Lesesalerkollokvierom

Åpne lesesaler (stille saler)

Kollokvierom/Grupperom

  • Sørhellinga, 1 etasje tilknyttet biblioteket, 2 etasje i masterlesesal
  • Bioteknologibygningen, 3. etasje. Merk: I noen av disse grupperommene kan det være undervisning
  • TF-kvartalet i hovedfløyen, underetasje, første og andre etasje
  • Tårnbygningen, grupperom innenfor lesesaler i kjeller
  • Urbygningen, andre og tredje etasje

Grupperom kan reserveres i TimeEdit

Dataarbeidssaler (ingen/lite strukturert undervisning)

  • Jordfagbygningen (JU115)
  • Husdyrfag (HU141)
  • Parkården
  • Tårnbygningen

Masterarbeidsplasser
Ta kontakt med fakultetet for ditt studieprogram hvis du har spørsmål om fast arbeidsplass for studenter som jobber med masteroppgaven. 

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 23. januar 2020 - 10:55