Studentrepresentanter i universitetsstyret

Studentrepresentantene i NMBUs øverste organ.

Universitetsstyret (US)

Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har rundt 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

Styremedlemmer, protokoller og innkallinger: https://opengov.360online.com/Meetings/nmbu/Boards/Details/317708

Studentrepresentanter i Universitetsstyret 2022/2023:

Faste representanter:

Gina Granheim

Eivind Bækken Toft

Vararepresentanter:

Siril Bjerke

Wilhelm Olav Anthun

Publisert - Oppdatert

Del på