Meny
Velkommen
Sjekkliste oppstart

Studiestart 2020, veterinær- og dyrepleierstudiet

Viktig informasjon som gjelder kun for deg som begynner å studere på Veterinærhøgskolen.

Studiestart 2020, veterinær- og dyrepleierstudiet

Velkommen som ny veterinær- og dyrepleierstudent, vi gleder oss til å møte deg ved studiestart. Dyrepleiestudenter har obligatorisk oppmøte mandag 17. august kl.09:30 i fellesauditoriet (bygg 22) på Campus Adamstuen (Oslo) Veterinærstudentene har obligatorisk oppmøte tirsdag 18.august kl. 09:30 i fellesauditoriet (bygg 22) på Campus Adamstuen (Oslo). 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag for nye studenter, og det vil bli opprop. Møter du ikke opp første studiedag uten å ha gitt beskjed, vil du miste din studierett ved NMBU. Informasjon om mottaksprogrammet finner du under.

Mottaksprogram 2020

Smittevern ved Veterinærhøgskolen

NMBU tar smittevern på alvor og alle studenter må gjennomføre et obligatorisk smittevernskurs før studiestart. I tillegg bes studenter følge disse retningslinjene: 

  • Studenter oppfordres til å ikke stå i tette grupper før og etter forelesninger i ganger og foajeen ved Fellesauditoriet. Gå ut hvis det er mulig. Husk 1 meters avstand!
  • De første studentene som går inn i auditoriet bes om å trekke lengst inn i lokalet
  • Studentene bes om å beholde samme plass/sete i auditoriet på samme dag
  • Studenter må selv tørke av pult/bord før man forlater auditoriet for siste gang den dagen
  • Studenter oppfordres til å tenke smittebegrensing også i privatlivet for å unngå å bringe smitte til universitetet, da dette vil kunne ha alvorlige følger for undervisningen hvis undervisere og studenter blir smittet
  • Dersom en har symptomer på luftveisinfeksjon, skal en ikke møte opp!

Semesteravgift

Når du genererer faktura i Studentweb så vil det automatisk genereres semesteravgift til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs). De som bor i Ås og benytter tilbudene til SiÅs betaler denne.

NMBU Veterinærhøgskolens avtale med studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) gjelder til 1.august 2021. Ønsker du å benytte SiO sine tilbud så kan du gjøre dette 1.studieår. De som skal benytte seg av SiOs tilbud og betale semesteravgift til SiO må ta kontakt med studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no for å få generert riktig faktura.

Fadderuka ved Veterinærhøgskolen

Detaljert plan kommer nærmere oppstart med tanke på smittevern pga. COVID-19 situasjonen.

Bare for studenter ved Veterinærhøgskolen – Adamstuen

  • Logg deg på trådløst nettverk: Her finner du veilederen for hvordan du kobler deg på det trådløse nettverket på Adamstuen.
  • Privat hund på campus: Fordi vi har pasienter som bruker uteområdene innenfor gjerdet på campus, kravene om renhold, allergiproblemer og redsel for hunder har vi strenge regler for hvordan du skal ta vare på din egen hund på Veterinærhøgskolen.
  • Parkering på campus Adamstuen Oslo: Alle studenter ved NMBU må ha blått oblat for å kunne parkere på Campus Adamstuen. Blå oblat utleveres av teknisk avdeling i bygg 10 på Adamstuen. Parkering skal kun finne sted innenfor oppmerkede biloppstillingsplasser og uoppmerkede plasser på grusplassen ved innkjøringen og på fotballbanen. 
Relatert innhold
1. Registrere deg i NMBU systemer

1. Registrere deg i NMBU systemer

Du må ha takket ja til studieplassen, for å kunne registrere deg. Det kan gå litt tid fra du har takket ja til du kan registrere deg i NMBUs systemer. Hvis du fikk tilbud gjennom Samordna opptak kan du tidligst registrere deg onsdag 29/7.

2. Søke om bolig, stipend og parkering

2. Søke om bolig, stipend og parkering

Det er mye å passe på når man er ny student. I tillegg til å registrere deg i systemene på universitetet, må du skaffe deg bolig og kanskje studielån.  Gjør deg kjent med SiÅs, SiO og Lånekassen. 

3. Bli kjent med viktige studentverktøy

3. Bli kjent med viktige studentverktøy

Som ny student vil flere systemer være nye og ukjente for deg. Her finner du informasjon om de viktigste. Ta deg tid til å gjør deg kjent med Canvas, timeplanen og webmail.

 

 

Studiestart 2020, Campus Ås

Studiestart 2020, Campus Ås

Mandag 10. august er det studiestart og vi ønsker alle studenter velkommen til et nytt semester ved NMBU. Mer informasjon om oppmøte og program for ditt studieprogram finner du under.  

Published 19. juni 2020 - 14:43 - Updated 17. august 2020 - 10:04