Bærekraftig akvakultur skaper spennende jobber

Av Janne Karin Brodin

Tim Martin Sønsterud Knutsen
Tim Martin Sønsterud Knutsen Foto: AquaGen

Genetikkens rolle i bærekraftig akvakultur tyder på en økende etterspørsel etter fagfolk. Fremover er karrieremulighetene innen dette feltet lovende.


Tim Martin Sønsterud Knutsen
Utdanning: Biologi med studieretning molekylær genomikk og evolusjon
Jobb: Seniorforsker i avlsselskapet AquaGen


Som seniorforsker i AquaGen leder jeg prosjekter innen genetisk analyse med hensikt å forbedre viktige egenskaper for laks i lakseoppdrett, og jeg lager systemer for effektiv datahåndtering.

Kompetansen min brukes også til å identifisere varianter av gener i laksens arvemateriale som brukes når vi skreddersyr egenskapene oppdrettere trenger. Dette er laks som skal vokse rask og være robuste mot sykdom og lakselus.

Alt arbeidet må dokumenteres i vitenskapelige rapporter og artikler. Rollen krever en dyp forståelse av molekylærgenetikk og en evne til å omsette komplekse data til handlingsrettede strategier for produktutvikling og -forbedring.

Fremover er karrieremulighetene innen dette feltet lovende. Den økende betydningen av bærekraftig akvakultur og genetikkens rolle i dette arbeidet tyder på en økende etterspørsel etter ekspertise innen molekylærgenetikk og bioinformatikk. Jeg ser for meg at jeg kan avansere til stillinger der jeg kan forme forskningsretninger eller lede større team. I tillegg gir denne type arbeid muligheter for samarbeid med akademiske institusjoner, noe som gir muligheter for fortsatt læring og bidrag til banebrytende forskning.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Min vei fra videregående skole til min nåværende stilling som seniorforsker i AquaGen har vært en lærerik reise. Til å begynne med jobbet jeg som bioingeniør avdeling for medisinsk biokjemi på et sykehus. Etter fem år ønsket jeg en forandring fra denne rutinepregede jobben. Kursene på NMBU i bioinformatikk og programmering viste seg å være svært verdifulle og ga meg de ferdighetene jeg trenger i min nåværende forskning. De mest betydningsfulle læringserfaringene fikk jeg imidlertid gjennom samarbeid med kolleger og gjennom praktisk arbeid.

I tillegg til det akademiske arbeidet mitt har engasjementet mitt i utenomfaglige aktiviteter, som å være fagforeningsrepresentant i min forrige jobb og delta i velferdskomiteen i min nåværende stilling, vært avgjørende. Disse erfaringene har ikke bare beriket min forståelse av organisasjonsdynamikk, men har også vært avgjørende for å få et innsideperspektiv på institusjonene jeg har vært en del av. Slike verv har styrket mine mellommenneskelige ferdigheter og min evne til å navigere i og bidra til bedriftskulturen, noe som er like viktig som mine tekniske ferdigheter på veien mot å bli seniorforsker.

Hva synes du om studentmiljøet på NMBU?

Selv om mine personlige omstendigheter som student med små barn gjorde at min deltakelse i de sosiale aspektene ved universitetslivet var begrenset, anerkjenner jeg verdien av et slikt engasjement. Sosiale interaksjoner og fritidsaktiviteter er en viktig del av NMBU-opplevelsen og bidrar til en følelse av tilhørighet og balanse.I tillegg kjennetegnes universitetsmiljøet av at lærerne er tilgjengelige, noe som bidrar til en mer personlig og støttende utdanningserfaring. Det at lærerne er så tilgjengelige, er gunstig for den akademiske veiledningen og kan være spesielt betryggende for studenter som må navigere i den komplekse verdenen som høyere utdanning er.

Har du noen råd til kommende studenter?

Dykk inn i NMBUs verden med kraft og iver! Denne institusjonen er ikke bare en inngangsport til akademisk ekspertise, men også en smeltedigel som former fremtidens innovatører og ledere innen biovitenskap. På NMBU vil du befinne deg i skjæringspunktet mellom banebrytende forskning og praktisk anvendelse, spesielt innen de viktige områdene genetikk og evolusjon - områder som omdefinerer vår forståelse av livet og planetens overlevelse.

Velg NMBU hvis du ønsker å være i forkant av vitenskapelige oppdagelser og innovasjon. Universitetets programmer er nøye utformet for å flette sammen teoretisk kunnskap med praktisk ekspertise, noe som gir deg et robust grunnlag som overskrider konvensjonell læring.

Husk at utdannelsen din er kompasset som navigerer deg gjennom biovitenskapens skiftende landskap. Og når du nå står på terskelen til denne spennende reisen ved NMBU, må du huske at du ikke bare tar en grad, men at du gjør deg klar til å påvirke verden i stor grad. Ta fatt på denne veien med lidenskap, og la den føre deg til toppen av din karriere.

Publisert - Oppdatert

Del på