Forsker tar prøve av vann med reagensrør.

Hvordan kan vi forhindre
radioaktiv forurensning?

Radioaktiv forurensning kan potensielt skade mennesker og miljø. Dette gjelder både naturlig forekommende radioaktive stoffer og uønskede utslipp fra kjernekraftverk. Norge behøver fagfolk som forstår risikoer og virkninger av radioaktivitet, slik at vi håndterer dem riktig. På NMBU vil du få bryne deg på denne og mange andre interessante problemstillinger.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Radioaktivitet og miljø

  Du lærer om atomkjernen, radioaktivitet og stråling, ulike kilder til radioaktiv forurensning, og dens effekter og konsekvenser på mennesker og miljø. Du vil også få kunnskap om viktige strålevernprinsipper og hvordan Norges atomberedskap fungerer. 

  Miljøvitenskap

  Du lærer om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter. Effekter og konsekvenser av arealbruk, forurensning og klimaendringer i naturen og hva slags naturressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann står sentralt.

  Kjemi

  Lær om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi gir deg kunnskapen om hvordan alt henger sammen. 

 • Nukleær- og miljøvitenskap / Nuclear and Environmental Sciences

  Du lærer om effekter og konsekvenser av radioaktivitet i miljøet, radioaktiv forurensning sammen med ulike typer forurensninger i naturen, og kilder til dette. Du vil også få en forståelse av viktige strålevernprinsipper og hvordan Norges atomberedskap fungerer, samt risiko- og konsekvensanalyse.

  Programmet har mye praksis, og det er er aktuelt med både feltarbeid og eksperimenter ved internasjonale storskala-fasiliteter, som synkrotroner, akseleratorer, massespektrometerinstrumenter, og liknende.

  Kjemi

  Du vil oppnå en omfattende forståelse av kjemifaget, og bli utrustet med de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bidra på høyt nivå innen forskning, undervisning og industri. Masteroppgaven skriver du innenfor et valgfritt område, der du kan velge blant emner i organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi.

  Som kjemiker med mastergrad kan du jobbe med alt fra energi og forsvar til helse og mat, og være med på å utvikle nye materialer eller løse miljøproblemer.

 • Miljøfysikk og fornybar energi (siving)

  Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

  Kjemi og bioteknologi (siving)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan kan man forhindre radioaktiv stråling?