Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i dyrevelferd, ernæring eller avl? Velg studieretning hest, fiskeoppdrett eller husdyr.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadsfrist:

15. april 
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2020
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-iha@nmbu.no
Studentenes infotorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studiet starter med innføringsemnet i husdyrbiologi og produksjon. Emnet setter nasjonal- og regional produksjon i et globalt perspektiv. Du lærer videre om:

  • Avl og genetikk
  • Ernæring
  • Etologi og fysiologi

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Velger du spesialisering på hest inngår fag innen etologi, avl og ernæring på hest. Bacheloroppgaven vil også være på hest.

Du får i tillegg mange kurs innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. Velger du spesialisering på fiskeoppdrett vil 3. studieår være lagt opp med fag innen avl, ernæring, produksjonsteknologi og dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk. Det oppfordres til å ta delstudier i utlandet!

Hva blir du?

En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver eller konsulentstillinger i landbruksorganisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon. Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.

Hva lærer du?

Du lærer husdyrbiologi og kan velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Har du ikke realfag? Ta kontakt på studieveileder-iha@nmbu.no for mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg dette.

Jeg har master i husdyrvitenskap med retning husdyravl og genetikk. I dag er jeg ansatt som nærings-p.hd. i Nofence AS, hvor jeg blant annet forsker på om dyrevelferden blir ivaretatt før ny beiteteknologi introduseres på norske gårder.

Silje Eftang, nærings PhD Nofence AS og NMBU

Om programmets oppbygging

 

Daniel Nøkland, student i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Studiets oppbygning

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi 10 Obligatorisk emne
Biologisk data-analyse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Utfordringer for framtidas matproduksjon 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Husdyretologi og dyrevelferd 10 Minst en av
Generell husdyravl 10 Minst en av
Hestevitenskap 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell ernæring 10 Minst en av
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Akademisk skriving 5
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Kraftfôr 5 Valgfritt
Grovfôr 5 Valgfritt
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10 Valgfritt
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10 Valgfritt
Forsøksdyrlære 5 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Generell akvakultur - ernæring 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1 5 Valgfritt
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland 5 Valgfritt
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Valgfritt
Småfe: avl, ernæring og etologi 5 Valgfritt
Fôranalyse i husdyrproduksjon 5 Valgfritt
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Bacheloroppgave 15 Obligatorisk emne
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk 5 Obligatorisk emne
Akvakultur - avl og genetikk 5 Valgfritt
Produksjonsteknikk i akvakultur 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 5 Valgfritt
Fiskeforvaltning 10 Valgfritt
Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 Valgfritt
Produktkvalitet Akvakultur 5 Valgfritt