Ekstraordinær tilgang til gratis og fleksible utdanningstilbud høsten 2021

Ekstraordinær tilgang til gratis og fleksible utdanningstilbud høsten 2021

Primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte

Ung kvinne ved pc-skjerm og smarttelefon

NMBU har fått tilskudd fra Kompetanse Norge/DIKU (nå HK-direktoratet) for å oppskalere eksisterende kurs/emner som kan gis som fleksible tilbud høsten 2021. Kursene vil være gratis for deltakerne.

Påmeldingsfristen er uløpt for alle kursene som er listet under.

---

Kursene vil kunne følges digitalt.

Målgruppe

Kurset er primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Emnetilbud

Intensivkurs i augustblokk:

 • Organisasjons- og ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 
 • Activity based costing (5 studiepoeng)

Høstsemesteret 2021 (september - desember):

 • Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi (5 studiepoeng)
 • Praktisk endringsledelse (5 studiepoeng)
 • Økonomistyring (5 studiepoeng)
 • Regnskapsorganisering, regelverk og etikk (5 studiepoeng)
 • Finansiering og investering (10 studiepoeng) 
 • Vareproduksjon og logistikk (10 studiepoeng)
 • Excel for økonomer (5 studiepoeng)
 • Innføring i makroøkonomi (5 studiepoeng) 

 • Klimaøkonomi (10 studiepoeng)
 • Business Analytics I, II og III (2+2+2 studiepoeng)
 • Fra idé til prosjekt (5 studiepoeng)
 • Reiseliv/Tourism management (5 studiepoeng)
 • Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner (5 studiepoeng)
 • Hestevitenskap (10 studiepoeng)
 • Hund: avl, ernæring og etologi (10 studiepoeng)