+Meny

Rombestilling på NMBU

Her finner du oversikt over hvordan man går frem ved bestilling av rom til undervisning, seminar, møter etc. 

RombestillingReservasjon av undervisningsrom
All reservasjon av lokaler til undervisning behandles av studieavdelingen. Reservasjon av undervisningslokaler til andre aktiviteter innenfor kontortid sendes også til studieavdelingen. Send mail til 
mailto:timeplan@nmbu.no.

Utlån av rom til ansatte og studenter etter kontortid
Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom som lånes ut på utenom kontortid og i helger, og servicetorget administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/romutlan-pa-campus-as

Romutlån på Adamstuen(intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/utlan-av-rom-campus-adamstuen

For oversikt over reservasjoner av undervisningsrom se: 
Time- og eksamensplaner 

Bestilling av andre lokaler på Campus Ås
Auditorie på SKP
Vitensenteret
Romutleie studentsamfunnet (SiÅs)

Styrerommet og dataopplæringssalen i Tårnbygningen 
Styrerommet 2. etasje Cirkus (bestilles via forkontoret)
Dataopplæringssalen i Tårnbygningen

Andre møterom reserveres via Outlook.
Les mer om denne løsningen her.

Oversikt undervisningsrom og utstyr Campus Ås (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/it/artikkel/romoversikt

INTERNE SIDER (kun tilgjengelig via VPN utenfor NMBU):
Les mer om VPN-tilkobling her

Published 3. mars 2014 - 14:16 - Updated 23. February 2017 - 11:09