Kurs: videreutdanning i besetningsmedisin gris

Kurs: videreutdanning i besetningsmedisin gris

- modulkurs for produksjonsdyrveterinærer, 10 studiepoeng

Griser

Kurset gir en faglig oppdatering på sentrale emner innen svineproduksjon. Kurset er delt inn i moduler som fokuserer på sped- og smågrishelse, purker inkludert reproduksjon og slaktegrishelse. Aktuelle sjukdommer inkludert produksjonsrelaterte lidelser som magesår og halebiting vil bli belyst. Det fokuseres på kursdeltakernes rolle som besetningsveterinærer i svinebesetninger.

Dette kurset holdes med fysisk oppmøte.

28.09.21: Modul 1 er gjennomført. Det er fortsatt mulig å melde seg på enkeltmoduler,  modul 2 og 3.

---

Dette er et modulkurs som kan tas samlet eller hver modul kan tas som et enkeltstående kurs. Hver samling vil foregå over to dager. Deltakere som vil ha studiepoeng, må delta på alle fire samlingene og få godkjent obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver samling. Det blir utstedt kursbevis for hver enkelt modul/kurs.

Målgruppe

Veterinærer som har gris, eller har et ønske om å ha gris i sin praksis eller i sitt arbeidsområde.

Modul 1

Sped- og smågrishelse, fokus tarmhelse

NMBU Sandnes, 23.-24. september 2021
Oppstart forelesninger kl. 09:15 23. september, avslutter kl. 16 den 24. september 

Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy, besetningsdata (Ingris, Helsegris)
 • Sped-/ smågrismanagement (konvensjonell drift og SPF) inkl. fôring og miljø
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser i sped- og smågrisfasen
 • Besetningsutredning, prøvetaking og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/rådgivning

Program for modul 1. 

Modul 2

Purkemanagement

NMBU Ås, 2.-3. desember 2021

Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy, besetningsdata (Ingris, Helsegris)
 • Purkemanagement, konvensjonell drift eller SPF (vaksiner, fôring av robuste purker for optimal holdbarhet og melkeytelse, fødselsmanagement)
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos purker, inkl. magesår, klauv- og beinlidelser, cystitt og postpartum dysgalactia syndrome (PPDS)
 • Prøvetaking, obduksjon og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/rådgivning

Foreløpig program. 

Modul 3

Slaktegrishelse

NMBU Sandnes, 24.-25. februar 2022

Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy; hvorfor motivere slaktegrisprodusenter til å bruke Ingris?
 • Slaktegrismanagement (konvensjonell drift og SPF) inkl. fôring og miljø
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos slaktegris inkl. magesår, halebiting og beinlidelser
 • Besetningsutredning, prøvetaking, obduksjon og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/ rådgivning
 • Økonomi i produksjonen

Mer detaljert program kommer senere. 

Oppgaver

Det vil være en oppgave tilknyttet hver samling. Frist for innlevering av oppgavene er ca 2 måneder etter hver modul. Mer informasjon om oppgavene kommer senere.

Læringsmål

Kunnskap og forståelse

Oppdatert kunnskap om moderne svinehold, besetningsutredninger, prøvetaking og diagnostikk. God kunnskap om dataverktøy og tolkning av besetningsdata og prosedyrer for rådgivning i besetninger. 

Ferdigheter

Kunne utføre prøvetaking for diagnostikk, resultatbedømmelser, behandle og forebygge aktuelle sjukdommer i henhold til oppdatert kunnskap. Kunne utføre god rådgivning i besetninger som har utfordringer med produksjonen. 

Holdninger og etikk

Kursinnholdet skal gi deltakerne en god basis for å kunne vurdere forhold i besetninger opp mot dyrevelferd. Risikofaktorer for utbrudd av sjukdommer og forebyggende tiltak som gode driftsrutiner og godt miljø vil bli belyst. Relevant lovverk vil bli behandlet i løpet av alle tre moduler for å bevisstgjøre kursdeltakerne i deres arbeid opp mot produsentene. 

Pensum

Undervisningsmaterialet og forelesningsnotater er pensum. Dette legges i Canvas sammen med relevante artikler og oppgaver. Alle kursdeltakere får tilgang til Canvas. 

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBU sine regler. Etter hver modul blir det en deleksamen i form av en innleveringsoppgave, som evalueres med bestått/ikke bestått. For å få studiepoeng må alle deleksamenene være bestått og man må ha deltatt på alle samlingene.

Faglig ansvar

Marianne Oropeza-Moe, førsteamanuensis og Birgit Ranheim, førsteamanuensis, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU.

Andre undervisere 
Olli Peltoniemi, University of Helsinki
Stine Gulliksen, Animalia, Helsetjenesten for svin
Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet
Espen Østergaard Eriksen, Københavns universitet
Birgit Ranheim, Veterinærhøgskolen, NMBU
Marianne O. Moe, Veterinærhøgskolen, NMBU

Overnatting modul 1 og 3

 

Losji i studentrom på Høyland tilbys alle deltagerne til rimelig pris. Til dette kurset praktiserer vi «førstemann til mølla – prinsippet» ved tildeling av plasser etter påmelding til kurset.

 • Overnatting på studentrom på Høyland på flersengsrom, kr 300 per natt per person
 • Overnatting på studentrom på Høyland på enerom, kr 500 per natt per person

Vi tar forbehold om prisendring.

OBS! På modul 1 er det kun kapasitet til at 10 personer overnatter på campus Sandnes grunnet korona.  

Andre overnattingsmuligheter:

Kronen gård – nærmest NMBU Sandnes, men må ha bil eller ta taxi www.kronenhotels.no/kronen-gaard/

Quality Hotel Residence – Sandnes sentrum (ta buss rett ved hotellet) www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/sandnes/quality-hotel-residence/

Hotel Sverre – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/hotel-sverre/

GamlaVærket – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/gamlavaerket

Transport til NMBU Sandnes

Den nærmeste flyplassen er Sola (Stavanger). www.avinor.no/en/airport/stavanger-airport/

Taxi fra flyplassen tar ca 15 minutter og koster ca 500 kr.

Den nærmeste jernbanestasjonen er Sandnes sentrum. www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Sandnes/

Det går tog til og fra Stavanger/Sandnes omtrent hvert 25 minutt. Taxi fra Sandnes stasjon til NMBU Sandnes tar ca 5 minutter. 

Buss nr 23 går fra busstasjonen (Ruter) i Sandnes, som ligger ved siden av togstasjonen, til Høyland kirke. Det er mindre enn 5 minutter å gå fra Høyland kirke til NMBU Sandnes. Bussene går omtrent en gang i halvtimen.  www.kolumbus.no/en/travelplanner/

Hvis du føler deg sprek, er det ca 35 minutter å gå fra jernbanestasjonen i Sandnes, til NMBU Sandnes.