Rombestilling på campus for studenter og ansatte

Oversikt over hvordan du kan reservere rom på campus til kollokvier, undervisning, møter etc.

 • Studenter og ansatte kan bestille grupperom inntil 14 dager frem i tid, og for inntil tre timer pr dag.

  Reserverte rom som ikke er tatt i bruk 20 minutter etter at reservasjonstiden startet, kan benyttes av andre.

  Grupperommene skal kun brukes til studentarbeid og gruppebasert undervisning. 

  Grupperom i Urbygningen

  Merk at følgende grupperom i Urbygningen har to/tre gruppebord delt med skillevegg, slik at flere grupper kan være i rommet samtidig:

  • U222 har tre gruppebord (A/B/C)
  • U226 har to gruppebord (A/B)
  • U323 har tre gruppebord (A/B/C)

  Slik gjør du:

  Gå inn i reservasjonsløsningen enten for student eller ansatt

  • Logg deg inn med Feide, bruk NMBU-brukernavn og passord
  • Velg ønsket rom og tidspunkt
  • Skriv inn ditt eget navn og eventuell kommentar før du reserverer. Ansatte må velge sitt navn under «Fagperson»

  Under «Mine reservasjoner» finner du oversikt over dine egne reservasjoner.

  Bruk av grupperom

  Grupperommene skal brukes til studentarbeid. Enkelte emner har gruppebasert undervisning, og til denne undervisningen kan det brukes grupperom. Dette legges i så fall inn av timeplan@nmbu.no som en del av timeplanarbeidet.

 • Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom lånes ut utenom kontortid og i helger, og Eiendomsavdelingen administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema.