Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 5 studiepoeng

Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 5 studiepoeng

Brød

Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima AS. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

Basiskurset består av tre (3) samlinger på to (2) dager hver. Kursteorien gjennomgås på samlingene, men er i stor grad lagt opp som selvstudie på nett, blant annet med videoer, nettpresentasjoner, selvtester og lignende. Teorien skal danne bakgrunn for praktiske bakeforsøk samt aktiviteter og det er økt forståelse gjennom kombinasjon av teori og praksis som er det man i hovedsak jobber med på samlingene. Deltakerne skal gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid gjennom hele kursperioden, og deltagerne skal presentere dette prosjektarbeidet på siste kursdag. Et godt gjennomført prosjektarbeid er en forutsetning for å få tildelt diplomet. NMBU tilbyr basiskurset i samarbeid med Nofima AS.

I tillegg til basiskurset, så skal deltakerne gjennomføre to fordypningskurs / spesialiseringsmoduler. Fordypningsområdene er valgfrie, men må godkjennes av faglig ansvarlig. Det kan enten være kurs og/eller hospitering hos relevant bedrift. Kurs som allerede er gjennomført kan godkjennes. Avslutning eller siste samling på kurset må ikke være tidligere enn 26. april 2020. Relevante kursbevis framlegges og vil eventuelt godkjennes etter faglig vurdering. 

Diplombaker

For å oppnå tittelen Diplombaker kreves
1) deltakelse på samlingene og gjennomføring av obligatoriske aktiviteter i tilknytning til disse,
2) gjennomført prosjektarbeid evaluert til karakteren bestått,
3) gjennomført 2-dagers skriftlig hjemmeeksamen med karakter bestått og
4) gjennomført to godkjente fordypningskurs / spesialiseringsmoduler (se beskrivelse over).

Det er Bakernes- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) som tildeler diplomet som bevis på godkjent Diplombakerutdanning. Diplomet blir utdelt på førstkommende Landsmøte etter ferdigstilt kurs.

Eksamen

Eksamen i basiskurset gjennomføres som hjemmeeksamen noen dager etter 3. og siste samling (25.-26. april 2023). For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du på her, eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.  

Målgruppe og faglig nivå

Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå. Foreleserne formidler forskningsbasert kunnskap. 

Hva skal deltakerne lære – og hvordan?

Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

  • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
  • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
  • Brød/bakervarers betydning for ernæring og helse
  • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
  • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
  • Sensorikk og enkle forbrukerundersøkelser
  • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

I denne kursrunden legger vi enda mer vekt på baketeknologi, og bruker mer tid i bakeriet for å koble teorien tettere opp mot praksis.

Deltakerne skal, etter å ha gjennomført kurset, kunne anvende kunnskapene i egen bedrift, kommunisere faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister innen området, innhente mer / ny kunnskap til bedriften og bidra med cerealfaglig kompetanse til bedriftens produktutvikling.