Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Av Janne Karin Brodin

Urbant landbruk
Urbant landbrukFoto: Shutterstock Joshua Resnick

Urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke planter i byen, og masteren i urbant landbruk gir deg bred kompetanse også i de sosiale, teknologiske og økonomiske sidene knyttet til urban matproduksjon. Kortreist mat, gjenbruk, kretsløp og en mer bærekraftig utvikling er i fokus.

Kanskje du etter endt utdanning i master i urbant landbruk valgte å etablere et konsulentfirma sammen med en tidligere studiekamerat på masteren. Det finnes ikke så mange som tilbyr tjenester innen urbant landbruk, og i dag dukket det opp en henvendelse fra en utbygger.

Oppgaven er å planlegge etableringen av takanlegget, grøntområder med parseller og vegetasjonsveggene i et nytt boligkompleks. Utbygger ønsker seg et moderne, trendy, estetisk pent, og klimasmart boligkompleks med sosiale møteplasser og mest mulig utnytting og gjenbruk av ressurser. Egen matproduksjon i boligkomplekset er vesentlig.

En rask gjennomgang av planen viser at det som vanlig er behov for kompetanse fra flere fagfelt, men også en felles forståelse av hva dere skal levere. Og den forståelsen har dere.

For selv om dere har forskjellig bakgrunn så har dere en ting felles, ─ en toårig master i Urbant landbruk ved NMBU, og erfaring i å løse utfordringer i fellesskap.

I studietiden ble dere vant til å være en del av en av gruppene i klassen som jobbet med å løse konkrete og helt reelle oppgaver. En av oppgavene var oppdraget fra kommunen som ville ha en oversikt og en plan for egnet etablering av urbant landbruk i kommunens tettsteder. Og så var det Bybondeprosjektet med planlegging og etableringen av hager i byparken. Både det offentlige og næringslivet bidro med oppdrag i studietiden.

Hvem er du med master i urbant landbruk?

Nordens første og eneste masterstudium i urbant landbruk er snart i ferd med å ta opp sine første studenter, og studiet passer for studenter med et bredt spekter av bakgrunner.

─ Alle med bachelorkompetanse kan søke studiet, og det er med på å gjøre det spennende, sier Trine Hvoslef-Eide ved NMBU, som er professor i plantevitenskap, leder for Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk og leder av programrådet for denne masteren.

Fra før av har du en bachelor med fagbakgrunn som kan være innenfor plantevitenskap, naturvitenskapelige studier, planfag, teknologi, økonomi eller humaniora og så videre. For urbant landbruk er komplekst. Felles for alle studentene er at dere er motiverte og liker å jobbe i et fellesskap for å oppnå mål.

Tverrfaglig gruppearbeid, samhandlingslæring, studentpresentasjoner, rapportskriving og refleksjonslæring er det mye av i studiet. Denne utdanningen gjør deg i stand til å jobbe med komplekse problemstillinger både innen offentlig forvaltning og privat sektor.

─ Vi skal lære studentene prosessen med å jobbe i team, med refleksjoner og hvordan gruppen kan utnytte hverandres kompetanse og fortrinn for å løse problemstillinger, sier Hvoslef-Eide.

Gjennom studentprosjektene får du erfaring i alt fra papirmølla hos fylket og kommunen, forutsetninger for etablering av dyrkingsområder, arealplanlegging, bygningskonstruksjoner, estetiske løsninger, inkludering av brukere, bruk av teknologi, plantevitenskap, økonomi og smart håndtering av regnvann på grunn av klimaendringer.

─ Å ta i bruk forskjellig typer areal innenfor bygrensene som egner seg til både små- og storskala matproduksjon krever bred tverrfaglig kompetanse, sier Hvoslef-Eide.

I det nyetablerte resirkulasjonsanlegget på NMBU får dere erfaring i kretsløpsteknologi og bioreaktor for resirkulering, noe sivilingeniørene på masterstudiet i urbant landbruk vil sette spesielt pris på.

─ Hvilken del som blir din spesialitet, avhenger av hvilken kompetanse du har med deg fra bachelorgraden og hva du velger å spesialisere deg i på masteren, sier Hvoslef-Eide.

Jobbmuligheter med innovative løsninger

Du og mange andre unge mennesker utfordrer samfunnet for å finne innovative løsninger i en verden med stadig voksende byer og økende interesse for kortreist mat, gjenbruk og kretsløp og en mer bærekraftig utvikling.

Med masteren i urbant landbruk får du en god bakgrunn til å være en innovatør og problemløser på jobb i forvaltningsorganene, i departementet, innenfor det private, hos eiendomsutviklere, i arkitektkontorer, hos landskapsarkitekter. 

Mastergraden gir deg også et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende, og passer for deg som ønsker å få mer «hands on» kunnskap om hvordan trenden urbant landbruk kan utvikles videre.

Du løser reelle problemstillinger i studiet

Studiet er et samarbeid mellom alle de syv fakultetene og Læringssenteret ved NMBU. Men NMBU samhandler også med offentlige og private med deres ønsker og problemstillinger.  

─ For problemstillingene studentene jobber med er helt reelle og ikke noe vi undervisere har funnet på, sier Hvoslef-Eide.

Pådriv, som er et nettverk som blant annet jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen i Oslo, vil innhente problemstillinger fra forvaltning og næringsliv, og vil være en aktiv «brobygger» og fasilitator mellom NMBU, byutvikling i Hovinbyen og andre aktuelle og relevante aktører. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde.

Studentaktiv læringsfilosofi

─ Vi skal ha noen nøkkelforelesninger og seminarer underveis, slik at studentene får noen felles begreper og kompetanse. For forelesninger er ikke gammeldags, men bare forelesninger er gammeldags, sier Hvoslef-Eide, som nylig fikk tildelt midler gjennom Diku for å stimulere til nye og studentaktive måter å undervise og vurdere studenter på i masterstudiet.

Og i hovedsak skal studentene lene seg på hverandres kompetanse og deretter finne ut av ting som kanskje ingen av dem kan i utgangspunktet.  Men Hvoslef-Eide forsikrer at det ikke blir en «laidback» innsats fra undervisere.

─ Vi regner med at denne formen for undervisning faktisk blir mer krevende enn kateterundervisning, fordi vi er der for studentene og bruker vår kunnskap og kompetanse til å drive dem fremover mot problemløsningen.

Motivasjonen din kan avgjøre om du får plass på studiet

For å få en variert studentgruppe, vil det være prioritert å velge ut studenter med bakgrunn fra forskjellige fagområder, og motivasjonen din kan avgjør om du får plass på studiet.

─ For at vi skal kunne sette sammen en allsidig gruppe med motiverte studenter, må du skrive et motivasjonsbrev som følger søknaden din, sier Hvoslef-Eide.

Brevet vil fortelle hvorfor du mener du har mye å tilføre studiet og medstudentene dine, og hva som inspirerer deg.

Fakta

Trine Hvoslef-Eide er professor i plantevitenskap, leder for Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk og leder programrådet for masteren

Les mer og søk på
Urbant landbruk | NMBU

Hør NMBUs podkast om urbant landbruk med Trine Hvoslef-Eide

Publisert - Oppdatert

Del på