Bachelor / Husdyrvitenskap

Bachelor / Husdyrvitenskap

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i dyrevelferd, ernæring eller avl? Velg studieretning hest, fiskeoppdrett eller husdyr.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver eller konsulentstillinger i landbruksorganisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon. Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.
Hva lærer du?

Du lærer husdyrbiologi og kan velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas.

Kort om studiet

Studiet starter med innføringsemnet i husdyrbiologi og produksjon. Emnet setter nasjonal og regional produksjon i et globalt perspektiv. Du lærer videre om avl og genetikk, ernæring, etologi og fysiologi. I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Velger du spesialisering på hest inngår fag innen etologi, avl og ernæring på hest. Bacheloroppgaven vil også være på hest. Ellers er det lagt opp til mange kurs innenfor økonomi, administrasjon og ledelse.

Velger du spesialisering på fiskeoppdrett vil 3. studieår være lagt opp med fag innen avl, ernæring, produksjonsteknologi og dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk.

Det oppfordres til delstudier i utlandet!

 

Daniel Nøkland, student i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon b-hv_2019.pdf223 KB