Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i ernæring, avl, genombiologi, fysiologi eller atferd hos dyr? 

Du lærer blant annet hva dyrene trenger av næringsstoffer, og hvordan vi velger ut de beste produksjonsdyrene slik at dyrevelferd og dyrehelse ivaretas. Utdanningen passer for deg som er interessert i å være med på å forme morgendagens matproduksjon.

Studiet starter med et innføringskurs i norsk husdyr- og akvakulturproduksjon. Videre fokuserer studiet på de husdyrbiologiske kjerneområdene som ligger til grunn for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

Du lærer videre om:

 • Avl og genetikk
 • Ernæring
 • Etologi/dyreatferd
 • Fysiologi
 • Genombiologi

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Du oppfordres til å ta delstudier i utlandet.

Hva blir du?

Etter en avsluttet bachelorgrad kan du kvalifisere til rådgiver- eller konsulentstilling i landbruksnæringene, i landbrukets organisasjoner, bedrifter innen matproduksjon og i offentlig sektor som i en kommune. 

Yrkeseksempler på hvilke jobber bachelorstudenter har gått rett inn i:

Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.

Fortsetter du på master i husdyrvitenskap har du også mulighet til å jobbe som fagrådgiver, faglærer eller fortsette med en stipendiatutdanning innenfor forskning.

Med praktisk pedagogisk utdanning kan du bli lærer på naturbruksskole.

Yrkeseksempler på hvilke jobber masterstudenter har gått rett inn i:

Du kan også fortsette på en av de engelske masterstudiene i:

 

Hva lærer du?

Du lærer om hvordan vi best tar vare på alle sider ved husdyrene og husdyrproduksjonen. 

 • Avl og genetikk - Hvordan du velger ut de beste og mest egnede produksjonsdyrene til avl. I avl legges det vekt på et bredt spekter av egenskaper ved dyrene, og egenskaper som god helse og fruktbarhet er viktige å ivareta.

 • Ernæring - Hvordan næringsstoffene i fôret fungerer i dyrekroppen. Du lærer å vurdere fôrets ernæringsmessige kvalitet og om hvordan fôringredienser settes sammen i fôret for på best mulig måte å dekke dyrenes behov.

 • Etologi/dyreatferd – Du lærer om dyrenes atferd og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å skape et best mulig miljø for dyrene.

 • Fysiologi - Hvordan dyrekroppen er bygget og hvordan den fungerer, med alle fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer.

 • GenombiologiForstå hvordan små forskjeller i DNA (genomet) hos dyr og fisk påvirker viktige egenskaper som for eksempel vekst og sykdomsresistens, og hvordan slike forskjeller i DNA er viktige for artenes evolusjon. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Har du ikke realfag?

Ta kontakt på studieveileder-iha@nmbu.no for mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg dette.

Jeg har master i husdyrvitenskap med retning husdyravl og genetikk. I dag er jeg ansatt som nærings-p.hd. i Nofence AS, hvor jeg blant annet forsker på om dyrevelferden blir ivaretatt før ny beiteteknologi introduseres på norske gårder.

Silje Eftang, nærings PhD Nofence AS og NMBU

Oppbygging

 

Daniel Nøkland, student i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2018.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi 5 Obligatorisk emne
Spesialpensum 0 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell husdyravl 10 Minst en av
Husdyretologi og dyrevelferd 10 Minst en av
Hestens etologi 5 Obligatorisk emne
Avl på hest 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Generell husdyravl 10 Obligatorisk emne
Husdyretologi og dyrevelferd 10 Obligatorisk emne
Fôranalyse i husdyrproduksjon 5 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell ernæring 10 Minst en av
Ernæring av hest 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk 5 Obligatorisk emne
Generell akvakultur - ernæring 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1 5 Valgfritt
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland 5 Valgfritt
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Kraftfôr 5 Valgfritt
Grovfôr 5 Valgfritt
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10 Valgfritt
Landbrukspolitikk 10 Valgfritt
Mjølkeproduksjon på ku og geit 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eksternregnskap 10 Minst en av
Driftsregnskap og budsjettering 10 Minst en av
Bærekraftig entreprenørskap 5 Minst en av
Introduksjon til atferdsøkonomi 5 Minst en av
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Bacheloroppgave 15 Obligatorisk emne
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Akvakultur - avl og genetikk 5 Valgfritt
Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 Valgfritt
Produktkvalitet, kjøtt og fisk 5 Valgfritt
Produktkvalitet Akvakultur 5 Valgfritt
Produksjonsteknikk i akvakultur 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 5 Valgfritt
Fiskeforvaltning 10 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Produktkvalitet, kjøtt og fisk 5 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Kjøttproduksjon på storfe og sau 10 Valgfritt