Vitnemål NMBU

Du har fullført studieprogrammet ditt – hva bør du gjøre nå?

1. Kontroller at utdanningsplanen din er oppdatert og godkjent

Graden tildeles fortløpende når du oppfyller kravene til ditt studieprogram, i tråd med din utdanningsplan. For å unngå forsinkelse i tildeling av graden, ber vi deg kontrollere at din utdanningsplan er i orden og godkjent. Ta kontakt med studieveileder om du trenger å oppdatere utdanningsplanen din.

2. Sjekk navnet ditt på Studentweb

Sjekk i Studentweb at navnet ditt er riktig registrert. Om du finner feil i navnet ditt, må du ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT).

3. Finn og del resultatene dine gjennom Vitnemålsportalen

Straks du får tildelt graden, vil du få en automatisk e-post fra oss og resultatene dine som inngår i graden, blir tilgjengelige i Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Her kan tidligere og nåværende studenter selv hente ut verifiserte resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre aktuelle parter. Vitnemålsportalen gjør det enkelt å vise fram oppnådde grader og karakterer når du søker jobb eller videre studier.

Du logger på Vitnemålsportalen via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren). Når du er logget inn vil systemet hente opp alle dine resultater, direkte fra studiestedenes databaser. Det er kun du som har tilgang til dine resultater, og en mottaker vil kun se dine resultater dersom du har gitt tilgang til dette. I Vitnemålsportalen kan du generere en lenke som du kan sende til ønsket mottaker eller du kan lagre resultatene dine i en PDF-fil. Du kan velge hvilket språk du ønsker resultatet skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk). 

4. Bestill utskrift av vitnemålet

Dersom du ønsker utskrift av vitnemålet ditt (vitnemål og Diploma Supplement), må du bestille dette via et elektronisk søknadsskjema for Bestilling av vitnemål. Du kan ikke søke om å få tilsendt vitnemål før du har fullført graden din (dvs. mottatt alle resultater og fått utdanningsplanen godkjent). Merk at papirutgaven av ditt vitnemål og Diploma Supplement ikke vil bli sendt automatisk.

Det originale vitnemålet og Diploma Supplement utstedes kun én gang, så ta godt vare på dokumentene.

5. Kopiér e-poster og filer fra NMBU-kontoene dine

Du vil miste tilgang til kontoer som tilhører din rolle som student omtrent tre måneder etter fullført grad. Husk derfor å kopiere det du ønsker å beholde før rollen utløper (f.eks. relevante e-poster og filer fra OneDrive). Du vil motta en e-post om når din rolle på NMBU opphører. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med datatjenesten.

Veien videre

Karrieresenteret

Informasjon om veilednings- og kurstilbud og tips til jobbsøkerprosessen finnes på Karrieresenterets nettsted eller Facebook: Karrieresenteret ved NMBU.

Etter- og videreutdanning

Er du interessert i videre- og etterutdanning? Sjekk NMBUs kurstilbud på SEVUs nettsted eller på Facebook: NMBU Videreutdanning.

NMBUs alumninettverk

Selv om du er ferdig med studiene dine, håper vi at du vil holde kontakten med universitetet. Som del av NMBUs alumninettverk kan du blant annet få nyheter og oppdateringer fra universitetet og fagområdet ditt, få tilbud om etter- og videreutdanning og invitasjoner til relevante faglige og sosiale arrangementer. Les mer om NMBU Alumni og registrer deg her. Sammen kan vi levere enda bedre løsninger på fremtidens behov og utfordringer.

Vitnemålets språk

Vitnemålet utstedes på bokmål eller nynorsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig.

Sammen med vitnemålet ditt får du Diploma Supplement (DS) som er utstedt på engelsk.

Du kan også dele dine resultater på engelsk eller norsk (bokmål/nynorsk) via Vitnemålsportalen.

Dersom du trenger vitnemålet ditt på et annet språk enn vitnemålet var utstedt i, må du sørge for oversettelse selv. Vi anbefaler å benytte en sertifisert oversetter.

Har du oppdaget feil i vitnemålet ditt?

Dersom du oppdager skrivefeil i vitnemålet ditt, ta kontakt med Studieavdelingen på vitnemal@nmbu.no  senest én måned etter at du har mottatt utskriften.

Du må levere inn utskriften med skrivefeil (vitnemål og Diploma Supplement) før du får tilsendt et nytt vitnemål.

Utskriften kan leveres til Studentenes informasjonsTorg (SiT) eller sendes til: Studieavdelingen, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås

Merk at et nytt vitnemål ikke blir utstedt ved ønske om endring av utdanningsplan eller forbedring av karakter på et emne som inngår i graden. En eventuell forbedring av karakter av et emne som inngår i graden, vil fremkomme i Vitnemålsportalen.   

Har du endret navnet ditt etter at du har fått vitnemål?

Et nytt vitnemål blir ikke utstedt ved endret navn etter grad er registrert.

Har du mistet vitnemålet ditt?

Har du mistet vitnemålet ditt, anbefaler vi å benytte Vitnemålsportalen hvor du kan hente alle resultater fra høyere utdanning i Norge, og dele dem med relevante parter. Portalen inneholder informasjon om karakterene dine og bekreftelse på dine fullførte grader.

Dersom det ikke er tilstrekkelig, kan du etterspørre en bekreftelse på fullført grad eller en rett kopi av vitnemålet ditt. Vi ber deg å ta kontakt med oss på vitnemal@nmbu.no. En rett kopi av vitnemålet kun kan utstedes dersom det finnes en kopi av dokumentet i arkivet vårt.

Under særskilte omstendigheter (f.eks. tyveri, brann, vannskader) kan du få utstedt et duplikat av vitnemålet ditt. Du må sende en skriftlig søknad til vitnemal@nmbu.no sammen med gyldig dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon kan være politianmeldelse ved tyveri, bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller restene av et ødelagt vitnemål eller lignende.

Merk at duplikat kun kan utstedes dersom vitnemålsopplysninger finnes i vårt administrative system. I andre tilfeller kan du få tilsendt en bekreftelse på den fullførte graden og karakterutskrift eller en rett kopi av vitnemålet ditt. Det gjelder særlig eldre grader.

Tidligere karakterskalaer og kvalifikasjoner ved NMBU

Informasjon om karakterskalaer og kvalifikasjoner tidligere tildelt av NMBU finnes på denne nettsiden:

Published 5. mars 2010 - 9:00 - Updated 28. February 2022 - 11:18