Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Antall studieplasser
40
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i ernæring, avl, genombiologi, fysiologi eller atferd hos dyr? 

Du lærer blant annet hva dyrene trenger av næringsstoffer, og hvordan vi velger ut de beste produksjonsdyrene slik at dyrevelferd og dyrehelse ivaretas. Utdanningen passer for deg som er interessert i å være med på å forme morgendagens matproduksjon.

Studiet starter med et innføringskurs i norsk husdyr- og akvakulturproduksjon. Videre fokuserer studiet på de husdyrbiologiske kjerneområdene som ligger til grunn for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

Du lærer videre om:

 • Avl og genetikk
 • Ernæring
 • Etologi/dyreatferd
 • Fysiologi
 • Genombiologi

I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Du oppfordres til å ta delstudier i utlandet.

______

 

Her er en kort innføring i studiet (video):
Bachelorstudiet i husdyrvitenskap ved NMBU - For deg som er interessert i dyr og bærekraftig matproduksjon. Rasmus Bovbjerg Jensen, forsker og programrådsleder for studiet, forteller om husdyrutdanningen.

Vegard Skartland fikk jobb allerede før han var ferdig med studiet. (video) Nå jobber han som  fôringsrådgiver i TINE Medlem. I jobben treffer han mange flinke melkebønder, som han kan bidra med rådgivning til, men også lærer mye av.

Martin Opheim Gløersen jobber som avlsrådgiver i Norsk Sau og Geit.(video) Etter endt studie i husdyrvitenskap fikk Marin drømmejobben, å jobbe med saueavl, som er en av hans store interesser. Kompetansen han tilegnet seg i studiet er en forutsetning når han nå er med på utviklingen av avlsarbeidet på sau i Norge.

Mary Ueland studerer husdyrvitenskap. I studiet sitt er Mary med på forsøk med nye bærekraftige fôringredienser. Greenfeederen i fjøset måler hvor mye metan kua slipper ut. Målet er å finne nye fôringredienser som gjør kua mer klimavennlig (kort video).

Hva blir du?

Etter en avsluttet bachelorgrad kan du kvalifisere til rådgiver- eller konsulentstilling i landbruksnæringene, i landbrukets organisasjoner, bedrifter innen matproduksjon og i offentlig sektor som i en kommune. 

Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.

Fortsetter du på master i husdyrvitenskap har du også mulighet til å jobbe som fagrådgiver, faglærer eller fortsette med en stipendiatutdanning innenfor forskning.

Med praktisk pedagogisk utdanning kan du bli lærer på naturbruksskole.

Du kan også fortsette på en av de engelske masterstudiene i:

 

Hva lærer du?

Du lærer om hvordan vi best tar vare på alle sider ved husdyrene og husdyrproduksjonen. 

 • Avl og genetikk - Hvordan du velger ut de beste og mest egnede produksjonsdyrene til avl. I avl legges det vekt på et bredt spekter av egenskaper ved dyrene, og egenskaper som god helse og fruktbarhet er viktige å ivareta.

 • Ernæring - Hvordan næringsstoffene i fôret fungerer i dyrekroppen. Du lærer å vurdere fôrets ernæringsmessige kvalitet og om hvordan fôringredienser settes sammen i fôret for på best mulig måte å dekke dyrenes behov.

 • Etologi/dyreatferd – Du lærer om dyrenes atferd og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å skape et best mulig miljø for dyrene.

 • Fysiologi - Hvordan dyrekroppen er bygget og hvordan den fungerer, med alle fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer.

 • GenombiologiForstå hvordan små forskjeller i DNA (genomet) hos dyr og fisk påvirker viktige egenskaper som for eksempel vekst og sykdomsresistens, og hvordan slike forskjeller i DNA er viktige for artenes evolusjon. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Har du ikke realfag?

Ta kontakt på studieveileder-iha@nmbu.no for mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg dette.

I studiet lærer eg teorien og korleis ein bruker den til å løyse praktiske utfordringer. Det er eit høgt fokus på bærekraft, som eg synest er viktig. ─Det er enkelt og kjekt å ha gode samtaler og diskusjoner med foreleserne, døra står alltid åpen!

Vegard Skartland, tidligere husdyrstudent som nå jobber i TINE-Rådgivning.

Oppbygging

Bachelorgraden er på 180 studiepoeng og består av obligatoriske fag, inkludert bacheloroppgave og valgfrie emner.