Opptakskrav - masterprogrammet Bioøkonomi

Av Benedikte Merete Markussen

Masterprogrammet Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Det generelle opptakskravet til masterprogrammet i bioøkonomi er en bachelorgrad eller tilsvarende universitets-/høgskoleutdanning på minst 180 studiepoeng, og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning. 

Det spesielle opptakskravet til masterstudiet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på et relevant felt innen natur- eller samfunnsvitenskap, fra NMBU eller andre utdanningsinstitusjoner. Søkere må ha fullført studier med et omfang på minst 180 studiepoeng, og som omfatter en relevant spesialisering innen biovitenskapelige/ naturvitenskapelige eller økonomiske fag tilsvarende 80 studiepoeng.


Søknaden til masterprogrammet i bioøkonomi skal i tillegg inneholde et motivasjonsbrev. Kvalifiserte søkere inviteres til et kandidatintervju på bakgrunn av motivasjonsbrevet. Kandidatintervju og motivasjonsbrev vil bli vurdert som grunnlag for opptak i tillegg til den formelle søknaden. Alle søkere vurderes individuelt. Det er ikke nok med gode karakterer. Du må også ha genuin interesse for studiet!

Frist for opplastning av motivasjonsbrev i Søknadsweb er 15. april.

Har du spørsmål om opptaket, og lurer på hva motivasjonsbrevet bør inneholde? - Vi har besvart de mest stilte spørsmålene her

Her kan du lese mer om de formelle kravene og hvordan du søker til toårig master og høyere årstrinn ved NMBU.

Slik søker du

opptak til toårig master.

Søknadsfristen er 15. april.
Du kan registrere din søknad i Søknadsweb fra 15. februar.

Har du spørsmål om opptaket? - Se svar på ofte stilte spørsmål her

Beregning av karaktersnitt ved opptak
Opptaksgrensen oppgis i norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Dette tallet ganges så med antall studiepoeng i det enkelte kurs. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng).

Slik beregner du din gjennomsnittskarakter

Karaktergrense
Det kreves minimum C som gjennomsnittskarakter. Karakterkravet ved hvert opptak vil variere avhengig av søkernes karakterer. 
For søkere med utenlandsk utdanning vil det bli foretatt særskilte vurderinger.

Nærmere informasjon om opptak til masterstudier ved NMBU:

Generell informasjon om opptak:
Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf: +47 67 23 01 11

Faglige spørsmål om opptak: 
Studieveileder Benedikte Merete Markussen, tlf. +47 67 23 01 15

Publisert - Oppdatert

Del på