Tilrettelegging

Har du funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan du søke om tilrettelegging av undervisning og vurdering.

 • For å få innvilget tilrettelegging må du søke via søknadsskjema og legge med dokumentasjon fra lege/medisinsk sakkyndig på behovet ditt. Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

  Dersom du har problemer med skjema kan du gjerne kontakte oss.

  Husk

  • Søknaden din må være sendt innen søknadsfristen (se under).
  • Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig eller lege kan du ettersende innen 2 uker etter søknadsdato til post@nmbu.no. Se krav til dokumentasjon lenger ned.
  • Etter fristen er det kun hvis du får akutt sykdom/skade at tilrettelegging kan innvilges for førstkommende eksamensperiode.
  • Allergi - blir du dårlig av allergi regnes ikke dette i utgangspunktet som en akutt tilstand og du må søke om tilrettelegging innen søknadsfristen for semesteret.

  Søknadsskjema

  Søknadsfrist

  • Augustblokk - snarest mulig etter oppstart og senest to uker før eksamen.
  • 1. oktober - eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og eksamen/prøver i januarblokk .
  • 1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og eksamen/prøver i juniblokk.

  Ønsker du veiledning om tilrettelegging?

  Har du spørsmål om tilrettelegging er du velkommen til booke en time for å snakke med oss. Du kan velge mellom et fysisk møte eller online møte. Velkommen!

  Bestill et fysisk eller online møte for veiledning om tilrettelegging
  • Dokumentasjon på behovet for tilrettelegging kan være legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende. Vær oppmerksom på at tilretteleggingstiltakene må være tilpasset tilrettelegging for høyere utdanning dvs. at noen tiltak som kanskje var mulig videregående ikke vil være mulig på universiteter og høyskoler.

   Dokumentasjonen må si noe om hvilken ulempe funksjonsnedsettelsen medfører i eksamenssituasjonen. En diagnose i seg selv gir ikke rett til tilrettelegging/fordel.

   Be gjerne lege/sakkyndig benytte dette skjema for å bekrefte tilretteleggingsbehovet ditt:

   Hvis ikke skjema over benyttes må dokumentasjonen inneholde:

   • Navn på student
   • Fødselsnummer
   • Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig (er tilretteleggingsbehovet kronisk eller akutt)
   • Hvis tilretteleggingsbehovet skyldes allergi må det presiseres hvilke måneder det er behov for tilrettelegging
   • Hvilke tilretteleggingstiltak sakkyndig mener er nødvendig for å kompensere for ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører
   • Dokumentasjonen må være datert, signert av lege eller annen sakkyndig og stemplet

   Spesielt ved allergi

   Dokumentasjonen fra lege eller medisinsksakkyndig må bekrefte at allergiplagene du har er så store at ekstra tid ved eksamen kan veie opp for plagene. Det må stå i dokumentasjonen hvilke måneder du har behov for tilrettelegging.

   Lese og skrivevansker - dokumentasjon

   Har du dokumentasjon på lese- og skrivevansker fra tidligere? Tilretteleggingskontoret vil normalt ikke kreve ny utredning for å tilby tilrettelegging i form av utvidet tid og bruk av PC med rettskrivningsprogram (Lingdys). Vær oppmerksom på at mulighetene for tilrettelegging på universitetsnivå kan være noe begrenset i forhold til på videregående skole.

 • Tilretteleggingsformene under gjelder både for eksamen, prøver i undervisningsperioden og andre former for vurdering. Det kan søkes om flere former for tilrettelegging. Husk at det du må ha dokumentasjon for behovet for tilrettelegging.

  NB: Tilretteleggingsmulighetene kan variere noe fra vurdering til vurdering.

  Ekstra tid

  Tilleggstid (15 minutter til 1 time) som legges til ordinær eksamenstid. Se oversikt lenger ned over hvor mye tid du får avhengig av varighet på eksamen/prøve.

  Skjermet plass

  Du vil bli plassert på et rom med få andre. I noen tilfeller benyttes rom der det er skillevegger mellom plassene. Helt unntaksvis kan du få innvilget å sitte alene på et rom (enerom) med en eksamensvakt. Enerom innvilges kun etter nærmere avtale med den enkelte student.

  Tilrettelegging med PC

  Eksamen på papir

  Du kan få innvilget bruk av PC ved campus eksamen som ordinært gjennomføres på papir. Du vil få utlevert en låne PC når du møter på eksamenssalen. Det er kun normalt kun Word installert, ikke Excel etc. Har du behov for å bruke Lingdys må det gjøres egen avtale om dette.

  Digital eksamen

  Ved behov for rettskrivingsprogram eller bruk av talesyntese (opplesning av tekst) kan du søke om:

  • Låne PC med Lingdys programvare innstallert
  • Benytte egen PC med egen Lingdys programvare

  Heve/senk bord eller annen stol

  Har du behov for å bytte på å stå og sitte kan du få bruke et heve/senk bord. Dette vil vanligvis kun være tilgjengelig ved eksamen eller prøver av lengre varighet.

  Har du behov for en annen type stol når du har eksamen eller prøver av lengre varighet kan dette som regel ordnes.

  Annen tilrettelegging

  Annen eksamensform

  Du kan søke om tilrettelegging i form av annen eksamensform eks. muntlig eksamensform i stedet for skriftlig osv. Dette må ofte avklares for den enkelte eksamen, da ikke alle eksamener kan tilrettelegges på samme måte.

  Opplest oppgavetekst

  Ved behov for å få oppgaveteksten opplest og Lingdy talesyntese ikke kan benyttes kan du søke om opplesning. Etter behov vil en eksamensvakt lese opp oppgaveteksten for deg en eller flere ganger.

  Ammepause

  Har du behov for å amme barnet ditt under en eksamen tilrettelegges det for dette. Tiden du bruker på å amme legges til ordinær eksamenstid.

  Husk å melde fra i god tid slik at vi rekker å tilrettelegge både for at du plasseres til eksamen i en bygning der det er steder å sitte mens du ammer og at vi har tilgjengelig eksamensvakt som kan være i nærheten av deg mens du ammer.

  • Du må på forhånd ha avtalte tidspunkt for ammepause(ne) med den som skal komme med barnet. Vennligst informer vakten om tidspunktet(ene) for ammepause når du møter opp til eksamen
  • Vennligst merk at det kun er amming av barnet du kan gjøre. Skifte på barnet etc. må den som kommer med barnet gjøre.

Tilrettelegging av undervisning

 • Dersom du har behov for å få tilrettelagt undervisningen finner vi en løsning for dette i samråd med fakultetet.

Tilrettelegging av eksamen og prøver

 • Ved skriftlig eksamen eller prøve gis i utgangspunktet følgende forlengelse:

  • for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 1,5 time og inntil 2 timer gis 20 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 2 time og inntil 4 timer gis 30 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

  Ved hjemmeeksamen gis i utgangspunktet følgende tilleggstid:

  • eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid
  • eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid
  • eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggstid.
  • Utvidet tid ved eksamen blir automatisk lagt til ordinære eksamenstiden i WISEflow.  
  • Du benytter egen PC ved eksamen.
  • Dersom du ikke har egen PC som fungerer, kan du søke om låne-PC på eget skjema.
  • Du får oppgaveteksten i WISEflow. Har du behov for å få oppgaven på papir, må du kontakte tilretteleggingskontoret senest 2 uker før eksamen slik at vi kan se om det er mulig å få til. Noen oppgaver vil det ikke være mulig å få på papir, slik som noen typer flervalgsoppgaver, vi vil da prøve å finne andre løsninger.
  • Har du behov for Lingdys talesyntese/opplesning av oppgavetekst på eksamener må du huske egne øretelefoner!
  • Dersom du har egen lisens på Lingdys på egen PC og ønsker å bruke denne, må du melde inn det til tilretteleggingskontoret slik at vi kan finne en løsning for at den kan benyttes.
  • Utvidet tid ved eksamen vil automatisk bli lagt til ordinære eksamenstiden i WISEflow.   
  • Dersom du har behov for utvidet tid på hjemmeeksamener som IKKE går i WISEflow, men f. eks med innlevering i Canvas, må du gi beskjed til emneansvarlig i det aktuelle emnet slik at fakultetet kan tilrettelegge for det.
  • Du benytter egen PC ved hjemmeeksamen. 
  • Har du behov for Lingdys opplesning av oppgavetekst på eksamener, og ikke har egen Lingdys lisens, kan du laste ned gratis DEMO av Lingdys slik at du kan bruke programmet hjemme.
  • Les også det som står under avsnittet om tilrettelegging ved delprøver og hjemmeeksamen.
  • Har du meldt inn behov for Lingdys vil dette være innstallert på PCen du får bruke.
  • Har du behov for Lingdys talesyntese/opplesning av oppgavetekst på eksamener må du huske egne øretelefoner!
  • Du får utdelt eksamensoppgaven i papirform. Dersom du har behov for å ha oppgaven elektronisk må du gi beskjed til tilretteleggingskontoret senest 2 uker før eksamen. 
  • Du får benytte Word under eksamen, men vil ikke kunne bruke programmer som f. eks Excel til utregninger.
 • Delprøver og hjemmeeksamen arrangeres ofte av fakultetet, da er det viktig at du selv følger med på at du får den tilretteleggingen du har fått innvilget og har behov for. Dersom du trenger å dokumentere at du har innvilget tilrettelegging ved NMBU kan du vise til bekreftelsese-posten du har mottatt fra tilretteleggingskontoret.

  Husk at det kun er tilrettelegging du allerede har fått innvilget ved NMBU du kan få ved prøver, vurderinger, hjemmeeksamener etc.

  Dersom du har et behov for tilrettelegging ved en delprøve på campus i form av skjermet plass, heve/senk bord, PC (delprøver som gjennomføres på papir), må du kontakte tilretteleggingskontoret med engang du får vite tidspunkt for prøven, slik at det kan avklares om det er mulig å tilrettelegge for dette. Venter du for lenge med å ta kontakt vil du kanskje ikke få den tilretteleggingen du trenger ved den aktuelle prøven.

  For hjemmeeksamen og innleveringer, som ikke skal leveres i systemet WISEflow, må du varsle emneansvarlig eller studieveileder på fakultetet for å sikre at du får ekstra tid til innlevering.

Nyttige ressurser

 • Om du av helsemessige årsaker har behov for å bruke hvilerommet på campus, kan du ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT) for å få tilgang til rommet.

  SiT holder til i første etasje i Urbygningen og holder åpent mandag-onsdag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 10.00-16.00. Om du kommer utenfor åpningstid kan du banke på døren og SiT vil åpne for deg.

 • Har du behov for HC-parkering på campus for en kortere eller lengre periode?

  Søk om HC-parkering via elektronisk søknadsskjema (for tilrettelegging) eller ta kontakt med tilretteleggingskontoret. Husk å legge med dokumentasjon fra lege eller annen medisinsksakkyndig på behovet for HC-parkering. 

  PS: HC-parkeringen gjelder kun for parkering på campus.

  Husk å melde inn:  

  • Ditt mobilnummer
  • Bilens registreringsnummer
 • Kjenner du til Tibi - Biblioteket for tilrettelagt litteratur  (tidligere NLB, Norsk lyd og blindeskriftbibliotek)? Her kan også alle studenter med dokumenterte lese- og skrivevansker låne pensumlitteratur som lydbøker. Som student må man søke om å bli personlig bruker og sende dokumentasjon.

  Tibi er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

  • Appen Lydhør blir Tibi-appen og Maneno bli Tibi junior. 
  • Nettsidene blir tibi.no. Slik blir det enklere å finne frem til tilbudet og låne bøker. Tilbudet fortsetter som før. Nettsidene har fått helt nytt design, og logo, farger og profil er en del av fornyelsen. 

  Dysleksiforbundet

  Det er mange hjelpemidler på markedet. Det er opp til den enkelte student, eventuelt i samarbeid med NAV, å skaffe seg ekstra hjelpemidler. Trenger du gode råd om studieteknikk, finnes det også gode blogger fra dyslektikere som deler sine erfaringer på nettet. En av disse er Marianne Kufaas Sæterhaug sin nettside. 

 • NMBU har noen lisenser på Lingdys (verktøy for rettskrivning og talesyntese) til bruk ved eksamen, men vi anbefaler at du skaffer din egen lisens ettersom programvaren tilpasses den enkelte bruker og stavekontrollen baseres på erfaringer fra brukerens språkbruk. Kontakt NAV for å høre om du kan få støtte til dette.

  Egne øretelefoner

  Ta med egne øretelefoner dersom du skal benytte talesyntesen i Lingdys. På nettsider til Lingit kan du laste ned en demoversjoner for å teste ut programvaren.

 • Stipend fra Lånekassen ved nedsatt funksjonsevne

  Lånekassen tilbyr et ekstra stipend til studenter i høyere utdanning som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av utdanningen.

  Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. 

  Les mer om ekstra stipend og krav til dokumentasjon hos lånekassen.

  Vennligst merk at skjema som må sendes inn till lånekassen krever signatur fra lege/fagperson. Tilretteleggingskontoret ved NMBU har en avtale med Helsestasjonen for studenter i Ås om at de kan signere på skjemaet. Husk å ta med deg dokumentasjonen du har fra lege/sakkyndig på at du har en funksjonsnedsettelse.

  Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

  Sophies Minde stiftelsen vil bidra til at flere personer med bevegelseshemning gjennomfører videregående opplæring og høyere utdanning. Stiftelsen har en stipendordning for elever og studenter i målgruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger for utdanning.

  Stiftelsen Sophies Minde - utlysning av stipend

Bevegelse og hørsel

 • MazeMap kan brukes for å finne veibeskrivelse til rom og bygninger hvis man må unngå å bruke trapper. Det enkleste er å laste ned MazeMap-appen, men du finner også MazeMap på nett.  Søk opp aktuelt rom, velg deretter veibeskrivelse og hak av for "Unngå trapper og hindringer". 

  Nedenfor beskrives tilgjengligheten til de viktigste bygninger for studentaktivitet på campus Ås. Ta kontakt med stilretteleggingskontoret dersom du er satt opp med undervisning i et rom som ikke er tilgjengelig for deg. 

  Aud Max (AM)

  Undervisningsrom, konsert- og revylokale
  Inngangsparti med rampe og heis inne. Ingen permanent rampe ned til hovedgulvet i konsertlokalet.

  Bikuben

  Kantine, undervisningsrom, grupperom. 
  Tilgjengelig 

  Bioteknologibygningen (BT)

  Undervisningsrom, laboratoier, grupperom, åpne lesesaler. Kontorer KBM
  Tilgjengelig. Trinnfri adkomst og heis i bygningen.

  Boksmia

  Studentsamskipnadens bokhandel
  Ikke trinnfri hovedinngang. Muligheter til å komme inn via bakdør til utleiekontoret (SiÅs) 

  Cirkusbygningen (CIR)

  Kontorer Landsam
  Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfritt inngangsparti. Ikke heis i bygningen.

  EIKA sportssenter

  Idrettshall for studenter og ansatte
  Trinnfri adkomst. Heis inne  

  Husdyrfagsbygningen (H)

  Undervisingsrom, kontorer Biovit.
  Ikke trinnfri hovedinngang, men det finnes et trinnfritt inngangsparti i nordenden av bygningen. Heis i bygingen, men undervisningsrom ligger på annet plan. 

  Jordfagsbygningen (J) og mellombygget

  Undervisningsrom, laboratorier, datasal. Kontorer MINA  
  Trinnfri adkomst via heis. Heis i bygningen 

  Kassa Nova (KA)

  Tegnesaler, grupperom. Landskapsarkitektur
  Trinnfri adkomst. Heis inne

  Meieribygningen (MU)

  Undervisningsrom, laboratorier, åpne lesesaler. Kontorer KBM
  Tilgjengelig. Inngangspartiet som ligger mot bioteknologibygnigen er trinnfri. Heis i bygningen, men mange nivå i bygningen.

  Parkgården (P)

  Masterplasser REALTEK
  Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang via rampe og heis i bygningen.

  Planteskolen (PL)

  Læresaler og VR-lab
  Trinnfri hovedinngang . Trinnfri løsning til VR-lab og plass for rullestolbrukere. Ikke heis til undervisningsrom i 2. etasje.

  Studentsamfunnet

  Studentenes egen bygning for studentaktivteter. Kantine.
  Tilgjengelig, heis inne.  

  Sørhellinga (S)

  Kantine, undervisningsrom, grupperom, bibliotek, åpen lesesal, datasal. Kontorer MINA
  Tilgjengelig. Trinnfri inngangsparti ved hovedinngang. Heis i bygningen.

  TF-bygningen fløy I og II (TF)

  Undervisningsrom, laboratorier og åpne datasaler. Kontorer Realtek 
  Tilgjengelig hovedinngangsparti. Heis inne i bygningen.   

  TF-bygningen fløy III (TF3)

  Undervisningsrom og datasal
  Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang og undervisingsrom ligger på samme plan. Noen areal kun tilgjengelig via trapp.  

  Tivoli

  Kontorer Landsam
  Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.

  Tårnbygningen (T)

  Undervisningsrom, åpne lesesaler, grupperom, datasal. Kontorer HH og universitetsadministrasjonen.
  Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang. Heis i bygningen

  Urbygningen (U)

  Studentenes informasjonstorg (SiT), undervisningsrom, grupperom, datasaler,  lesesaler.
  Tilgjengelig. Trinnfritt inngangsparti til venstre for hovedinngang. Heis i bygningen.

  Veterinærbygningen

  Undervisningsrom, grupperom, laboratorier, klinikk. Bibliotek, servicetorg, læringssenter og skrivesenter. Kontorer VET. 
  Tilgjengelig.

  Økonomibygningen

  Møterom. Kontorer Landsam. TIdligere økonomikantine tilgjengelig som lesesal. 
  Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.

 • Hvis du har nedsatt hørsel eller er avhengig av teleslynge, ber vi deg ta kontakt med tilretteleggingskontoret slik at vi kan sikre at bla. emneansvarlig bruker mikrofon uoppfordret og at de bør foreles på en slik måte at det blir lettest for dere (gjenta spørsmål fra salen, snakke mot publikum og ikke mot tavle osv).

  Brannvarsling

  NMBU har ikke visuelt varslingsanlegg eller varsling med spesiell lyd tilpasset personer med nedsatt hørsel. NMBUs varslingssystem kan imidlertid kobles mot telefonnummer, og dersom du melder fra til drift- og serviceavdelingen kan du få din telefon koblet mot brannvarslingssystemet. 

  Tolketjeneste

  Studenter med behov for tegnspråktolk, gjør selv avtale med Tolketjenesten. Vi anbefaler at dere straks etter opptak tar kontakt med tolketjenesten ettersom etterspørselen etter tolketjeneste er stor. Tilretteleggingskontoret vil også gjerne ha kontakt med dere som trenger tolketjenester slik at vi kan bidra med informasjon til tolkene, gi dem tilgang til Canvas m.m. Vi kan også forberede emneansvarlig om at tolker vil være til stede i undervisningen.

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om tilrettelegging:
Send oss en epost til tilrettelegging@nmbu.no (vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon)

Bestill et fysisk eller online møte for veiledning om tilrettelegging