Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i ernæring, avl eller dyrevelferd? Velg studieretning hest, fiskeoppdrett eller husdyr.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studiet starter med et innføringskurs i norsk husdyr- og akvakulturproduksjon. Studiet fokuserer videre på de husdyrbiologiske kjerneområdene som ligger til grunn for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

Du lærer videre om:

 • Avl og genetikk
 • Ernæring
 • Etologi/dyreatferd
 • Fysiologi

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Velger du spesialisering på hest inngår fag innen etologi, avl og ernæring på hest. Bacheloroppgaven vil også være på hest.

Du får i tillegg mange kurs innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. Velger du spesialisering på fiskeoppdrett vil 3. studieår være lagt opp med fag innen avl, ernæring, produksjonsteknologi, dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk. Det oppfordres til å ta delstudier i utlandet.

_____

Fra høsten 2021 starter vi opp nytt bachelorprogram i akvakultur/fiskeoppdrett. Studenter som ønsker det kan søke overgang fra husdyrvitenskap til dette programmet.

Hva blir du?

Etter en avsluttet bachelorgrad kan du kvalifisere til rådgiver- eller konsulentstilling i landbruksnæringene, i landbrukets organisasjoner, bedrifter innen matproduksjon og i offentlig sektor som i en kommune. Med praktisk pedagogisk utdanning kan du bli lærer på naturbruksskole.

Yrkeseksempler på hvilke jobber bachelorstudenter har gått rett inn i:

Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.

Fortsetter du på master i husdyrvitenskap har du også mulighet til å jobbe som fagrådgiver, faglærer eller fortsette med en stipendiatutdanning innenfor forskning.

Yrkeseksempler på hvilke jobber masterstudenter har gått rett inn i:

Hva lærer du?

Du lærer om hvordan vi best tar vare på alle sider ved husdyrene og husdyrproduksjonen. 

 • Ernæring - Hvordan næringsstoffene i fôret fungerer i dyrekroppen. Du lærer å vurdere fôrets ernæringsmessige kvalitet og om hvordan fôringredienser settes sammen i fôret for på best mulig måte å dekke dyrenes behov.

 • Avl og genetikk - Hvordan du velger ut de beste og mest egnede produksjonsdyrene til avl. I avl legges det vekt på et bredt spekter av egenskaper ved dyrene, og egenskaper som god helse og fruktbarhet er viktige å ivareta.

 • Etologi/dyreatferd – Du lærer om dyrenes atferd og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å skape et best mulig miljø for dyrene.

 • Fysiologi - Hvordan dyrekroppen er bygget og hvordan den fungerer, med alle fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Har du ikke realfag?

Ta kontakt på studieveileder-iha@nmbu.no for mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg dette.

Jeg har master i husdyrvitenskap med retning husdyravl og genetikk. I dag er jeg ansatt som nærings-p.hd. i Nofence AS, hvor jeg blant annet forsker på om dyrevelferden blir ivaretatt før ny beiteteknologi introduseres på norske gårder.

Silje Eftang, nærings PhD Nofence AS og NMBU

Studiets oppbygging

 

Daniel Nøkland, student i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser