Årsenhet - Bærekraftig økonomi og ledelse

Årsenhet - Bærekraftig økonomi og ledelse

Økonomi

Kunnskap innen økonomi og ledelse er etterspurt og nødvendig i alle organisasjoner, uavhengig av bransje og yrke. Et årsstudium gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse på høyskolenivå, og det er en basisutdanning du kan bygge videre på.

Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har utviklet en fleksibel årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse. Studiet kan gjennomføres via nettstudier på deltid, og du kan sitte og studere hvor som helst.

Det blir stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider gjennom bærekraftige forretningsmodeller, lykkes bedre i markedet over tid. Derfor trenger både små, mellomstore og store bedrifter kompetanse på å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Kurstilbud

Vi tilbyr en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse som gir deg en grundig innføring i økonomisk-administrative fagområder på høyskolenivå. Fullført og bestått årsstudium, gir deg 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelor i økonomi og administrasjon ved NMBU eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder.

Kombinerer du årsenheten med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du også få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner.

Studiet er utviklet med tanke på å være så fleksibelt som mulig. Etter opptak til årsenheten kan du bruke inntil fire år på å fullføre alle emnene. Når du har fullført årsenheten, bestått alle eksamener og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom.

Om studiet

Gjennomføring av nettbasert årsenhet på deltid vil foregå over fire undervisningsperioder à åtte uker, to på våren og to på høsten inkludert eksamen. De åtte emnene som inngår i årsenheten, hvert på 7,5 studiepoeng, innfases over en toårs periode. Fra og med våren 2023 kan du ta alle emnene på ett år, men du kan bruke lenger tid om du ønsker det.

Studieplanen under gir oversikt over hvilke emner som inngår i årsenheten, og hvilket år disse gis første gang og når på året disse tilbys videre (vår- eller høstsemester).  

Emner som inngår i årsenheten 

Har du spørsmål om årsenheten og noen av disse fagene, ut over emnebeskrivelsen? – Ta kontakt  med Handelshøyskolen ved NMBU på epost: studieveileder-hh@nmbu.no

Årsenheten er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Undervisning og læringsstøtte 

Dette er et nettbasert studium. Hvert emne har en undervisningsperiode på åtte uker. I hvert emne blir du invitert til en digital oppstartsamling på kveldstid. Tilsvarende avrundes hvert emne med en avsluttende digital samling inkludert eksamensforberedelser.

Canvas vil være navet for nettstudiet, hvor du finner alt digitalt undervisningsmateriell og læringsstøtte for de ulike emnene. Hver uke legges det ut nye undervisningsvideoer (4-5 per uke) og ukentlige arbeidskrav (oppgaver, innleveringer, quizer, etc.) i hvert emnes canvasrom. Her kan du også stille spørsmål underveis. I tillegg får du tilbud om to timer gruppeøvinger/kontakttimer med øvingslærer og/eller emneansvarlig per uke.

Vurdering og eksamen 

Vurdering i emnene gis på basis av innleveringer og/eller en avsluttende digital hjemmeeksamen eller en sluttrapport som beskrevet i emnebeskrivelsen. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Bestått eksamen i hvert emne gir 7,5 studiepoeng. 

Målgruppe

Alle som er interessert i å vite mer om økonomi og ledelse i næringslivet og det offentlige, både du som kommer rett fra videregående eller som har noe høyere utdanning og/eller jobberfaring fra før.

Om du er usikker på hva du vil studere, gir dette studiet deg en smakebit på relevant og anvendbar fagkunnskap som du kan finne ut om er interessant for deg å lære mer om.

Søknad og opptak

Begrenset antall plasser. Ved høstens opptak tar vi opp maks 50 studenter, og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder blant de som er kvalifiserte. Vi tar sikte på å gjennomføre opptaket i uke 33.

Opptakskrav: generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)

Avgift 

NMBU semesteravgift kr 510 pr. semester
(kr 470 + valgfrie kr 40 til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, SAIH