenfor forskning.

Med praktisk pedagogisk utdanning kan du bli lærer på naturbruksskole.

Du kan også fortsette på en av de engelske masterstudiene i:

 

Hva lærer du?

Du lærer om hvordan vi best tar vare på alle sider ved husdyrene og husdyrproduksjonen. 

 • Avl og genetikk - Hvordan du velger ut de beste og mest egnede produksjonsdyrene til avl. I avl legges det vekt på et bredt spekter av egenskaper ved dyrene, og egenskaper som god helse og fruktbarhet er viktige å ivareta.

 • Ernæring - Hvordan næringsstoffene i fôret fungerer i dyrekroppen. Du lærer å vurdere fôrets ernæringsmessige kvalitet og om hvordan fôringredienser settes sammen i fôret for på best mulig måte å dekke dyrenes behov.

 • Etologi/dyreatferd – Du lærer om dyrenes atferd og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å skape et best mulig miljø for dyrene.

 • Fysiologi - Hvordan dyrekroppen er bygget og hvordan den fungerer, med alle fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer.

 • GenombiologiForstå hvordan små forskjeller i DNA (genomet) hos dyr og fisk påvirker viktige egenskaper som for eksempel vekst og sykdomsresistens, og hvordan slike forskjeller i DNA er viktige for artenes evolusjon. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Har du ikke realfag?

Ta kontakt på studieveileder-iha@nmbu.no for mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg dette.

I studiet lærer eg teorien og korleis ein bruker den til å løyse praktiske utfordringer. Det er eit høgt fokus på bærekraft, som eg synest er viktig. ─Det er enkelt og kjekt å ha gode samtaler og diskusjoner med foreleserne, døra står alltid åpen!

Vegard Skartland, husdyrstudent som alt har fått jobb i Tine Rådgivning.

Oppbygging

_________________________________

 

Daniel Nøkland, student i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 En Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 En Exphil-variant
Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi 10 Obligatorisk emne
Biologisk data-analyse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Utfordringer for framtidas matproduksjon 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell husdyravl 10 Minst en av
Husdyretologi 5 Minst en av
Hestevitenskap 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Husdyretologi 5 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Introduksjon til biokjemi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Dyrevelferd 5 Minst en av
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Landbrukspolitikk I 5 Minst en av
Generell husdyravl 10 Obligatorisk emne
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne
Bærekraftige matproduksjonssystemer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell ernæring 10 Minst en av
Grovfôr 5 Valgfritt
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Internship husdyrvitenskap 10
Småfe: avl, ernæring og etologi 5 Valgfritt
Fôrmidler og fôrmiddelvurdering: Grovfôr og kraftfôr i husdyrproduksjon 15 Valgfritt
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Akademisk skriving 5
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur 5 Valgfritt
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland 5 Valgfritt
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Valgfritt
Fiskens fysiologi og tilpasninger 5 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Bacheloroppgave 15 Obligatorisk emne
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk 5 Obligatorisk emne
Akvakultur - avl og genetikk 5 Valgfritt
Produksjonsteknikk i akvakultur 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 5 Valgfritt
Fiskeforvaltning 10 Valgfritt
Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 Valgfritt
Produktkvalitet Akvakultur 5 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Valgfritt