Ekstraordinær tilgang til enkeltemner vårsemesteret 2021

Ekstraordinær tilgang til enkeltemner vårsemesteret 2021

Excel

NMBU ønsker å bidra til læring hele livet og har derfor utvidet kapasiteten på noen enkeltemner vårsemesteret 2021. Disse kursene er helt nettbaserte, har ingen kursavgift og skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Listen over kurs vil bli fortløpende oppdatert.

Generelt

Vårsemesteret 2021 åpnes kursene nedenfor for de som kan ha behov og interesse for temaene (kursene er ordinære studentkurs).

Man må påregne ca. 25-30 timers arbeidsinnsats pr. studiepoeng.

Pris

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470. NB! Frist for betaling av semesteravgift er 1. februar 2021

Kurs med oppstart vårsemesteret 2021

Hvis du ønsker å melde deg på et av kursene, gjør du det ved å klikke på knappen merket "Påmelding" i høyre kolonne på nettsiden til hvert enkelt kurs.

Ønsker du å delta på mer enn ett kurs, husk å sjekk at datoer og tider ikke kolliderer.

Les mer om de enkelte kursene her: