Marie Roth

Av Janne Karin Brodin

Marie Andersson
Foto: Dennis Roth

Rådgiver akvakultur i Norconsult AS

Utdannelse:
Bachelor i husdyrvitenskap (Sveriges Lantbruksuniversitet) og Master i akvakultur (NMBU)

Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber som rådgiver for akvakultur i Norconsult AS i Bergen. Norconsult er Norges største rådgivningsselskap og har mange prosjekter innen akvakultur. Norconsult er blant annet involvert i prosjektering av landbaserte anlegg, mulighetsstudier, kontroll av regelverk, søknadsskriving, innovasjon og utslippsanalyser for å nevne noe. Fordelen med å jobbe i et stort rådgivingsselskap er at det er mange muligheter og retninger å velge, og omfanget i ulike karriereveier er bredt. Arbeidsoppgavene mine varierer veldig avhengig hvilke prosjekter jeg er involvert i. Ene arbeidsdagen kan eksempelvis bestå av å innhente nødvendig grunnlag om tunikater, mens i en annen dimensjonerer jeg vannbehovet til et nytt RAS-anlegg. Majoriteten av prosjektene er tverrfaglige, jeg samhandler med mange ulike faggrupper og avdelinger for å finne den beste løsningen på kundens behov. Dette medfører at jeg lærer noe nytt i hvert prosjekt og får nye perspektiver som kan dras nytte av i nåværende prosjekt og i fremtiden. Det er noe jeg liker godt med jobben, det skaper motivasjon, engasjement og utvikling.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Jeg kommer opprinnelig fra Sverige og har alltid hatt stor lidenskap for dyr. Jeg startet derfor å studere husdyrvitenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet. Jeg trivdes godt på studieprogrammet og fikk lære å ta hensyn til flere forskjellige aspekter innen dyrehold og matproduksjon. Tidlig i studiene ble jeg interessert av fisk og akvakultur. Fiskens unike biologi og den avanserte teknologien i produksjonen fascinerte meg stort, og jeg skrev min bacheloroppgave om fiskevelferd i RAS og merd. Jeg fant NMBU sitt masterprogram i akvakultur og fikk muligheten til å gjøre utveksling der. Mitt mål på NMBU var å lære så mye som mulig om oppdrettsindustrien, og jeg tok mange tekniske kurs kombinert med kurs om fiskevelferd og fysiologi. Dette for å få bedre innsikt i sammenhengen mellom teknologi og biologi i oppdrett. Under tiden på Ås følte jeg dette var riktig vei for meg, jeg droppet studiene i Sverige og fortsatte på NMBU for å fullføre en mastergrad i akvakultur. Jeg skrev masteroppgaven i samarbeid med Bremnes Seashore AS om stressresponsen til laks under kjøling med ulike oksygennivåer. Jeg lærte meg mye om fiskens fysiologi og hvordan den tilpasser seg plutselige endringer i miljøet. Pandemien medførte at jeg ikke hadde mulighet til å besøke Bremnes Seashore eller selv ta prøvene til masteroppgaven. Vi hadde god og regelmessig kommunikasjon på Teams så det gikk fint selv om omstendighetene.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Min tid på Ås var hyggelig. Jeg møtte mange nye venner og det var alltid sosiale arrangement å delta på. Studentsamfunnet er aktivt og det finnes garantert et lag eller en forening for alle. Det var også lett å komme i kontakt med forelesere eller professorer, enkelte av dem har jeg fortsatt god kontakt med i dag.

Har du noen råd til kommende studenter?

Akvakulturnæringen er bred, og det finnes mange muligheter og retninger å velge. Det kan eksempelvis være teknologi, avl, fôr eller fiskehelse. Min anbefaling er å være nysgjerrig og virkelig bruke styrkene som følger med å være allsidig; muligheten til å se og forstå fiskeproduksjon fra en rekke ulike aspekter. Å være interessert og villig til å stadig lære nye ting er utrolig viktig i arbeidslivet. Vis engasjement og knytt kontakter underveis i studiet. Ikke vær redd for å kontakte forelesere, de har mye kunnskap og et stort kontaktnett. De hjelper deg gjerne med å finne aktuelle bedrifter, kontaktpersoner eller masteroppgaver. Jeg kan også anbefale å skaffe praktisk erfaring innen oppdrett. Det gir en bedre forståelse av produksjonen og næringen. Har du ikke praktisk erfaring er det enda viktigere å vise stort engasjement og vilje til å lære.

Publisert - Oppdatert

Del på