Ekstraordinær tilgang til gratis og fleksible utdanningstilbud høsten 2021

Ekstraordinær tilgang til gratis og fleksible utdanningstilbud høsten 2021

Primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte

Ung kvinne ved pc-skjerm og smarttelefon

NMBU har fått tilskudd fra Kompetanse Norge/DIKU for å oppskalere eksisterende kurs/emner som kan gis som fleksible tilbud høsten 2021. Kursene vil være gratis for deltakerne.

Kursene vil kunne følges digitalt.

Målgruppe

Kurset er primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Emnetilbud

Intensivkurs i augustblokk:

Høstsemesteret 2021 (september - desember):