Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolen

Lørdag 13. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter:

Auditorium Gullvepsen (Bikuben) 

Oppmøtetid veterinær- og dyrepleiestudenter: Kl. 0900-10.00 for velkomst og info.

Opprop. Får man ikke vært med på dette må man kontakte studieveileder-VET@nmbu.no for å gi beskjed om at man fortsatt ønsker studieplassen – ellers vil man miste plassen.

Datasaler i Ur-bygningen

Semesterregistrering i kl. 1000-1100

 (Utdeling av kort til alle som har registrert informasjon og lastet opp bilde. Opplæring i hvordan studentweb fungerer, Canvas, Timeedit, Mazemap, student-e-post, tilganger til IT – brukernavn og passord. Deretter blir det en økt i en datasal i Urbygningen slik at man kan registrere seg – og få hjelp hvis man har problemer.)

Veterinærstudenter Auditorium Pegasus
11.00 – 13.00

Velkomstdag med Den Norske Veterinærforenings Studentforening (DNV-S)

v/Christian Tengs og Jo Bruheim, samt gjesteforelser.

 Dyrepleiestudenter

 Auditorium Hippocampus 

11.00 - 11.45

Velkomst fra Dyrepleierne i Akademikerforbundet v/Haldis Hegstad 

Mandag 15. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær- og dyrepleierstudenter

Veterinær- og dyrepleiestudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
Kl. 08.30 – 08.45 Velkomst v/dekan Anne Storset
Kl. 08.45 – 10.45  Informasjon fra studieavdelingen og fakultetet
Kl. 10.45 – 11.00 Informasjon om studenthelsetjenesten
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Kl. 12.00 – 15.45 Gruppearbeid i smittevern: Oppstartsopplegg v/Ann-Katrin Llarena, 45 min intro + selvstendig gruppearbeid. 
Kl. 15.45 – 16.30 Omvisning på Campus av Faddere

Tirsdag 16. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær- og dyrepleierstudenter

Veterinær- og dyrepleiestudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben) + grupperom i Hippocampus
Kl. 09.00 – 11.00 30 min spørsmålsrunde + selvstendig gruppearbeid i smittevern v/Ann-Katrin Llarena.
Kl. 11.00-11.30 Kullbilder v/Hovedinngangen til Veterinærbygget 
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Kl. 12.00 – 15.45 30 min spørsmålsrunde + selvstendig gruppearbeid i smittevern v/Ann-Katrin Llarena

Onsdag 17. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær- og dyrepleierstudenter

Veterinærstudenter- og dyrepleierstudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)

Kl. 08.30 – 11.30

Gruppearbeid i smittevern: Felles fremføringer v/Ann Katrin Llarena

Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Frivillig felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter: Aud Max/Samfunnet  
Kl. 12.15 Graskurs del 1: Fellesarrangement av Samfunnet for NMBU – presentasjon av lag og foreninger. Se mer info: www.samfunnetiaas.no

Torsdag 18. august 

Veterinærstudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
09.15 – 10.00

VET350, forelesning; informasjon om fjøsvakter på SHF og «Min ku» v/Helene Ween

10.15 - 11.00 Informasjon om veterinærstudiet v/Ann Kristin Egeli
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
  Auditorium Hippocampus (+ grupperom i Hippocampus) 
Kl. 12.00 – 15.45 Profesjonslære: Gruppeprosesser v/Ingeborg Flagstad
 Dyrepleierstudenter Auditorium Admiralen (Bikuben)
Kl. 08.15 – 12.00

Informasjon fra studieavdelingen v/Inga Kristine Ulsrud Myren

Ordinær undervisning i DYR201 – se info på Canvas

Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
  Auditorium Vomma 
Kl. 12.30 Utdeling av skap, Hippocampus v/Susanne Porskrog Heiestad
Kl. 13.15-1500 Ordinær undervisning i DYR201 – se info på Canvas

Fredag 19. august

Veterinærstudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
Kl. 09.00 Utdeling av skap, Hippocampus v/Silje Torget Nedkvitne
Dyrepleierstudenter  
Kl. 08.15 – 12.00 Ordinær undervisning i DYR201 – se info på Canvas NB! Denne undervisningen er tilgjengelig til enhver tid og heldigital, og kan gjennomføres av den enkelte på et annet tidspunkt om ønskelig.
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Veterinærstudenter- og dyrepleierstudenter  
Kl.  1300

 IMMATRIKULERING

Se info om oppmøtetid og -sted: www.nmbu.no/student/studiestart

 

Aud Max

Kveld

Graskurs del 2: Uhøytidelig show.

Man må skaffe billetter om man vil være med – se mer info på Samfunnet i Ås (samfunnetiaas.no) og Samfunnets facebooksider.

Published 19. juni 2020 - 14:43 - Updated 11. august 2022 - 14:12