Ulver i vinterskog.
Ulver i vinterskog. Foto: Kjetil Kolbjornsrud/Shutterstock

KARRIEREEKSEMPLER

Master i økologi

Er du interessert i økologi, biologisk mangfold og naturlige prosesser? Globale miljøutfordringer som klimaendringer og utryddelse av arter gjør økologer og deres ferdigheter viktigere enn noen gang.

Vil du jobbe med biologisk overvåking, bevaring og økosystemhelse? Klimaendringer, tap av habitat og forurensning belaster økosystemer over hele verden.

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert økologi? Her finner du et utvalg intervjuer med ferdige kandidater med denne utdannelsen:


Mikaela Olsen i felt.

Mikaela: Kartleggingskoordinator

Mikaela Embla Olsen er kartleggingskoordinator i Sabima. Hun sørger for at norsk natur blir kartlagt i samarbeid med de biologiske foreningene.

Klikk her for å lese om jobben hennes.

Sven Emil Hinderaker

Sven Emil: Hele landet som arbeidsplass

Sven Emil Hinderaker jobber som forsker hos NIBIO. Der driver han blant annet med kartlegging av natur, skjøtselsplaner og overvåkningsprosjekter. 

Klikk her for å lese om jobben hans.

Snorre Sundsbø

Snorre: Tar vare på våtmarkene

Snorre Sundsbø jobber ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter hvor han driver med kartlegging, overvåking, skjøtsel og restaurering av natur, samt naturveiledning. 

Klikk her for å lese om jobben hans.

Silvia doing the inventory of home gardens.

Silvia: Forsker på vegetasjon og klima i tropene

Silvia Schrötter er ph.d.-kandidat ved Universitetet i Augsburg og forsker på hvordan vi mennesker påvirker interaksjonene mellom vegetasjon og klima i Vest-Afrika og det sørlige India.  

Klikk her for å lese om jobben hennes.

Økolog Ingrid Verne

Ingrid: Koordinator for myrrestaurering

Ingrid Verne jobber for Statsforvalteren i Viken hvor hun er koordinator for myrrestaurering. 

Klikk her for å lese om jobben hennes.

Ringmerking

Julie: Jobber for miljøforvaltningen på New Zealand

Julie Percival jobber for Department of Conservation på New Zealand som er ansvarlige for å forvalte og bevare New Zealands naturhistoriske arv.  

Klikk her for å lese om jobben hennes.

Torbjørn Kornstad, master i økologi (Ecology): Miljøtilsyn på Ekebergbanen

Torbjørn: Kartlegger natur

Torbjørn Kornstad jobber hos Norconsult hvor han driver med kartlegging av naturtyper, vegetasjon og artsgrupper. Gjennom jobben drar han på feltarbeid over hele Norge.  

Klikk her for å lese om jobben hans.

Espen Rise Gregersen

Espen: Fagansvarlig for naturmangfold

Espen Rise Gregersen jobber som biolog for Statens vegvesen i Drammen hvor han blant annet er fagansvarlig for naturmangfold på planprosjekter.

Klikk her for å lese om jobben hans.

Arkiv