Studiestart 2021, Veterinærhøgskolen

Velkommen som ny veterinær- og dyrepleierstudent, vi gleder oss til å møte deg ved studiestart.

Dyrepleiestudenter har obligatorisk oppmøte lørdag 14.august kl. 12.00 i Auditorium Gullvepsen (Bikuben). Veterinærstudentene har obligatorisk oppmøte lørdag 14.august kl. 10.00 i Auditorium Gullvepsen (Bikuben).

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag for nye studenter, og det vil bli opprop. Møter du ikke opp første studiedag uten å ha gitt beskjed, vil du miste din studierett ved NMBU. Hvis du ikke kan delta 14.august, men ønsker å beholde studieplassen så må du gi beskjed ved å sende e-post til studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Informasjon om velkomstprogrammet finner du under.

Velkomstprogram 2021

Smittevern ved Veterinærhøgskolen

NMBU tar smittevern på alvor og alle studenter må gjennomføre et obligatorisk smittevernskurs før studiestart. I tillegg bes studenter følge disse retningslinjene: 

  • Studenter oppfordres til å ikke stå i tette grupper før og etter forelesninger i ganger og foajeen. Gå ut hvis det er mulig. Husk 1 meters avstand!
  • De første studentene som går inn i auditoriet bes om å trekke lengst inn i lokalet
  • Studentene bes om å beholde samme plass/sete i auditoriet på samme dag
  • Studenter må selv tørke av pult/bord før man forlater auditoriet for siste gang den dagen
  • Studenter oppfordres til å tenke smittebegrensing også i privatlivet for å unngå å bringe smitte til universitetet, da dette vil kunne ha alvorlige følger for undervisningen hvis undervisere og studenter blir smittet
  • Dersom en har symptomer på luftveisinfeksjon, skal en ikke møte opp!

 

Fadderuka ved Veterinærhøgskolen, 2021

Detaljert plan kommer nærmere oppstart.

 

Published 19. juni 2020 - 14:43 - Updated 9. august 2021 - 9:41