Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrådet på ditt fakultet? Du finner oppdatert oversikt på nettsidene våre: Studentdemokratiet NMBU

Studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting. 

Studentrådsledere for våren og høsten 2022

Fakultet for biovitenskap

Leder: Magnus Flåten Nickelsen
Nestleder: Johanna Walmann Hidle

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen

Leder: Jens Bartnes
Nestleder: Sara Louise Adielson

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Leder: Iben Amalie Lund Johansen
Nestleder: Ben Børlien

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi

Leder: Maja Raz Karterud
Nestleder: Ane Siqveland Kalheim

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn

Leder: Janne Mercedes Prinsen
Nestleder: Elizabeth Belozertseva

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Leder: Sigrid Arnestad
Nestleder: Birgitte Emilie Hoff

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

Veterinærhøgskolen

Leder: LInda Lindstad
Nestleder: Aminah Nofal

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på