Personvern og studieadministrasjon

Liste over personvernerklæringer for studieadministrative systemer hvor personopplysninger til studenter behandles.

Se også Personvern ved opptak

TimeEdit

Ved NMBU benyttes timeplansystemet TimeEdit for å planlegge undervisning og eksamen. TimeEdit AB, som utvikler og drifter TimeEdit vil ha tilgang til dine personopplysninger. Følgende personopplysninger overføres til TimeEdit på kommando: personløpenr i Felles Studentsystem, navn, brukernavn og e-postadresse.