NMBUs vitnemål

Når utstedes vitnemålet

Graden tildeles og vitnemål og Diploma Supplement (DS) skrives automatisk ut når du oppfyller kravene i en godkjent utdanningsplan.

Vitnemålets språk

Vitnemålene utstedes på norsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig.

Utsatt utstedelse av vitnemål ved ønske om gjentak av eksamen(er).

Ved Campus Ås kan utstedelsen av vitnemål utsettes ved ønske om å ta opp igjen eksamen(er) som inngår i aktuell kvalifikasjon. Kandidaten må selv gi beskjed om dette til studieveileder. Utstedelse av vitnemål kan ikke holdes tilbake mer enn ett år etter oppnådd kvalifikasjon.

Navn på mottaker av vitnemål fra NMBU

Studieavdelingen ber deg om å sjekke på Studweb at ditt navn er riktig registrert. Skrivemåten her er det som vil framkomme på ditt vitnemål. For å få rettet opp eventuelle skrivefeil, bes du kontakte SiT. 

Hvordan og hvor sendes vitnemålet - Campus Ås

Vitnemålene er klare for utsending eller avhenting på Studentenes Informasjonstorg (SiT) ca. én til to uker etter utstedelse. Vitnemålene som sendes ut, sendes alltid som rekommandert sending til din semesteradresse. Det er ditt ansvar å holde semesteradressen à jour for å få vitnemålet til riktig adresse.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad:

Kan som hovedregel hentes på SiT. Du må kunne vise legitimasjon med bilde for å få utlevert papirene. Hvis ønskelig kan du få vitnemålet tilsendt. Send i så fall en e-post til sit@nmbu.no hvor du oppgir adressen du vil vi skal benytte for den rekommanderte sendingen. 

Vitnemålene for oppnådd mastergrad:

Vil som hovedregel bli sendt som rekommandert sending til din semesteradresse. Det er din oppgave å holde denne adressen à jour til enhver tid. En rekommandert sending vil ligge 14 dager på det lokale postkontoret før den blir returnert til NMBU.  Hvis du antar at du ikke vil være tilstede på semesteradressen når vitnemålet sendes ut, kan en annen person få hentet ut sendingen ved hjelp av en legitimasjon og en fullmakt fra deg. Hvis du ønsker det kan du hente vitnemålet på SiT. Send i så fall en melding til Gull Karin Høyseth senest en uke etter at du er blitt tildelt graden.

Nytt vitnemål
Det originale vitnemålet og Diploma Supplement utstedes kun en gang, så ta godt vare på dokumentene. Ved behov kan Studieavdelingen hjelpe deg med en kopi av vitnemålet, og i meget spesielle tilfeller kan du få utstedt et duplikat.

Dersom du oppdager skrivefeil i vitnemålet, vil du få utstedt nytt vitnemål.  I så fall ber vi deg ta kontakt med Studieavdelingen ved Gull Karin Høyseth senest én måned etter at du har mottatt vitnemålet. Nytt vitnemål blir ikke utstedt ved ønske om endring av utdanningsplan eller forbedring av karakter på et emne som inngår i graden. En eventuell forbedring av karakter på et emne som inngår i graden vil framkomme på en karakterutskrift.  

                                                       

Published 5. mars 2010 - 9:00 - Updated 7. February 2018 - 15:15