Nettstudier

Her følger informasjon om de nettbaserte kursene/emnene og hvordan du søker.

Disse emnene tilbys med nettbasert undervisning våren 2023

Januarblokk

Vårparallellen

Juniblokk

Merk at noen av emnene har anbefalte eller forutsatte forkunnskaper. Les nærmere om forkunnskapskravene i emnebeskrivelsene lenket til over. 

Opptakskrav

Du må dokumentere generell studiekompetanse med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne få opptak. Det er mulig å søke om å bli realkompetansevurdert for disse emnene.

Hvordan søker du?

  1. Først må du søke om enkeltemnestudierett i Søknadsweb som åpner 15. oktober. Søknadsfristen er 15. desember for digitale januarblokkemner våren 2023 og 15. januar for emner i vårparallellen og juniblokk.
  2. Dersom det står i "Din profil" i Søknadsweb at du har generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp dokumentasjon. Under "Ny søknad" velger du "Enkeltemner", deretter "digitale økonomiemner".
  3. Etter dette kommer du til "Mine dokumenter". Der kan du laste opp nødvendige dokumenter dersom du ikke er registrert med generell studiekompetanse fra før.
  4. Alle kvalifiserte søkere får studierett i ett semester. Søknader blir behandlet fortløpende og du får svar etter 1. november, deretter ukentlig. Svaret kommer i søknadsweb og til din registrerte e-post.

Hvis du får studierett

  1. Opprett en brukerkonto ved NMBU. Følg instruksjonene på support-sidene og velg alternativet "Få engangspassord på sms til registrert telefon". Logg deretter inn med personnummer og engangspassord, og sett nytt passord.
  2. Du må semesterregistrere deg i Studentweb. Dette er en annen portal enn Søknadsweb, der du finner informasjon om semesteravgift. Undervisning og eksamen er gratis men du må betale en avgift til studentsamskipnaden som driver velferdstilbud til studenter.  
  3. Du må selv melde deg opp i det eller de emnene du skal ta. 

Meld deg opp i emner

Du melder deg selv til emner i Studentweb. Frister for å melde seg til disse emnene er henholdsvis (ref. Akademisk kalender for NMBU)

  • 1. desember - januarblokkemner, unntatt BUS160 - frist 5. januar. 
  • 1. februar - emner i vårparallellen
  • 1. april - juniblokkemner

Du må melde deg opp både til undervisning og vurdering/eksamen i de emner du skal ta. Det er mulig å melde seg opp i mer enn ett emne, men du har selv ansvar for å sjekke at kursene kan tas parallelt uten undervisnings- eller eksamenskollisjoner. Nærmere info om undervisning og eksamen finner du på de enkelte emnesidene lenket til over.

Annen nyttig informasjon for NMBU-studenter finner du her.

Published 17. desember 2021 - 13:18 - Updated 6. desember 2022 - 14:30