Rombestilling

Reservasjon av undervisningsrom
All reservasjon av lokaler til undervisning ved campus Ås behandles av Studieavdelingen. Reservasjon av undervisningslokaler til andre aktiviteter innenfor kontortid sendes også til Studieavdelingen. Send e-post til 
mailto:timeplan@nmbu.no.

For oversikt over reservasjoner av undervisningsrom se:
Time- og eksamensplaner 

Utlån av rom til ansatte og studenter etter kontortid
Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom lånes ut utenom kontortid og i helger, og Servicetorget administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/romutlan-pa-campus-as

Romutlån på Adamstuen (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/utlan-av-rom-campus-adamstuen

Bestilling av andre lokaler på Campus Ås
Auditoriet på SKP
Vitensenteret
Romutleie studentsamfunnet (SiÅs)

Styrerommet og dataopplæringssalen i Tårnbygningen 
Styrerommet 2. etasje Cirkus (bestilles via forkontoret)
Dataopplæringssalen i Tårnbygningen

Andre møterom reserveres via Outlook.
Les mer om denne løsningen her.

Oversikt undervisningsrom og utstyr Campus Ås (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/it/artikkel/romoversikt

INTERNE SIDER (kun tilgjengelig via VPN utenfor NMBU):
Les mer om VPN-tilkobling her

Published 3. mars 2014 - 14:16 - Updated 8. February 2018 - 11:20