Master (2-årig)
Heltid
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality

Dette programmet undervises på engelsk. Se hele programbeskrivelsen på den engelske versjonen av programmet. 

Atlantic salmon production: from sea to table (Earlier AQFood)  

Vil du bli ekspert på verdikjeden innenfor lakseproduksjon? Med den kunnskapen kan du bidra til å gi sunn og næringsrik mat til en voksende verdensbefolkning samtidig som du bidrar til bærekraftig vekst av atlantisk lakseproduksjon. Med en mastergrad i Aquatic Food Production får du unik og omfattende kunnskap og ferdigheter fra hele produksjons- og matforsyningskjeden. Du får kunnskap om hele prosessen fra lakseoppdrett til foredling og distribusjon, helt frem til laksen når forbrukerne.

Søknadsfrist:

15. april
Internasjonale søkere:
1. desember

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

En relevant bachelorgrad eller tilsvarende grad innen biovitenskap.

Merder og båt i sjøen i Nord-Norge
Laks i oppdretsanlegg
Laksefileter i et foredlingsanlegg
RAS-anlegg for oppdrettslaks
Settefiskanlegg for oppdrettslaks

Studieprogrammet er en unik utdanning for sjømatsektoren. Den kobler lakseproduksjon, foredling og distribusjon med saker som er av betydning for morgendagens forbrukere, industri og samfunn. Mastergraden er laget for studenter som ønsker å satse på en karriere i laksesektoren, enten de vil jobbe innen akvakulturproduksjon, industriell matproduksjon, naturressursforvaltning eller tilknyttet forskning, undervisning og konsulentvirksomhet.

Studiet er tilrettelagt for norske, europeiske og internasjonale studenter med bakgrunn fra matvitenskap, kjemi, biologi, mikrobiologi, naturvitenskap, miljø, helse, bioteknologi, akvakultur, fiskeri og ingeniørfag, som er interesserte i å spesialisere seg innen lakseproduksjonsemner på masternivå.

Les om studentlivet ved NMBU her.

Karrieremuligheter

Økt etterspørsel etter sjømat krever høyt kvalifiserte kandidater i hele næringskjeden. Atlanterhavslaks er den mest vellykkede marine arten innen akvakultur, og industrien sysselsetter tusenvis av mennesker over hele verden. Lakseoppdrettsnæringen blir stadig mer integrert, noe som gjør at enkeltbedrifter dekker flere deler av hele verdikjeden.

Med denne utdannelsen kan du jobbe i hele verdikjeden for lakseoppdrett: i akvakulturdelen, foredlingsdelen, innen logistikk, forskning og innovasjon, kvalitetskontroll, eller som rådgiver innen både privat og offentlig sektor.

 • Du vil tilegne deg kunnskap om hele verdikjeden innen marin matproduksjon fra fiskerinæringen gjennom prosessering, distribusjon og helt frem til produktet når forbrukeren, gjennom fokus på trygghet og kvalitet, fra sjøen til matbordet.

  Dette vil gi deg det grunnlaget du trenger for å forstå den globale marine matproduksjonen.

 • Dette masterstudiet er et toårig program som består av totalt 120 studiepoeng. Programstrukturen inkluderer:

  • Obligatoriske kurs
  • Spesialiseringskurs
  • Valgfag
  • Masteroppgave
  • Studiestruktur

  I første semester vil du ta emner på mellom- og masternivå innen produksjon, bearbeiding, sikkerhet og helse, bærekraft, logistikk og innovasjon. Andre semester inkluderer mer fordypning i kurs knyttet til lakseproduksjon, design av lakseanlegg og kunnskap om laksenæringen.

  Etter første år skal du velge masterspesialisering, altså hvilken del av verdikjeden du vil konsentrere deg om. Dette kan enten være gjennom mer detaljerte emner, gjennom masteroppgaven eller en kombinasjon av emner og master. 

  Siste del av programmet inkluderer masteroppgaven. Den kan du skrive i samarbeid med industripartnere, forskningsinstitusjoner eller på universitetet. Du vil også ha mulighet til å sitte på kontoret hos partnere (industri eller forskningsinstitusjoner). Du kan skrive en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

  Studieveileder(e):

  Nora Sunde

  Nora Sunde

  Rådgiver
  Rune Grønnevik

  Rune Grønnevik

  Seniorrådgiver