NMBU beste universitet på studenttilfredshet i pandemiåret 2020

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for åttende gang høsten 2020.

NMBU-studenter mest fornøyde universitetsstudenter

Resultatene ble offentliggjort i dag, og viser blant annet at NMBUs studenter er mest fornøyd med studieprogrammet sitt blant norske universitetsstudenter.

På spørsmålet "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på" gir studentene NMBU en poengscore på 4,3 av 5 mulige. Snittet nasjonalt er 4,0.

– Studiebarometeret bekrefter at det jobbes veldig godt med undervisning ved NMBU, også nå under Koronapandemien. I år som i fjor ligger vi på topp i sektoren med tanke på hvor tilfredse studentene er med studieprogrammene de går på. Alle som jobber med studiekvalitet ved NMBU bør være stolte av dette signalet fra studentene i det som har vært et utrolig krevende år for oss alle, sier Solve Sæbø, NMBUs prorektor for utdanning.

–  At NMBU kommer så godt ut, overrasker ikke oss studenter. Vi er stolte av NMBU, og glade for godt samarbeid med institusjonen! Nå gleder vi oss til å sammen ta tak i utfordringene vi ser, sier Tuva Todnem Lund, leder av Studenttinget ved NMBU.

Nedstengingen 12. mars 2020 kom brått på, og mange undervisere måtte på kort tid tilpasse undervisningsopplegget sitt til digitale former.

Mer positive til den nettbaserte undervisningen ved NMBU

Studiebarometeret viser at NMBUs studenter var langt mer positive til det nettbaserte opplegget undervisere lagde enn snittet i sektoren.

NMBU fikk et snitt på 3,7. Det er 0,5 prosentpoeng over nasjonalt snitt på 3,2 og høyere enn alle de andre universitetene. UiO kom nærmest med 3,5.

NMBU-studentene mente også i mindre grad at manglende digitale kompetanse påvirket undervisningen negativt enn studenter ved andre studiesteder.

–  Studiebarometeret peker på at vi er best i sektoren når det gjelder studentenes tilfredshet med tilrettelegging for digital undervisning og læringsutbytte. Dette er fantastisk. Samtidig er det et tankekors at våre studenter også melder sterkest at de føler seg ensomme, at de savner sosial kontakt og det sosiale studiemiljøet, sier Sæbø. 

Han understreker at NMBU jobber med tiltak rundt alle disse problemstillingene, og også har fokus på videreutvikling innen digital undervisning.

Studentene savner det sosiale miljøet

– Jeg er bekymret for at studentene ved NMBU i stor grad, og mer enn andre steder, føler på ensomhet og savner det sosiale miljøet. Det sosiale var før pandemien noe av det beste ved NMBU, og er spesielt viktig for oss! Derfor merkes det ekstra godt når dette blir borte. Vi gleder oss veldig til dagen campus får åpne igjen, sier Todnem Lund.

– Vi ser også at en stor andel studenter mangler plass og utstyr til å studere fra hjemmekontor. Vi vet at mange av våre studenter bor tett. Samtidig som FHI anbefaler snarlige lettelser for studenter, tenker jeg at disse tallene forteller at det er nødvendig for oss å komme tilbake på campus snart, legger hun til.

Det faglige utbyttet vår 2020 gikk ned

I Studiebarometeret som presenteres i dag er det egne spørsmål som tar for seg situasjonen i vårsemesteret 2020.

Flere institusjoner har i stor grad klart å opprettholde tilbudet om forelesninger og seminarer. Om lag 60 prosent av respondentene på NMBU, Høyskolen Kristiania og Universitetet i Oslo oppga at forelesninger ikke ble avlyst eller at det skjedde bare én gang.

For vårsemesteret rapporterte respondentene gjennomgående at det faglige utbyttet fra studiet gitt ned, men NMBU ligger på omtrent samme nivå som andre studiesteder.

37 prosent av NMBUs respondenter mente det faglige utbyttet var omtrent likt eller bedre våren 2020 som tidligere, men det er også viktig å anerkjenne at 18 prosent mente det ble mye dårligere.

Sammenlignet med landssnittet er NMBU det studiestedet som øker mest på poengscore for faglig veiledning,  diskusjon med faglig ansatte og miljøet mellom studentene og de faglig ansatte målt mot 2019, men dette er områder NMBU jevnt har scoret bra på tidligere.

Tallmaterialet i Studiebarometeret er omfattende, og omhandler både NMBU overordnet og det enkelte fakultet og studieprogram.

–  Studiebarometeret gir oss mye viktig informasjon både om hva vi lykkes med og hva vi helt klart må jobbe mer med. Det er ekstra hyggelig å se at den store innsatsen mange ansatte har lagt ned i et krevende pandemiår har gitt god uttelling, men det er mange viktige signaler her vi i høyeste grad vil ha fokus på å jobbe videre med, avslutter Sæbø.

To masterutdanninger ved NMBU med full skår

Khrono melder at 16 studieretninger av over 1700 får full skår i Studiebarometeret, deriblant to masterutdanninger på NMBU. Det ene er Ecology, den andre en integrert master i geomatikk. Her går Erik Sand (25) fra Steinkjer.

Han sier til Khrono at han synes NMBU har taklet koronasituasjonen bra. – Jeg har følt meg trygg på lesesal og den lille fysiske undervisningen vi har hatt det siste året. Den digitale undervisningen har også vært bra, og smitterverntiltak og midler er tilgjengelig overalt. Det som oppleves som tungt nå er at de nasjonale smittevernreglene ikke tillater oss å bruke universitetet.

 

Published 11. February 2021 - 6:46 - Updated 11. February 2021 - 13:15