Vitnemål fra NMBU

Har du fullført studieprogrammet ditt?

 • Graden tildeles fortløpende når du oppfyller kravene til ditt studieprogram, i tråd med din utdanningsplan. For årsstudium tildeles vitnemål fortløpende for fullført studium når du oppfyller kravene til ditt studieprogram. For å unngå forsinkelse i tildeling av graden, ber vi deg kontrollere at din utdanningsplan er i orden og godkjent. Ta kontakt med studieveileder om du trenger å oppdatere utdanningsplanen din.

 • Når du kontrollerer utdanningsplanen din, skal du også sjekke om emner du har tatt ved utenlandske institusjoner, og som er godskrevet i din grad, er skrevet korrekt inn i utdanningsplanen din med riktig antall studiepoeng. Om du finner feil, må du ta kontakt med studieveileder.

 • Sjekk i Studentweb at navnet ditt er riktig registrert. Om du finner feil i navnet ditt, må du ta kontakt med Studentenes informasjonstorg (SIT).

 • Du har mulighet til å ta opp emner ved å reservere deg mot tildeling av grad/vitnemål. Studieretten kan forlenges i ytterligere ett påfølgende år. Du kan søke om å utsette vitnemålet ditt ved å ta kontakt med vitnemal@nmbu.no. Dette må gjøres før du fullfører graden og får sensur i siste emne. Hvis du tar opp emner etter at du har fullført graden din og du allerede har fått vitnemålet ditt, kan du ikke få et nytt vitnemål hvis du forbedrer karakterer på emner.  

 • Straks du får tildelt graden, vil du få en automatisk e-post fra oss og et digitalt signert vitnemål og et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) vil bli tilgjengelig i PDF-format i vitnemålsportalen. For årsstudium vil du få en automatisk e-post fra oss og et digitalt signert vitnemål vil bli tilgjengelig i PDF-format i vitnemålsportalen.

  Vitnemålsportalen er en digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Her kan tidligere og nåværende studenter selv hente ut verifiserte resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre aktuelle parter. Vitnemålsportalen gjør det enkelt å vise fram oppnådde grader og karakterer når du søker jobb eller videre studier.

  Du logger på Vitnemålsportalen via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren). Når du er logget inn vil systemet hente opp alle dine resultater, direkte fra studiestedenes databaser. Det er kun du som har tilgang til dine resultater, og en mottaker vil kun se dine resultater dersom du har gitt tilgang til dette.

  I Vitnemålsportalen kan du generere en lenke som du kan sende til ønsket mottaker, eller du kan laste ned og lagre resultatene dine som en PDF-fil med en digital sikret signatur. Du kan velge hvilket språk du ønsker resultatet skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk). 

 • Fra og med våren 2023 blir alle vitnemål automatisk utstedt digitalt. Det digitalt signerte vitnemålet finner du i vitnemålsportalen som en PDF. Hvis du bestiller et vitnemål på papir, vil denne PDF’en bli overskrevet og papirvitnemålet vil bli ditt gyldige vitnemål. Du vil fortsatt kunne benytte vitnemålsportalen til å sende resultater, men det vil altså ikke lenger være et digitalt signert vitnemål i vitnemålsportalen. Hvis du er i en av de følgende 3 grupper oppfordrer vi deg til å bestille et papirvitnemål:

  • Personer uten varig norsk bankID (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides).
  • Personer som skal bruke utdanningen sin i land som ikke godtar dokumenter med digital signatur.
  • Personer som har fått tildelt vitnemål før 1. januar 2023 og som dermed ikke har et digitalt signert vitnemål.

  Er du i en av disse tre gruppene, bestiller du papirutskrift av vitnemål og Diploma Supplement via dette elektroniske søknadsskjemaet: 

  Du kan ikke søke om å få tilsendt vitnemål før du har fullført graden din (dvs. mottatt alle resultater og fått utdanningsplanen godkjent). 

  Det originale vitnemålet og Diploma Supplement (se mer om DS under) utstedes kun én gang, så ta godt vare på dokumentene.

  Hvis du ikke er i en av de 3 grupper vil din søknad om papirvitnemål avslås. Det digitale vitnemål er ditt endelige vitnemål.

 • Du vil miste tilgang til kontoer som tilhører din rolle som student omtrent tre måneder etter fullført grad. Husk derfor å kopiere det du ønsker å beholde før rollen utløper (f.eks. relevante e-poster og filer fra OneDrive). Du vil motta en e-post om når din rolle på NMBU opphører. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med datatjenesten.

 • Vitnemålet utstedes på bokmål eller nynorsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig.

  Sammen med vitnemålet ditt får du Diploma Supplement (DS) som er utstedt på engelsk.

  Du kan også dele dine resultater på engelsk eller norsk (bokmål/nynorsk) via Vitnemålsportalen.

  Dersom du trenger vitnemålet ditt på et annet språk enn vitnemålet var utstedt i, må du sørge for oversettelse selv. Vi anbefaler å benytte en sertifisert oversetter.

 • Diploma supplement (DS) genereres automatisk sammen med vitnemålet og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen oppnådd av kandidaten. Dette er ikke en erstatning for det endelige vitnemålet, men et supplement til det. Hensikten er å «sikre en rettferdig akademisk og faglig anerkjennelse av kvalifikasjonen på tvers av landegrenser («internasjonal åpenhet»)».

  DS følger et spesifikt format, og er delt inn i åtte seksjoner. Seksjon åtte, som beskriver systemet for høyere utdanning i det gitte landet, er en fast felles tekst for alle DS utstedt i det gitte landet. En beskrivelse av det norske utdanningssystemet er også inkludert.

  Når du søker jobb i Europa eller videre studier, bør du inkludere kopier av både vitnemålet og vitnemålstillegg for vurdering av graden din. DS er kun gyldig når den brukes i forbindelse med vitnemålet.

 • Dersom du oppdager skrivefeil i vitnemålet ditt, ta kontakt med Studieavdelingen på vitnemal@nmbu.no  senest én måned etter at du har mottatt utskriften.

  Du må levere inn utskriften med skrivefeil (vitnemål og Diploma Supplement) før du får tilsendt et nytt vitnemål.

  Utskriften kan leveres til Studentenes informasjonstorg (SIT) eller sendes til: Studieavdelingen, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås

  Merk at et nytt vitnemål ikke blir utstedt ved ønske om endring av utdanningsplan eller forbedring av karakter på et emne som inngår i graden. En eventuell forbedring av karakter av et emne som inngår i graden, vil fremkomme i Vitnemålsportalen.  

  Et nytt vitnemål blir ikke utstedt ved endret navn etter at grad er registrert.

  Har du mistet vitnemålet ditt?

  Har du mistet vitnemålet ditt, anbefaler vi å benytte Vitnemålsportalen hvor du kan hente alle resultater fra høyere utdanning i Norge, og dele dem med relevante parter. Portalen inneholder informasjon om karakterene dine og bekreftelse på dine fullførte grader.

  Dersom det ikke er tilstrekkelig, kan du etterspørre en bekreftelse på fullført grad eller en rett kopi av vitnemålet ditt. Vi ber deg å ta kontakt med oss på vitnemal@nmbu.no. En rett kopi av vitnemålet kun kan utstedes dersom det finnes en kopi av dokumentet i arkivet vårt.

  Under særskilte omstendigheter (f.eks. tyveri, brann, vannskader) kan du få utstedt et duplikat av vitnemålet ditt. Du må sende en skriftlig søknad til vitnemal@nmbu.no sammen med gyldig dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon kan være politianmeldelse ved tyveri, bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller restene av et ødelagt vitnemål eller lignende.

  Merk at duplikat kun kan utstedes dersom vitnemålsopplysninger finnes i vårt administrative system. I andre tilfeller kan du få tilsendt en bekreftelse på den fullførte graden og karakterutskrift eller en rett kopi av vitnemålet ditt. Det gjelder særlig eldre grader.

Ta kontakt

Har du spørsmål om vitnemål eller Vitnemålsportalen, ta kontakt med Studieavdelingen på vitnemal@nmbu.no