Studieteknikk

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo samt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen.

Finn gode råd og tips om studieteknikk, lesemåter, lesing og skriving og bruk av studiegrupper (kollokviegruppe), slik at du får en god start på dine studier.

Skrivesenteret ved NMBU tilbyr veiledning i akademisk skriving for bachelor, master og PhD-studenter.

Published 26. juli 2022 - 10:38 - Updated 26. juli 2022 - 10:44