Curt Rice slutter som rektor ved NMBU

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april. Han ble tilsatt ved NMBU for å videreutvikle og styrke universitetets profil som bærekraftsuniversitet.

- Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftuniversitet. NMBU har en faglig tyngde og en fagsammensetting som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Jeg har hatt et genuint engasjement for å løfte frem dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier Curt Rice.

– Samtidig har diskusjoner mellom styret og meg i den senere tid vist at vi er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre.

- På vegne av styret vil jeg takke Curt Rice for innsatsen, sier styreleder Hanne Refsholt. - Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor.

Curt Rice vil fortsatt jobbe for NMBU fram til juli 2024. Han vil forske, og vil være tilknyttet et prosjekt ved NMBU Handelshøyskolen om etter- og videreutdanning.

Styret har vedtatt å konstituere Professor Siri Fjellheim som rektor inntil ny rektor er ansatt. Stillingen som rektor ved NMBU blir lyst ut i løpet av kort tid.

Published 20. April 2023 - 9:31 - Updated 24. April 2023 - 9:50