Om NMBU Alumni

Av Marte Skjerping

Fakultet for realfag og teknologi

Studenter og veileder fotografert i undervisningsrom på Sørenga.
Samtykke fra studentene er innhentet.

Som NMBU-alumn ønskes du velkommen til et faglig fellesskap hvor det tilrettelegges for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

I fortid og fremtid har NMBUs forskning og utdanning ført til kunnskap og endring for livet. Som bærer og forvalter av denne kunnskapen er du en viktig ressurs, ikke bare for NMBU, men også for samfunnet rundt deg. Aldri før har kunnskap om miljø, økonomi, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning vært viktigere. Og aldri før har verden vært i så rask endring, noe som øker behovet for kontinuerlig faglig oppdatering og samarbeid på tvers av fagdisipliner.

I Norge finner en NMBU-alumner over hele landet, i utallige bransjer, organisasjoner og offentlige institusjoner. Også internasjonalt er NMBUs alumner sterkt representert. Gjennom sin tilhørighet og historie på NMBU er alumnene bærere av en felles identitet. Denne identiteten bygger på en lang historie med viktige avgjørelser, oppfinnelser, oppdagelser, kreativitet og ikke minst et sterkt og godt studentmiljø hvor nettverk har blitt bygget og livslange vennskap har blitt formet. Som NMBU-alumn er du en del av denne historien – en del av fellesskapet.

NMBUs historie

NMBUs historie strekker seg helt tilbake til 1859 og opprettelsen av «Den høiere Landbrugsskole paa Aas», og opprettelsen av Norges veterinærhøgskole (NVH) i 1935. Fra 2014 ble de to historierike institusjonene slått sammen til dagens NMBU. Her kan du bli bedre kjent med denne historien.

NMBU historie

Veterinærhøgskolen på Adamstuen

Ås-studenter i hundre år

Norges landbrukshistorie 125 år

Kandidatringen – Ditt vitnemål i gull

Historiefortelleren

Fakta

NMBU Alumni

Alumnivirksomheten er et tilbud til alle våre tidligere studenter. Det koster ingen ting å bli med.

Personvernerklæring

Publisert - Oppdatert

Del på