Dyrepleie

Dyrepleie

Bachelor 3 år heltid

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Dyrepleierutdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier i Norge. Studiet er normert til seks semestre og gir 180 studiepoeng. Dyrepleiere jobber ofte ved smådyrklinikker og forsøksdyravdelinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
20. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Spørsmål om opptak rettes til: 

opptak@nmbu.no

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske emner, der hvert emne avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen.

Studenten vil i løpet av studiet ha tre praksisperioder, der den første er organisert i rotasjoner ved universitetets egne klinikker, og den andre og tredje er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen.

Det er i løpet av andreårspraksisen mulig å ha inntil åtte ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte emneansvarlig tidlig i studiet ved interesse. Muligheten til dette kan imidlertid trekkes tilbake, for eksempel av smittevernårsaker.

Hva blir du?

Det er økende etterspørsel etter dyrepleiere fra legemiddelfirmaer, fôrleverandører, hestesentre, forsikringsbransjen og utstyrsleverandører til det veterinærfaglige området. Arbeidsmarkedet er sammensatt og behov for dyrepleiere har vært jevnt stigende. Yrket er i stor utvikling, som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere.

Etterspørselen etter dyrepleier er også stor - og økende - i landets smådyrklinikker.

Hva lærer du?

Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? Dyrepleierstudiet gir deg kompetanse innen veterinærmedisinske kjernefag som dyrevelferd, farmakologi, sykdomslære og anestesi, men også kommunikasjon, hygiene og kundebehandling er viktige fag.

Studiet forbereder deg til et yrke med varierte arbeidsoppgaver. De viktigste oppgavene i en travel hverdag vil være å tilrettelegge for og bistå veterinæren i utredningen av pasienter, hygiene og utføre selvstendig og kompetent stell og pleie av syke og skadede dyr. Du vil også jobbe mye med kommunikasjon, og vil i en smådyrklinikk jobbe vel så mye med mennesker som med dyr.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

8 uker praksis ved privatklinikk i utlandet som beskrevet.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

REALFA:

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

  • Matematikk R2, eller
  • Fysikk 1 og 2, eller
  • Kjemi 1 og 2, eller
  • Biologi 1 og 2, eller 
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2, eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2

 

En dyrepleier tar vare på dyrets ve og vel, assisterer veterinæren og har ansvaret rundt pasienten.

Astrid Hardie, rehabiliteringsterapeut og dyrepleier.

Oppbygging

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske blokker, der hver blokk avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen.

Studenten vil i løpet av studiet ha tre praksisblokker, der første og tredje er organisert i rotasjoner ved universitetets klinikker, mens den andre er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen.

Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil åtte ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

Se studieplan og semesterplan