Studieteknikk i en digital hverdag

 

Hva kan du gjøre for å få en mest mulig effektiv studiehverdag hjemmefra?

Når hele Norge og verden er i en unntakstilstand er det urealistisk å forvente at du, eller noen andre, skal klare å fortsette helt uanfektet i samme tempo som tidligere. Som student er jobben din å lære, men å lære er subjektivt og krever derfor trygghet og konsentrasjon. Dette kan være vanskeligere i disse dager, og det er det viktig at både du selv og universitetet forstår og aksepterer. Alle dine vaner er trolig snudd på hodet nå. Det er lett å bli overveldet, så ta deg tid til å tenke over hva du kan gjøre, og prioriter mellom det som er viktigst. Husk at ikke alt er like viktig. Besøk også Skrivesentert på NMBU sine nettsider. Der finner du mye informasjon om digitale ressurser og nyttige tilbud til deg som student.

1. Sats på korte økter med hyppige pauser

Sett opp en dagsplan hvor også pauser legges inn. Da slipper du å gjøre mange valg i løpet av dagen. Finn ut når på døgnet du er mest konsentrert og legg opp studiedagen ut ifra det. Pass på å veksle mellom ulike oppgaver. Noen dager er det lett å lese nytt pensum. Andre dager er det enklere å repetere studienotater. Velg lystbetonte aktiviteter i pausene.

2. Sett deg tydelige, kortsiktige mål

Lag en liste med realistiske arbeidsoppgaver for en økt, for eksempel:

 • Besvare oppgaver
 • Søke opp en referanse
 • Skrive et referat av en tekst, en forelesning eller en samtale fra den digitale undervisningen
 • Lese 10 sider pensum

Forsøk så langt det lar seg gjøre å følge planen. Samtidig er det ikke verdens undergang hvis du ikke når alle målene enkelte dager. Dagsformen vil nok variere i takt med hva som skjer rundt deg, både nært og i samfunnet for øvrig. Kanskje kan det å jobbe med studiene være en kjærkommen pause fra det som foregår ellers i verden.

3. Bruk studieteknikker og vær aktiv i den digitale undervisningen

I tillegg til å lese, lage notater og skrive er dialog med underviser og mellom studenter avgjørende for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Sørg derfor for å delta i den digitale undervisningen på ditt studie.

For å lære et nytt fag er det nyttig å vite hvordan en slik dialog eller samtale bør legges opp. Vi kan dele samtaler inn på tre måter:

 1. Diskuterende. Her er hensikten ofte å vinne over de andre deltakerne. Politiske debatter har ofte en slik konfronterende form. Her utvikles ikke ny kunnskap. 
 2. Kumulative. Her er hensikten å støtte andre deltakere og bidra til at samtaler fortsetter. En hyggelig samtale og sosial støtte er viktig, men er i liten grad kunnskapsutviklende.
 3. Eksplorerende. Her en hensikten å utvikle faglig forståelse av faginnhold. Slike samtaler preges av støttende, men også problematiserende og utfordrende ytringer. Dette er mest kunnskapsutviklende – og gjør at du lærer mer.

For å få til en kunnskapsutviklende samtaler bør læreren ramme inn og gi klare regler og forventninger til hva som skal skje i den digitale undervisningen. Du som student bør være aktiv, stille spørsmål, legge frem og forklare hva du tenker om en problemstilling, spørsmål eller et fenomen.

Lytt, gi støtte til andres argumenter, bygg videre på en idé eller foreslå alternativer og ulike perspektiver. Bruk chat og ulike verktøy for å delta aktivt, og ikke glem å lage notater. Si ifra til læreren hvis ting ikke fungerer. Etter undervisningen og samtalene kan du lage en oppsummering slik at du lettere husker hva dere har snakket om.

4. Delta i kollokviegruppe

Har dere ikke en kollokviegruppe, ta kontakt med faglærer og be om hjelp til å organisere dere. Vær rause med hverandre og slipp andre inn i gruppa hvis de spør. Forsøk også å inkludere andre som kanskje ikke har noen å jobbe med, da de digitale møteplassene er de viktigste sosiale arenaene for mange akkurat nå.

Husk at det er lov å bruke litt av tiden i kollokviegruppen på utenomsnakk eller ta et friminutt sammen i Zoom-rommet.

 

Hvordan kan du ta best mulig vare på deg selv?

Den nye hverdagen kan by på uventede utfordringer, ikke minst med tanke på bekymringer og usikkerhet i en situasjon man føler at man har liten kontroll over. God psykisk helse skapes gjennom nære relasjoner, samvær med familie og venner, fritidsaktiviteter og opplevelse av mestring. Unngå selvkritikk, lag faste venneavtaler og sørg for positive aktiviteter i hverdagen. Her får du noen konkrete råd:

1. Forsøk å lage deg en rutine i hverdagen

For å klare å studere så godt som  mulig, er det viktig at du ar vare på deg selv, både mentalt og fysisk. Stå opp og legg deg til vanlig tid. Prøv å skille mellom jobb og fri, for eksempel ved å ha en plass hjemme der du kun arbeider. Sett deg realistiske og håndterbare mål for dagen. Planlegg pauser og ta dem gjerne med andre (digitalt). Husk at læring er sosialt, det er viktig å diskutere og omformulere fagstoff i diskusjon med andre. Forsøk derfor å gjennomføre digitale kollokvier. 

2. Søk fellesskap

Vær sosial. Mange studenter er ensomme, mange får ikke sett familiemedlemmer og venner gjennom denne tiden. Ta vare på hverandre! Bruk Skype, chat, ring en venn eller familie. Situasjonen påvirker alle på ulike måter. Husk å ha rom for dine egne følelser, og aksepter at andre kan ha andre følelser enn deg.  Hold kontakten med din studiegruppe og andre medstudenter digitalt på nett i f.eks Skype, Facetime, grupper i Canvas. Selv om dere ikke kan møtes fysisk så kan dere støtte hverandre faglig og sosialt. Ta dette like alvorlig som studieaktiviteter. Det er nemlig med på å skape balansen i hverdagen.

3. Sov nok

Søvn er godt for hele deg. Du trenger trolig mer og bedre søvn nå enn tidligere fordi du opplever et fysisk og psykisk stress. Vær observant på at endret søvnmønster også kan være et tegn på depresjon. Stå opp og legg deg til vanlig tid.

4. Vær bevisst på gode matvaner 

Spis regelmessig og ordentlig mat. Sett inn tid til lunsjpauser og husk 5 om dagen.

5. Tren

Sett inn pauser og avbrekk der du gjør noe annet enn å sitte ned foran datamaskinen. Det er mer krevende å få trent nå, men ikke umulig. Selv om du ikke kan oppsøke treningsstudio, er det mye du kan gjøre. Gå eller løp en tur i skogen sammen med en venn (husk 2 meters-reglen). Gjør yoga eller andre øvelser hjemme. Løft, strekk, hopp, gå i trapper. Plant planter i hagen. Dans. 

6. Slik unngår du belastningsskader når du studerer hjemmefra.

Å studere hjemmefra er vanligvis greit i kortere perioder, men det kan by på utfordringer når du må gjøre over lengre tid. 

Så langt det er mulig, unngå å arbeide fra senga, sofaen eller andre områder som ikke er ment som arbeidsplass. Belastningsproblemer er ikke noe som oppstår plutselig. De kommer snikende og er et resultat av dårlig tilpasset utstyr, dårlige arbeidsstillinger og repeterende arbeid.

Har du først fått belastningsproblemer er det dessverre en langvarig og vanskelig prosess å bli kvitt dem igjen. Det beste er derfor å forebygge. Det betyr at vi må gjøre om hybelen eller hjemmet til en så trygg og sunn studieplass som mulig.

Disse tipsene kan hjelpe deg med å gjøre enkle justeringer på arbeidsområdet ditt for å holde deg produktiv og skadefri.

 • Kan du regulere stol og bord, skal du benytte deg av denne muligheten.
 • Når du sitter bør stolen være så høy at hele foten har kontakt med gulvet når kneleddet har en vinkel på ca. 90o.
 • Er stolen for høy kan det være lurt å finne noe å legge under føttene. 
 • Bordet bør være så høyt at albuleddet er 90o når underarmen og handa ligger flatt på bordet.
 • Har du mulighet er det en fordel å sørge for god underarmstøtte enten ved å bruke bordplaten eller armlenene på stolen.
 • Bruk en ekstern mus eller lignende hvis du har mulighet. Den innebygde styreplaten eller styreputen er ikke optimal for langvarig bruk.
 • Sørg for at du har god støtte til korsryggen. Mangler du en stol med slik støtte, bruk en liten pute eller et sammenrullet håndkle.
 • Det er en myte at du skal sitte med rett rygg. Det er faktisk bedre om du har mulighet for å lene deg litt bakover.
 • Skjermarbeid er krevende for synet vårt. Prøv å sette skjermen så langt unna du kan uten at det er ubehagelig å se.
 • Skjermen på bærbare maskiner er liten. Bruk en større ekstern skjem hvis du har muligheten til dette.
 • Ikke plasser skjermen for høyt. Synssystemet får en litt lettere jobb hvis det får lov til å se litt ned på ting som er på nær avstand. Toppen av skjermen bør være ca. 10o - 15o under øyehøyden når du ser rett frem.
 • Tenk på lyset du har på arbeidsplassen. Unngå å plassere arbeidsplassen din slik at du ser rett inn i en lysende flate eller lyskilde (direkte blending). Unngå også speiling av lyskilder i skjermen (indirekte blending)
 • Det viktigste er likevel å ta pauser. Reis deg, beveg deg og se på noe som er mer enn 6 meter borte. Synssystemet har godt av variasjon. 
 • Har du mulighet kan du gjerne stå og arbeide som en variasjon.
  (Kilde: Tekstene er basert på forskning og tekster fra UiOs Psykologisk institutt ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet)

7. Unngå distraksjoner

Det er veldig fristende å kikke innom nyheter på nett eller feeden på Facebook når hjemmestudiene går tregt, men dette er med på å ødelegge konsentrasjonen. Sett heller av en fast tid eller tidspunkter til dette hver dag, og bruk dette som en liten belønning i pausene. For mange av oss kan det hjelpe å legge mobilen i et annet rom eller i en skuff slik at den ikke er så lett tilgjengelig.

8. Hold deg oppdatert

Bruk dine kildekritiske kunnskaper. Stol på eksperter og fagfellevurdert kunnskap. Ikke stol på eller del kunnskap fra kilder som ikke er troverdige. Følg med på nettsidene til Folkehelseinstituttet og på NMBU sine nettsider.

 

 
 
Published 16. April 2020 - 13:20 - Updated 21. januar 2022 - 9:08