Kurs: Finansregnskap og analyse i samvirkeforetak, 5 stp

En stigende graf over flere myntstabler med trær som vokser ut av myntene

Som tillitsvalgt eller ansatt vil du ha behov for å kunne forstå et finansregnskap. Ikke overlat dette til regnskapsekspertene. Det er viktig at du kan stille relevante spørsmål om økonomien i foretaket.

Påmeldingsfrist

15. august 2024

* avmelding

Oppstartsdato

Onsdag 4. september 2024

Studiepoeng

5

Pris

9 000,-

Målgruppe

Kurset tilbys primært for tillitsvalgte og ansatte i landbrukets samvirkeorganisasjoner, men er også åpent for andre interesserte.

Tid for gjennomføring

Kursstart er første uka i september. Kurset gjennomføres digitalt med 2 timer, én gang i uka i 8 uker. Hver uke er det en oppgave som følges opp av underviser. Tidspunkt for direkte undervisning er mellom kl. 9-11 hver onsdag, men det vil bli gjort opptak som du kan se senere.

Innhold

Kurset gir kunnskap om finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, regnskaps- og bærekraftsrapportering samt særskilte forhold knyttet til årsoppgjøret i samvirkeforetak.

Formålet er å gi deg grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon samt konsekvenser av alternative disponeringer av årsresultatet i samvirkeforetak.

Kursets temaer er:

 • Finansiering av samvirkeforetak
 • Formål og bruk av finansregnskap som analyseverktøy
 • Hovedrapportene; resultatregnskap og balanse
 • Vurdering av sentrale regnskapsposter
 • Avslutning av regnskapet
 • Regnskapsanalyse og rapportering
 • Bærekraftsrapportering
 • Årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • Særtrekk og utfordringer med finansregnskap for samvirkebedrifter
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven
 • Sentrale måleproblemer i finansregnskapet
 • Samvirkelovens regler for disposisjon av årsresultatet

Generell kompetanse

 • Reflektere over årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak, og opparbeide bevissthet om hvordan rapporteringskrav og rapporteringsstandarder skal fremme bærekraft.

Arbeidskrav og eksamen

Deltakerne må få godkjent minst 4 av 7 obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen er en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Kursansvarlig

Kursansvarlig er universitetslektor Nils Sanne ved Handelshøyskolen, NMBU.

Opptakskrav

 • Det kreves minimum to års arbeidslivserfaring
 • Opptakskravet er generell studiekompetanse

eller

 • Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om å få godkjent din Realkompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du skal søke om opptak. For å dokumentere realkompetansen din må du legge ved kopier av relevante vitnemål for utdannelse og attester for praksis/yrkeserfaring. Dokumentasjonen skal lastes opp sammen med søknaden din. Du må dokumentere yrkespraksis og utdanning for at det skal telle med i vår vurdering av din søknad.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: