Curt Rice slutter som rektor ved NMBU

Av Per Christian Langset

Rektor Curt Rice sier det blir tøffe tider for NMBU framover, etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram torsdag.
Rektor Curt Rice sier det blir tøffe tider for NMBU framover, etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram torsdag.Foto: Håkon Sparre

Curt Rice slutter som rektor ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor inntil ny rektor er ansatt. Prosessen med å ansette en ny rektor starter i løpet av kort tid.

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april. Han ble tilsatt ved NMBU for å videreutvikle og styrke universitetets profil som bærekraftsuniversitet.

- Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftuniversitet. NMBU har en faglig tyngde og en fagsammensetting som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Jeg har hatt et genuint engasjement for å løfte frem dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier Curt Rice.

– Samtidig har diskusjoner mellom styret og meg i den senere tid vist at vi er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre.

- På vegne av styret vil jeg takke Curt Rice for innsatsen, sier styreleder Hanne Refsholt. - Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor.

Curt Rice vil fortsatt jobbe for NMBU fram til juli 2024. Han vil forske, og vil være tilknyttet et prosjekt ved NMBU Handelshøyskolen om etter- og videreutdanning.

Styret har vedtatt å konstituere Professor Siri Fjellheim som rektor inntil ny rektor er ansatt. Stillingen som rektor ved NMBU blir lyst ut i løpet av kort tid.

Publisert - Oppdatert

Del på