Dyrepleie

Bachelor / Dyrepleie

Dyrepleierutdanningen kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier i Norge. Studiet er normert til seks semestre og gir 180 studiepoeng. Dyrepleiere jobber ofte ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Det er økende etterspørsel etter dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Arbeidsmarkedet er sammensatt og behov for dyrepleiere har vært jevnt stigende. Yrket er i stor utvikling, som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere.
Hva lærer du?

Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? Dyrepleierstudiet gir deg kompetanse innen veterinærmedisinske kjerne fag som dyrevelferd, farmakologi, sykdomslære og anestesi. Studiet forbereder deg til et yrke med varierte arbeidsoppgaver. De viktigste oppgavene i en travel hverdag vil være å tilrettelegge for og bistå veterinæren i utredningen av pasienter, håndtere kunder og utføre selvstendig og kompetent stell og pleie av syke og skadede dyr.

Kort om studiet

Den prekliniske delen av studiet er organisert i blokker og pågår i 2 semestre. Hver blokk avsluttes før neste blokk begynner, som gjør at studentene kan konsentrere seg kun om faginnholdet i blokken. 3. – 4. semester er blokkene mer klinisk rettet og inneholder mye klinisk praksis. Praksisen foregår på klinikker/praksissteder ved NMBU Veterinærhøgskolen. Praksisstedene har spesifikke læringsmål studenten selv må sette seg inn i og fremgangen vurderes løpende elektronisk.Siste del av studiet består av 8 ukers valgfri ekstern eller intern praksis, hvor studenten kan velge ekstern privat dyreklinikk, som må forhåndgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen. Eventuell utveksling må skje i disse 8 ukene.

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon studieplan_b-dyr.pdf549.26 KB
PDF icon semesterplan_b-dyr.pdf232.32 KB