Inn i yrkeskarrieren som naturbrukslærer

Av Janne Karin Brodin

Sara sliper kjede på motorsag
Sara sliper kjede på motorsagFoto: Privat

Med biologiutdanning og PPU på innerlomma er jobben som lærer på en videregående skole et godt første steg inn i arbeidslivet for Sara.


Sara Skybak
Utdanning: Bachelor og master i biologi
Jobb: Lektor på naturbruksskole


Sara jobber på en videregående naturbruksskole og underviser på vg2 skogbruk og på vg3 studieforberedende naturbruk. På Vg3 underviser hun i fagene biologi, naturforvaltning, bruk og vern. Fagene hun underviser i tillater at hun i stor grad kan tilpasse undervisningen etter elevenes og egne ønsker om tema og aktiviteter, og det trives hun godt med.

─ Jeg liker at jobben er variert og at jeg har store muligheter til å styre innholdet i min egen arbeidshverdag.

Sara er også ansvarlig for sosiale medier og har mye ansvar i det å rekruttere elever fra ungdomsskoler. Selv om hun trives i jobben har Sara tenkt seg videre i yrkeskarrieren, og det å jobbe som lærer på en videregående skole ser hun på som et godt første steg inn i arbeidslivet og som en god stepping stone for veien videre.

─ Gjennom denne jobben har jeg mulighet til å knytte et bredt nettverk som jeg kan få god bruk for når tiden er inne for å vurdere ny jobb.

Til hest i Belgia etter videregående

─ Etter videregående flyttet jeg fra bygda i Norge til Belgia for å jobbe med hest.
Der var hun snaut et år før hun la cowboyhatten på hylla og vendte snuta mot Oslo. Der gikk hun på privatskolen Sonans for å få realkompetanse slik at hun kunne studere biologi på NMBU.

─ Planen min var å ende opp som marinbiolog, men i løpet av tre år på bachelorstudier i biologi gjenopplivet jeg min barndomsinteresse for skog og vilt og dermed endte jeg i en mastergrad om sesongmigrasjon hos elg. På NMBU har jeg også tatt PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) som har styrt meg til den stillingen jeg har i dag, sier Sara.

Professorers smittende engasjement og nysgjerrighet for sine fag

Sara presiseres at samarbeid med andre studenter er kjempeviktig for å forstå dybden i det man studerer. Og for henne var det gull verdt, for selv om hun bodde fire av fem studieår i Oslo, fikk hun allikevel gode venner som hun fremdeles har kontakt med i dag.

─ Noe jeg særlig satte pris på ved NMBU, og som jeg prøver å videreformidle til egne elever i dag, var mine professorers engasjement og nysgjerrighet for sine fag. Denne nysgjerrigheten opplevde jeg som smittende og inspirerte meg til å ville lære mer om ulike tema.

Og en siste ting fra Sara er at hvis du har tenkt å søke på NMBU, så la magefølelsen ta deg dit du vil, gjør feil og la studieveilederne hjelpe deg med omvalg slik at du til slutt kommer dit du skal.

─ Vær nysgjerrig hver dag!

Publisert - Oppdatert

Del på